Neovisni novinarski portal
27.10.2020.
EKOLOGIJA
PP Vransko jezero : obilježavanje Svjetskog dana močvarnih staništa

PP Vransko jezero :
obilježavanje Svjetskog dana močvarnih staništa

vransko jezero

Vransko jezero/Foto:JUPP Vransko jezero

 

Svjetski dan močvarnih staništa (2. veljače) obilježava se s ciljem podizanja razine svijesti o vrijednostima i važnosti zaštite močvarnih staništa. Povodom obilježavanja ovog važnog datuma, Javna ustanova Park prirode Vransko jezero organizira radionicu: „Skuhaj, posloži, odgovorno odloži“.

Radionicu na temu pravilnog odvajanja otpada i upotrebe otpadnih materijala u svrhu recikliranja, s naglaskom na biootpad koji je najzastupljeniji otpad u restoranima i ostalim ugostiteljsko-turističkim objektima, PP Vransko jezero namijenila je učenicima ugostiteljskih smjerova Srednje škole Biograd. Cilj je potaknuti razumijevanje mladih lokalne zajednice o vrijednosti močvara i objasniti im na koji način oni mogu pridonijeti očuvanju i održivom korištenju.
Prvi dio radionice će se održati 2. veljače, u Hotelu Kornati ( Biograd na Moru), od 10-14h, a obuhvaćat će:
– pripremanje hrane prilikom čega ćemo odvajati organski otpad koji ćemo koristiti na radionici kompostiranja
– interaktivno predavanje o vrijednosti močvara i sudjelovanju mladih lokalne zajednice u održivom korištenju močvara
– radionicu kompostiranja na kojoj će učenici praktičnim radom učiti kompostirati.
Drugi dio radionice će se održati u travnju kada će učenici posjetiti Ornitološki rezervat iz kojeg dalekozorom mogu uočiti odlagalište otpada koje je u njegovoj neposrednoj blizini. U sklopu terenskog obilaska, na području info centra Prosika, biti će održana radionica pripreme samoniklog jestivog bilja s ciljem podizanja svijesti o tradicijskom znanju o samoniklom bilju, njegovom prikupljanju i održivom korištenju.
PP Vransko jezero radionice organizira u suradnji sa Ilirijom d.d., a kroz ovu godinu nastavljaju suradnju na modelu ekološkog odgoja i obrazovanja uposlenika, gostiju i lokalnog stanovništva.

Vlažna staništa za našu budućnost

Tema ovogodišnjeg dana vlažnih staništa je „Vlažna staništa za našu budućnost: Živjeti održivo“ , a odabrana je da pokaže vitalnu ulogu močvarnih područja za budućnost čovječanstva te da održivim korištenjem čuvamo močvare.
Svjetski dan vlažnih (močvarnih) staništa obilježava se od 1971. godine kada je u iranskom gradu Ramsaru potpisana Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti, naročito kao staništa ptica močvarica. Konvencija obvezuje svaku zemlju potpisnicu na opće očuvanje močvara na vlastitom teritoriju i predstavlja okvir za međunarodnu suradnju u zaštiti i održivom korištenju močvarnih staništa.
Do sada joj je pristupilo 169 država, koje su čak 2 222 područja proglasila vlažnim područjima od međunarodnog značaja i koji ukupno zauzimaju površinu od 2 142 500 km2 (http://www.ramsar.org)

Više od milijardu ljudi živi od vlažnih staništa.

Život od ribolova, uzgajanja riže, putovanja i turizma ovisan je od vlažnih staništa.
Močvarna staništa su od velike važnosti radi svojih ekoloških svojstava, funkcija i gospodarskih vrijednosti, predstavljaju jednu od najvećih vrijednosti biološke i krajobrazne raznolikosti, uz njih je vezano više od 40% vrsta biljaka i životinja. Vrijednost močvarnih staništa vezana je i uz obnavljanje zaliha podzemnih voda, učvršćivanje obala, zadržavanje hranjivih tvari i sedimenata, ublažavanje klimatskih promjena i pročišćavanje vode.
Ona su genske banke biološke raznolikosti staništa brojnih gospodarski važnih biljnih i životinjskih vrsta, a pružaju i velike mogućnosti za razvoj turizma i rekreacije.
Zbog stalne prisutnosti čovjeka danas predstavljaju i iznimnu kulturnu vrijednost. Najstarije civilizacije razvile su se upravo na močvarnim područjima Eufrata, Tigrisa i Nila jer su rijeke i plodna, redovito plavljena tla uz njihove obale pružale dovoljno hrane.
Močvarna staništa su istovremeno najugroženiji ekološki sustavi, zbog isušivanja, onečišćenja i prekomjernoga iskorištavanja njihovih resursa.
Od 1900. godine izgubljeno je 64 % močvarnih područja u svijetu. Cilj Ramsarske konvencije je taj pad zaustaviti i osigurati očuvanje i razumno korištenje močvara u cijelom svijetu, kako u svrhu očuvanja biološke raznolikosti tako i u svrhu osiguranja dovoljno prirodnih resursa za ljude koji ovise o močvarnim sustavima, a to smo svi mi!.
Ramsarsko područje je močvarno stanište, osobito važno kao stanište ptica, bez kojeg zaštita prirode na globalnoj razini ne bi bila moguća! Hrvatska ima pet takvih Ramsarskih područja: parkove prirode Kopački rit, Lonjsko polje i Vransko jezero, planirani park prirode –Delta Neretve te ornitološki rezervat ribnjaci Crna Mlaka.
vransko jezero1
Vransko jezero/Foto: JUPP Vransko jezero

 

 

Tags: ,

VEZANE VIJESTI