Neovisni novinarski portal
20.1.2022.
POLITIKA
Od 1. ožujka više nema ‘malih ribara’: Udarac europskih propisa ionako teškom životu na obali Jadrana

Od 1. ožujka više nema ‘malih ribara’:
Udarac europskih propisa ionako teškom životu na obali Jadrana

Hrvatska počinje plaćati danak zbog ulaska u Europsku uniju. Od 1. ožujka na snagu stupaju propisi koji će promijeniti, a neki kažu i onemogućiti, život u priobalju i na otocima, barem onakav kakav je do sada bio. Ubuduće više neće smjeti loviti ribu za vlastite potrebe, jer se u usklađivanju s europskima propisima briše kategorija tzv. malog ribolova.Mali ribari

Od 1. ožujka ribu za vlastitu prehranu i popunjavanje kućnog proračuna smjet će loviti samo oni s navršenih 60 godina, ako im osobni dohodak ne prelazi 50 posto proračunske osnovice ili 1660 kuna. Za sada. Ostali mogu u ribolov jedino kao sportski, rekreativni ribolovci ili moraju profesionalizirati djelatnosti. Tisuće malih ribara, koji su do sad mrežama i drugim alatima dnevno smjeli loviti do pet kilograma ribe, ostaje bez te mogućnosti.
– Evo, taman će još mjesec dana i biti bugava, do tog 1. ožujka.  Mreže poslije toga ionako više nećemo topiti. A što će biti dogodine, vidjet ćemo. Pokušat ćemo kroz Športsko-ribolovnu udrugu ‘Punta rata’ naći način da nastavimo ribati. Znam da će nam kao sportskim ribarima, uz plaćanje dozvole, dopustiti loviti udicom, ostima sa feralom do 400 svijeća, s tri vrše i malim parangalom. Šta ću s mrežama, ne znam. Možda ih staviti negdje za ukras – kaže ‘mali’ ribar iz Jezera Vedran Čulin.
On ima dvije mreže po 50 metara dužine.  Spustio ih je u more još u srijedu. Zbog snažnog juga nije mogao isploviti do nedjelje i kad ih je izvadio bile su pune bugava.
– Ne znam ni koliko ih ima. To je više od deset kilograma, ali riba je stala u moru nekoliko dana i više ne valja. Nešto se pokvarilo, nešto su načele druge ribe. Čim bugvi oko ne sjaji, ona ne valja. Odmah se vidi. Neće to više ni mačka. Ona bi hranu iz važa, iz limenke. Ima možda dva, tri kilograma koje su ušle u mrežu zadnji dan i koje će biti dobre, a ostalo ćemo baciti galebovima – kaže Vedran otiskujući se u nedjeljno popodne, unatoč kišici, još jednom na more.Jezera 035
Jezera 028
Protiv zabrane malog ribarstva negoduje se duž čitavog hrvatskog Jadrana, a neki dan je i Senat Sveučilišta u Zadru sa svoje redovite sjednice donio Deklaraciju o malom ribolovu, kojom zabranu proglašava nepotrebnom, neprihvatljivom i za stanovnike Jadranske Hrvatske, posebno otočane, izrazito negativnom mjeru ukidanja kategorije maloga ribolova. Deklaraciju potpisuje rektor Ante Uglešić, a upućena je predsjedniku Ivi Josipoviću, premijeru Zoranu Milanoviću, predsjedniku Sabora Josipu Leki i ministru poljoprivrede Tihomiru Jakovini.
– To što se uz gospodarski i sportsko-rekreacijski ribolov u zemljama Europske Unije ne prakticiraju drugi oblici ribolova ne znači da je kategorija malog ribolova presedan kojim Hrvatska narušava europsku pravnu stečevinu i sustavno ugrožava bioraznolikost jadranskoga morskog ekosustava. Presedan je u europskim okvirima zapravo sljedeći: površinom mala zemlja poput Hrvatske ima 1246 otoka i otočića, te je njezin iznimno usitnjen i u prostoru raspršen otočni društveno-gospodarski sustav čini stotine podsustava koji u okolnostima izrazite depopulacije (koja ne postoji samo na nekoliko velikih hrvatskih otoka) i nepovoljnoga dobnog i ekonomskog sastava stanovništva izrazito labilan i krhak, pa je svaki udarac na postojeće, ionako teško stanje, snažan katalizator daljnjih i nesagledivih negativnih procesa – navodi Senat u svojoj deklaraciji. Zadarsko sveučilište predlaže zadržavanje kategorije malog ribarstva, uz jasno definiranje prava i obveza malih ribara te njihovo sustavno educiranje s obzirom na potrebu održivoga gospodarenja dragocjenim morskim resursima.  Cijelu Deklaraciju pročitajte OVDJE.Jezera 029Jezera 091
Odredbe Zakona o morskom ribarstvu  kojima se ukida ‘mali ribolov’:
Članak 35.

(1) Ministar će pravilnikom propisati kriterije prema odredbama Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 2/12.) za određivanje broja sudionika u malom ribolovu od dana punopravnog pristupanja do 31. prosinca 2014., a nakon toga obavljanje malog ribolova neće biti moguće.
(2) U razdoblju iz stavka 1. ovoga članka mali ribolov smije obavljati fizička osoba, temeljem Odobrenja za obavljanje malog ribolova (u daljnjem tekstu: odobrenje) i potvrde o uplaćenoj naknadi za obavljanje malog ribolova za tekuću kalendarsku godinu.
(3) Ribe i drugi morski organizmi ulovljeni ili sakupljeni obavljanjem maloga ribolova mogu se koristiti samo za osobne potrebe i ne smiju se stavljati u promet.
(4) U malom ribolovu dozvoljeno je dnevno uloviti i skupiti do pet kilograma riba i drugih morskih organizama, a iznimno dozvoljena dnevna količina ulova može biti veća za masu jedne ribe ili drugoga morskog organizma kojim se premašuje dozvoljenih pet kilograma.

Ribolovni alati dozvoljeni u malom ribolovu
Članak 36.

Mali ribolov može se obavljati: jednostrukim mrežama stajačicama, vršama za ribe, ostima sa i bez upotrebe osvjetljenja, pridnenim parangalima i drugim udičarskim alatima i sakupljanjem školjkaša bez uporabe ronilačkih aparata.

Odobrenje za mali ribolov
Članak 37.

(1) Rješenje o izdavanju odobrenja za mali ribolov i odobrenje izdaje Ministarstvo.
(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Pokretanje upravnog spora ne odgađa izvršenje rješenja.
(3) Odobrenje sadrži:
– ime i prezime, adresu (mjesto, ulica i broj) te jedinstveni matični broj fizičke osobe kojoj je izdano odobrenje,
– ime i luku upisa ili registarsku oznaku, veličinu (u metrima i BT) te vrstu (tip) i snagu pogonskog porivnog stroja (u kW i KS) plovila kojima se obavlja mali ribolov,
– vrstu i količinu ribolovnih alata i opreme kojima se smije obavljati mali ribolov,
– ribolovne zone na kojima se može obavljati mali ribolov.
(4) Fizička osoba smije obavljati mali ribolov u najviše tri ribolovne zone, plovilom te vrstama i količinama ribolovnih alata i opreme koji su upisani u odobrenje.
(5) Odobrenje fizička osoba mora uvijek imati kod sebe kada obavlja mali ribolov.
(6) Ministarstvo vodi Registar o izdanim odobrenjima za obavljanje maloga ribolova.
(7) Odobrenja su neprenosiva, a prestaju važiti 1. siječnja 2015. godine.

 

Tags: , , , ,

VEZANE VIJESTI