Neovisni novinarski portal
4.8.2021.
KULTURA / POLITIKA
Gradnju na peškariji još nije odobrilo Hrvatsko vijeće za kulturna dobra

Gradnju na peškariji još nije odobrilo Hrvatsko vijeće za kulturna dobra

Investitor građevinskoj dozvoli nije ništa bliže nego je bio 1997. godine.

Konzervatorski odjel Ministarstva kulture u Šibeniku pri izdavanju Posebnih uvjeta za građenje stambeno-poslovnog objekta na Staroj peškariji nije prekršio Rješenje u upisu kulturno-povijesne cjeline grada Šibenika iz 2009. godine, nego je ono u međuvremenu – revidirano! Međutim, investitor građevinskoj dozvoli nije ništa bliže nego je bio  1997. godine.

Šibenik - Stare kartoline (6)

– Upisom kulturnog dobra u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske osigurana je pravna zaštita kulturnog dobra prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Sva Rješenja podložna su reviziji pa je tako revidirano rješenje Kulturno-povijesne cjeline Šibenika iz 1971. godine doneseno 19.11.2009. i upisano u Registar kulturnih dobara RH pod oznakom Z-4298. Revidiranim rješenjem zaštićena cjelina je prema Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske (NN 89/11, NN 130/13) dobila novu oznaku – odgovorili su iz Ministarstva kulture na pitanje Tris.com.hr-a kako je moguće da je Konzervatorski odjel u Šibeniku izdao Posebne uvjete gradnje za zgradu sa sedam stanova i poslovnim prostorima na mjestu gdje su Rješenjem o upisu Kulturno-povijesne cjeline grada Šibenika u registar zaštićene povijesne baštine dozvoljene samo ‘minimalne fizičke intervencije’.

– Svi daljnji postupci na nepokretnim kulturnim dobrima podliježu navedenom ZAKONU O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA, a odnose se na Poglavlje. 5. – Utvrđivanje posebnih uvjeta zaštite kulturnog dobra u postupku izdavanja lokacijske dozvole, odnosno Poglavlje 6. – Prethodno odobrenje za radove na kulturnom dobru. Članak 60. 61. i 62. jasno upućuju što je potrebno ishoditi – navodi u ODGOVORU Nataša Petrinjak, glasnogovornica Ministarstva kulture.

Dakle, ishodovanjem Posebnih uvjeta građenja investitor tek je započeo s prikupljanjem dokumentacije koja mu je potrebna da bi na koncu tražio građevinsku dozvolu, ali oni mu ne jamče da će na koncu na peškariji smjeti graditi, pogotovo ne zgradu kakvu je zamislio.

Stara peškarija (18).

Ministarstvo u odgovoru opisuje i dugogodišnje pokušaje više investitora i projektanata da dobiju privolu za gradnju na peškariji. Za gradnju stambeno-poslovnog kompleksa na mjestu Stare peškarije do sada su izrađena su tri projekta, ovisno o promjeni vlasnika prostora. Tri puta su izdani i posebni uvjeti građenja. Godine 1997. godine dobila ih je Hrvatska dominikanska provincije u Zagrebu, a projekt je 2001. godine izradio Studio Centar, no on nije razmatran niti je na temelju njega traženo prethodno odobrenje. Godine 2010. godine ponovno su izdani posebni uvjeti građenja tvrtci Peškarija d.o.o., a uz zahtjev je bio priložen projekt izrađen u uredu Vulin&Ileković. Konačno, 15. travnja 2013. na zahtjev Peškarije d.o.o. i uz priloženi projekt Ureda Vojnović Konzervatorski odjel posljednji put izdaje posebne uvjete za izgradnju prostora bivšeg Dominikanskog samostana.
Projekt koji je izradio ured Vulin&Ileković razmotren je i u Hrvatskom vijeću za kulturna dobra, gdje je zaključeno da je prihvatljiv, ali uz određene dorade. – S obzirom da se sada radi o drugom projektu, manjem obimu i smanjenim kvadraturama, ali i drugačijeg oblikovnog rješenja, ovo će Ministarstvo prezentirati projekt Vijeću na sljedećoj sjednici kako bi se navedeni zahvat ponovo valorizirao – navodi se u odgovoru Ministarstva kulture.
– Vijeće je tu još jedan filter i ono ga može prihvatiti ili ne prihvatiti. Tek onda temeljem toga investitor može ići tražiti građevinsku dozvolu – kaže glasnogovornica Ministarstva kulture Nataša Petrinjak.

Peškarija

Tags: , , , , ,

VEZANE VIJESTI