Neovisni novinarski portal
3.12.2021.
'rvatska
Ilustracija: Je li ovakvome nečemu mjesto uz nacionalni park?

Slučaj neželjene solarne elektrane na Lozovcu:
‘Nije planirana prema aktualnoj prostorno-planskoj dokumentaciji’, ali…

Ilustracija: Je li ovakvome nečemu mjesto uz nacionalni park?

Nakon što smo jučer objavili tekst o protivljenju mještana Lozovca, naselja tik uz Nacionalni park Krka, 9 km odaljenog od Šibenika, a još manje od Skradina, o namjeri nekog poduzeća da tamo gradi solarnu elektranu oglasili su se i Grad Šibenik i Šibensko-kninska županija. Na portalu Šibenik.in u izjavi iz Grada Šibenika smatraju kako na tom mjestu prema postojećoj prostorno-planskoj dokumentaciji nisu moguće takve elektrane.

– Grad Šibenik je zaprimio zahtjev Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja od 14. lipnja 2021. za mišljenje na ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš sunčane elektrane Lozovac, Grad Šibenik. Kako planovima koji reguliraju predmetno područje, a to su Prostorni plan Šibensko-kninske županije i Prostorni plan uređenja Grada Šibenika, nije planirana sunčana elektrana na području Lozovca, te je tako i odgovoreno Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja 8.rujna 2021. godine. Solarne elektrane velikog kapaciteta (većeg od 200kW) dozvoljene su samo u gospodarskoj zoni Podi – kazali su iz Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Šibenika.

Kako se ističe, da gradnja sunčane elektrane nije u skladu s važećom prostorno-planskom dokumentacijom smatra i  privremena pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove u Šibensko-kninskoj županiji Sanja Slavica Matešić.

Ali čini se kako to i nije prepreka da se jednom dogode promjene te dokumentacije koje bi išle ‘na mlin’ ovakvim i sličnim ‘investitorima…’

– Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom objavila je 14. lipnja 2021. godine Informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš sunčane elektrane SE Lozovac, grad Šibenik, Šibensko-kninska županija. Sukladno navedenoj informaciji započeo je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na zahtjev nositelja zahvata koji planira izgraditi sunčanu elektranu na području Lozovca. Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije, kao jedan od sudionika u postupku, očitovao se dana 09. srpnja 2021. godine mišljenjem u kojem zaključno stoji:

‘Slijedom navedenog, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije je mišljenja, ukoliko uopće postoje za to prostorno-planske pretpostavke, da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za okoliš uz uvjet da se prilikom izvođenja planiranih radova poštuju odredbe Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 , 15/18, 14/19 i 127/19), Zakona o vodama („Narodne novine“, broj 66/19), Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“, broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i 14/21) te mjere zaštite okoliša propisane predmetnim Elaboratom’ – kazali su  iz Županije.

No, naglašavaju, piše Šibenik.in,  kako sunčana elektrana nije u skladu s važećom prostorno-planskom dokumentacijom te u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš samog zahvata nije moguće kvalitetno procijeniti kumulativni utjecaj postojećih/planiranih zahvata, već je to nužno sagledati na strateškom nivou u postupcima izrade i donošenja prostorno-planske dokumentacije.

Matešić nadalje pojašnjava i kako investitori obično pokretanjem postupaka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prije planiranja zahvata u prostorno-planskoj dokumentaciji žele „ubrzati“ potrebne procedure.

– Radi boljeg razumijevanja ovakvih situacija, potrebno je istaknuti da nositelji zahvata (investitori) vrlo često u okviru svojih zakonskih mogućnosti pokretanjem postupaka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prije planiranja zahvata u prostorno-planskoj dokumentaciji žele „ubrzati“ potrebne procedure. Međutim, takva zakonska mogućnost nikako nije garancija da će upravo taj i takav zahvat stvarno biti dio prostornog plana kako županije tako i jedinice lokalne samouprave. Ovakva zakonska mogućnost ostavlja velike dvojbe u postupanju upravnih tijela i zainteresirane javnosti jer se njom stječe dojam da se neki zahvat hoće prisilno „uplaniti“ i onda kad za to ne postoje nužne pretpostavke. Niti jedan zahvat nije moguće realizirati ukoliko isti nije planiran prostorno-planskom dokumentacijom uz sva propisana ograničenja – stoji u odgovoru Upravnog odjela za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove pri ŠKŽ.

Ilustracija: Je li ovakvome nečemu mjesto uz nacionalni park?

 

Tags: ,

VEZANE VIJESTI