Neovisni novinarski portal
24.9.2023.
planet čovjek / županija
“Frapa Resort Medine” u Rogoznici: Vladin strateški projekt koji potiče novu apartmanizaciju i prodaju didovine za siću, ili- izvlaštenje po dekretu!

“Frapa Resort Medine” u Rogoznici:
Vladin strateški projekt koji potiče novu apartmanizaciju i prodaju didovine za siću, ili- izvlaštenje po dekretu!

Piše: Vedrana Stočić

»Frapa Resort Medine« u Rogoznici Vlada RH proglasila je strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske. Vrijednost ukupnih troškova Projekta, procijenjena kroz materijalnu i nematerijalnu imovinu, iznosi 1.037.909.593,00 kn s porezom na dodanu vrijednost. Projektom je predviđena izgradnja turističkog kompleksa uz postojeću marinu FRAPA s kojom čini jedinstvenu cjelinu. U planu je hotel s pet zvjezdica, kapaciteta 250 kreveta u hotelskim sobama i 80 kreveta u hotelskim apartmanima, uz kojeg bi se nudila usluga SPA centra i klinike za estetsku kirurgiju. U okviru turističkog naselja s ukupno 564 – 700 kreveta planirana je izgradnja 19 objekata, 7 – 8 vila uz obalu s bazenima i 11 apartmanskih objekata s ukupno 193 apartmana kategorije 4 – 5 zvjezdica,  a konačan broj apartmana, piše u Odluci Vlade RH, znat će se nakon završetka projektiranja ( ?! )

Realizacijom Projekta u zoni Medine planira se otvaranje 110 radnih mjesta te još 50 sezonskih u pratećim djelatnostima…

“Zlokobna” investicija

Zbog proglašenja strateške investicije  svi koji na tom području nisu prodali didovinu za siću bit će izvlašteni, a dekret o izvlaštenju donosi Ministarstvo pravosuđa i uprave.

Nije za ništa ministar Ivan Malenica posljednje vrijeme bio čest gost u Rogoznici. Ništa dobro nije donio vlasnicima zemljišta. Bolje bi bilo da je došao ministar gospodarstva, bio on Damir ili Davor Filipović. Valjda bi čovjek procijenio da je od većeg  državnog značaja  ustupanje općini bivše vojarne Kruščica  na koje se čeka već 20 godina, a koja je u prostornim planovima već davnih dana proglašena poslovnom zonom. Tamo bi sigurno bilo otvoreno  pestotinjak kvalitetnih radnih mjesta, ali šta možemo kada država protežira uslužne djelatnosti.

U ovoj investiciji sve je zlokobno, pa i faze građenja koje je odredila Vlada RH. U prvoj fazi izgradit će se stambeni  smještaj za radnike, u drugoj fazi je parking zgrada i infrastruktura (ceste, šetnice i komunalni priključci), u trećoj fazi ponovno se šiba sa stambenim jedinicama (vile i stanovi, zgrade),  a tek u četvrtoj fazi navodno će se graditi hoteli sa sportskim sadržajem i urediti okoliš…

Tek objavom vladine Odluke o strateškoj investiciji ljudima u Rogoznici su se otvorile oči. Navodni američki, turski ili već čiji strani, misteriozni fondovi na tom, prostornim planovima i ekološkom mrežom, zaštićenom prostoru izgradit će na stotine apartmana za prodaju. Još jedna potvrda zlokobnih slutnji: u UPU  turističke zone T1 i T2 Medine dozvoljeno je etažiranje, što znači da se sve izgrađeno može prodavati po stanovima i sobama. Hoteli s pet zvjezdica gradit će se tko zna gdje i tko zna kad!

Zmajevo oko- “naplavna povšina”?

Investiciju od državnog značaja Vlada RH proglasila je na temelju Urbanističkog plana uređenja koji nije u svim odredbama usklađen  s prostornim planovima višeg reda: PPU Općine Rogoznica i Prostornim planom Šibensko-kninske županije. Nisu slijedili ni vlastite strateške smjernice Zakona o prostornom planiranju kojima se štite krajobrazne i povijesne vrijednosti, vladinim projektom direktno je ugrožen prirodni hidrogeomorfološki fenomen slano jezero Zmajevo oko koje je u PPU Općine Rogoznica proglašeno posebnim rezervatom u moru, Županijska skupština ponovno je pokrenula postupak zaštite u kategoriji spomenika prirode, dok je u UPU Medine  jezero tek obična naplavna površina.

Prije godinu dana Općinsko vijeće donijelo je odluku o  pokretanju Izmjena i dopuna UPU Medine zbog usklađivanja s Prostornim planom Šibensko-kninske županije. Osim te odluke ništa se drugo nije dogodilo, UPU Medine nije bio na javnoj raspravi, nije došao do Ministarstva prostornog uređenja i građenja, nije došao ni do Županijskog zavoda, dakle nije usklađen ni sa Županijskim prostornim planom, ali Vladi RH to ne smeta.

Odredba da se 50 metara od mora ne mogu graditi smještajni kapaciteti slabašna je zaštita, već u sljedećoj rečenici  dozvoljeno je unutar 25 metara od mora graditi raznorazne popratne sadržaje, pa i bazene. Jezero Zmajevo oko nema zaštitu ni od 50 ni od 25 metara. Ono je u spornom urbanističkom planu proglašeno  vodotokom i površinskom vodom.  Izrađivači UPU Medine Geodata d.o.o. Split jako su se potrudili da iznađu tu novokomponiranu formulaciju u našem vodnom zakonodavstvu, takozvani inundacijski pojas koji predviđa minimalnu zaštitu, pa se samo 10 metara od njegovog ruba mogu graditi neboderi visoki 25 metara. Izrađivači UPU Medine  zanemarili su važeće prostorne planove Općine i Županije u kojima zaštićeni pojas oko ruba jezera iznosi 70 metara.  Sada je jasno i zašto, znali su da će njihovu podvalu blagosloviti Vlada RH!

Urbanistički plan uređenja turističke zone oznaka T1 i T2 „Medine“ rogozničko Općinsko vijeće prihvatilo je u ožujku 2019. godine nakon nekoliko burnih javnih rasprava od kojih su čak dvije bile nezakonite. Ta turistička zona nalazi se unutar građevinskog područja naselja Rogoznica i zaštićenog  obalnog pojasa ( ZOP), te ukupno obuhvaća površinu od 16,88 ha. Kopneni dio novog turističkog građevinskog područja iznosi 12,4 ha, dok se morski dio te zone proteže na 4,84 ha. Turistička zona Medine u blizini je Marine Frapa i slanog jezera Zmajevo oko.

Ministarstvo : Suglasnost na UPU Medine izdao je bivši župan, Pauk!

U ovoj mučnoj priči o ekocidu i devastaciji najvrijednijeg i jedinog preostalog djevičanskog rogozničkog prostora  nikako ne možemo zanemariti Ministarstvo graditeljstva, prostornog planiranja i državne imovine. Oni su čardak ni na nebu ni zemlji. Na naš upit o tome što se sprema Rogoznici, ovako su odgovorili:

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nema saznanja da je važeći UPU ugostiteljsko – turističke zone Medine nezakonit. Naime, nezakonitost važeće Odluke o donošenju prostornog plana, može, isključivo u postupku ocjene zakonitosti općeg akta, utvrditi Visoki upravni sud Republike Hrvatske, čija Odluka o ukidanju iste se objavljuje u Narodnim novinama… Vezano za suglasnost na UPU ugostiteljsko – turističke zone Medine, pojašnjavamo kako je ista izdana temeljem članka 98. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br.76/07, 38/09,55/11, 90/11, 50/12) a vezano uz odredbu članka 188. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br,.153/13,65/17,114/18,39/19) te ju je izdao župan Šibensko – kninske županije – Klasa 350-03/13-30/3, Ur broj: 2182/12-03/19-108. – konac odgovora.

Župani, gradonačelnici i načelnici ne izdaju suglasnost i  ne usvajanju prostorne planove ni višeg ni nižeg reda. Suglasnosti izdaju nadležno ministarstvo i zavodi za prostorno planiranje, a župani, gradonačelnici i načelnici samo utvrđuju prijedlog. Planske dokumente u konačnici donose predstavnička tijela, odnosno općinska i gradska vijeća i županijske skupštine. U ovom slučaju bivši  šibensko-kninski župan Goran Pauk bio je iznad  svih institucija i procedura.

Plaže Medine u nasutom moru, ekocid epskih razmjera…

Dokument o izradi elaborata za  uređenje plaže Medine bio je dobro skriven od javnosti i rogozničkog Općinskog vijeća. Izrade Elaborata o potrebi procjene utjecaja na okoliš prije pet godina uhvatio se Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, a dozvolu je dobio od Ministarstva zaštite okoliša. Plaža Medine u Rogoznici po njima spada u kategoriju Infrastrukturni projekti što podrazumijeva nasipavanje morske obale, produbljivanje i isušivanje morskog dna te izgradnju građevina u moru duljine 50 metara, i ukupne dužine 1100 metara.

Prema ocijeni stručnjaka obala je kamenita s izraženim nepristupačnim i vrlo oštrim stijenama. Tek na dubini većoj od 10 metara je nešto finiji nanos pijeska i bogate kolonije Oceanice Posidonie. Sama obalna crta je nepristupačna s oštrim stijenama (sike) na čijem je gornjem rubu krupniji oblutak izbačen snažnim valovima. Ti ljudi govore o najljepšem rogozničkom krajoliku, o prostoru nestvarne ljepote, o omiljenoj meti fotografa, posebice onih koji preferiraju umjetničku fotografiju. Govore zapravo o zaštićenom području.

A oni su na uvali Koprišće i Sabun na 4,5 ha  uzduž čitave obalne crte planirali izgradnju čvrstih i nepomičnih oslonaca od krupnih kamenih blokova. Na sjevernom rubu je kameno pero, a zatim se prema južnom kraju postavljaju četiri oslonca u obliku tombola. Na takozvanom tombolu 3 predviđen je čvrsti objekt, kafić otvorenog tipa. Taj objekt, po njima, ima funkciju dodatnog fiksiranja i zaštite žala, naročito od razornog djelovanja valova iz SW, odnosno rogozničkog grbina. Radi se, gospodo, o ekocidu epskih razmjera.

U nemoći možemo samo reći: Bože, oprosti im, ne znaju što čine. Možemo, ali nećemo. Nema oprosta jer znaju što čine i nije ih briga, profit i peračina novca im je iznad svega!

Tags: , , , ,

VEZANE VIJESTI