Neovisni novinarski portal
8.12.2021.
IZDVOJENO
Priručnik za zagovaranje seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja: VRAG ODNIO ŠALU! 

Priručnik za zagovaranje seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja:
VRAG ODNIO ŠALU! 

Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI), objavio je Priručnik za zagovaranje seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja: VRAG ODNIO ŠALU! Publikacija je nastala je u okviru projekta “Ujedinjeni glasovi za seksualna i reproduktivna prava i zdravlje”, a za cilj ima podizanje svijesti mladih te jačanje suradnje i povećanje kapaciteta nevladinih organizacija i inicijativa građana kako bi zajedno radili na ostvarenju seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava.

Kako ističu iz CESI pravo na izbor kontinuirano je glavna meta napada na seksualna i reproduktivna prava žena koje, u ime zaštite embrija, vode neokonzervativne, desničarske i klerikalne snage u hrvatskom društvu.
Iako je Ustavni sud 2017. godine nakon više od 20 godina odlaganja, odbacio zahtjev za ocjenom ustavnosti Zakona o pobačaju te ocijenio da trenutačno zakonodavno rješenje nije poremetilo pravednu ravnotežu između ustavnog prava žene i javnog interesa zaštite života nerođenog bića kao vrijednosti, zakonodavcu se nalaže da donese novi zakon u periodu od dvije godine. Tijekom razmatranja zahtjeva, CESI su uputile Ustavnom sudu podnesak u kojem se obrazlažu međunarodni standardi po pitanju regulacije pobačaja, recentni trendovi u zakonodavstvu i ustavnosudskoj praksi u Europi, te razmatraju negativne posljedice koje restriktivni zakoni o pobačaju imaju na zdravlje i živote žena.
Stručno mišljenje je Ustavnom sudu podnio i Centar za reproduktivna prava iz Sjedinjenih Američkih Država, jedna od vodećih svjetskih pravnih organizacija koja je specijalizirana za područje reproduktivnih prava žena. Odbijanje pružanja medicinskih usluga zbog priziva savjesti ograničava dostupnost pobačaja te predstavlja javno-zdravstveni problem i u konačnici rezultira pravnom i medicinskom nesigurnošću za žene.
CESI su pripremile dokument „Priziv savjesti u reproduktivnoj medicini“ koji, između ostalog, donosi detaljne preporuke za reguliranje priziva savjesti u medicini na način da se prava pacijentica i liječnika ostvaruju istovremeno, odnosno da pravo priziva savjesti ni na koji način ne onemogućava pristup pobačaju i drugim medicinskim uslugama i zahvatima. Također, CESI su organizirale okrugli stol kako bi upozorile donositelje odluka i javnost na aktualne i direktne prijetnje koje ugrožavaju pravo žena da slobodno, odgovorno i samostalno odlučuju o rađanju djece bez pritisaka i prisile, a u suradnji s Inicijativom liječnika za reguliranje prava na priziv savjesti u medicini započele raspravu o novom zakonu i zakonskim rješenjima koja će pobačaj, ali i druga pitanja vezana uz reproduktivna prava i zdravlje, regulirati na način primjeren znanstvenim dostignućima i vremenu u kojem živimo.
U dokumentu „Priziv savjesti u reproduktivnoj medicini“ CESI ističe:
– važnost poštivanja međunarodnih pravnih standarda;
– donošenje smjernica za vršenje sigurnog pobačaja u skladu s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije koje bi omogućile da su inducirani kirurški i medikamentozni pobačaj dostupni na području cijele zemlje, a trudna žena ima pravo, u skladu sa zakonom i uz informirani pristanak, odabrati metodu pobačaja;
– nedopustivost uvođenja obaveznog savjetovanja i perioda čekanja;
– reguliranje priziva savjesti na način da ne onemogućuje pristup pobačaju;
– dostupnost besplatne kontracepcije, a troškove pobačaja na zahtjev u javnim ustanovama pokriva HZZO;
– maloljetnice koje su navršile 16 godina ne trebaju pristanak roditelja ili staratelja za pobačaj;
– seksualna edukacija treba biti sveobuhvatna, rodno-osjetljiva, znanstveno utemeljena, nediskriminatorna, adekvatna u smislu sadržaja, materijala, načina podučavanja, dovoljno zastupljena u svim školama te evaluirana.
Samo informirani mladi svjesni svojih prava mogu donijeti odgovorne odluke poštujući sebe i druge sukladno osobnim uvjerenjima i vrijednostima, ističe CESI, ali u postojećem školskom sustavu mladi nemaju priliku za učenjem o ovim temama. Kako je pokazalo istraživanje koje su proveli, zdravstveni odgoj, naročito modul vezan uz seksualnost, se u velikom broju škola ne provodi, a
nema ni dovoljno savjetovališta, edukacije i sustavnog informiranja.
“U publikaciji dajemo prikaz organizacija s kojima smo surađivale i njihovih strategija djelovanja, ali i strategija koje su u proteklom periodu koristile različite grupe i platforme za promicanje seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja u borbi protiv katoličkih fundamentalističkih organizacija i inicijativa. Neke od njih su usmjerene na promjene zakona, druge imaju mobilizacijske snagu za povećanje broja saveznika i uključivanje građanki i građana u zagovaranje za pravo na izbor, dok je trećima svrha ukazivanje na manipulacije klerikalnih i fundamentalističkih organizacija i demaskiranje njihovih poruka. Osim toga, dajemo i svoj doprinos jačanju argumentacije, osmišljavanju poruka i jezika koji promiče pravo na izbor”, ističu iz CESI.
Priručnik za zagovaranje seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja: VRAG ODNIO ŠALU! možete preuzeti na ovoj POVEZNICI.
Tags: , , , ,

VEZANE VIJESTI