Neovisni novinarski portal
12.5.2021.
KULTURA / POLITIKA
Slučaj Stara peškarija: Hoće li, po istom modelu, netko graditi poslovno-stambenu zgradu i na Meduliću?

Slučaj Stara peškarija:
Hoće li, po istom modelu, netko graditi poslovno-stambenu zgradu i na Meduliću?

Novi zaplet oko namjeravane gradnje poslovno-stambenog objekta na Staroj peškariji: Ministartvo kulture pri izdavanju Posebnih uvjeta građenja nije se držalo Rješenja o upisu Kulturno-povijesne cjeline grada Šibenika u registar zaštićene povijesne baštine koje je samo donijelo 2009. godine.

Novi zaplet oko namjeravane gradnje  poslovno-stambenog objekta na Staroj peškariji: Ministartvo kulture pri izdavanju Posebnih uvjeta građenja nije se držalo Rješenja o upisu Kulturno-povijesne cjeline grada Šibenika u registar zaštićene povijesne baštine koje je samo donijelo 2009. godine. Posebni uvjeti građenja izdani su temeljem deset godina starijeg elaborata koji nije ni mogao biti usklađen s danas važećim propisima, prema kojima se na peškariji ne može graditi baš ništa.

Stara peškarija (15)
Bura oko namjeravane gradnje poslovno-stambenog zdanja sa sedam stanova na šibenskoj Staroj peškariji ne prestaje. Nakon odgovora iz Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture na otvoreno pismo Društva za očuvanje šibenske baštine “Juraj Dalmatinac” pojavile su se informacije da je pročelnik šibenskog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture Posebne uvjete za građenje izdao mimo Konzervatorskog kolegija. Još k tome, iz samog odgovora pomoćnice ministrice kulture Sanja Šaban, proizlazi da je zaobiđeno i Rješenje o upisu Kulturno-povijesne cjeline grada Šibenika u registar zaštićene kulturne baštine koje je Ministarstvo kulture – Uprava za zaštitu kulturne baštine – donijelo 19. studenog 2009 godine.
Rješenje 006

– Idejni projekt, Autora Ive Vojnovića, usuglašen je sa konzervatorskim smjernicama iz elaborata izrađenog 1999. godine te je Konzervatorski odjel u Šibeniku u redovitom postupku izdao 15. travnja 2013. godine Posebne uvjete za građenje stambeno-poslovne građevine u Šibeniku na k.č. 5224, 5225, 5226/1 i 5904 – stoji u odgovoru Uprave za kulturnu baštinu, iz čega je razvidno da se kod odobravanja gradnje na Peškariji šibenski konzervatori nisu držali Rješenja koje je donijelo Ministarstvo kulture, već nekakvog eleborata koji je napravljen deset godina ranije.

Rješenje 021

 

Rješenjem su uspostavljene zone zaštite  A (potpuna zaštita povijesnih struktura) i B (djelomična zaštita povijesnih struktura). Prilagođavanje postojećih povijesnih funkcija i sadržaja suvremenim potrebama, stoji u Rješenju, u zoni A može se prihvatiti samo uz minimalne fizičke intervencije.  Jasno se navodi da su ‘prihvaljive samo metode sanacije, konzervacije, restauracije, konzervatorske rekonstrukcije i prezentacije’. Zona B uvjetuje ‘intervencije u smislu prilagođavanja funkcija i sadržaja suvremenim potrebama, ali bez bitnih fizičkih izmjena sačuvanih elemenata povijesnih struktura’. U ovoj zoni su prihvatljive ‘metode konzervacije, rekonstrukcije, interpolacije, rekompozicije i integracije u povezivanja povijesnih s novim strukturama i sadržajima koji proizlaze iz  suvremenih potreba’. Stara peškarija nalazi se na Katastarskim česticama 5224, 5225, 5226/1 i 5904, od kojih su prve tri spadaju u zonu A ili pod ‘potpunu zaštitu povijesnih struktura’ u kojoj su dopuštene samo ‘minimalne fizičke intervencije’. To gradnja betonske zgrade sa sedam stanova i poslovnim prostorima nije, pa ni prema najslobodnijem tumačenju.  Dakle, prema Rješenju na peškariji bi se mogli ‘konzervirati, restaurirati, konzervatorski rekonstruirati i prezentirati’ samo ostaci dominikanskog samostana koji se na tom mjestu nalazio do savezničkog bombardiranja 1943. godine. Samostan je do temelja razrušen, kao i crkva koja se nalazila do njega. Crkva je, međutim, poslije rata obnovljena, a ostaci samostana su počišćeni kako bi na to mjesto došli banci nekadašnje peškarije. U istom ratu na isti način srušena je i zgrada na čijem je mjestu nastao današnji Medulićev trg. Trebamo li se bojati da će netko pronaći  još neki elaborat iz 1999. godine? Može li, po istom modelu, ‘Konzervatorski odjel u Šibeniku u redovitom postupku’  izdati  Posebne uvjete građenja za betonsku zgradu sa sedam stanova i poslovnim prostorima i na Meduliću?

Peškarija

 

Tags: , , , ,

VEZANE VIJESTI