Neovisni novinarski portal
18.10.2021.
FAIRPRESS
Ilustracija (Foto: pixabay)

Tko se sve okoristio prodajom Cesta Sisak:
Pozadina ugovora u kojima su se rasipali milijuni kuna

Ilustracija (Foto: pixabay)

Od 1. prosinca 2016. do 1. veljače 2017. na ovom portalu svakodnevno prenosimo tekstove istraživačkih novinara s portala Fairpress.eu, medija koji je nastao u sklopu projekta “Odgovor građana na klijentelizam u medijima – MEDIA CIRCLE”.

Ilustracija (Foto: pixabay)

Ilustracija (Foto: pixabay)

Piše: Danijel Prerad, Fairpress.eu

Jedna od točaka optužnice protiv bivše sisačko-moslavačke županice Marine Lovrić Merzel tiče se i prodaje 57,33 posto dionica tvrtke Ceste Sisak. Odluku o prodaji županijskog udjela tvrtki I.G.M. Turopolje, u vlasništvu velikogoričkog tajkuna Željka Žužića, 17. listopada 2011. godine donijela je Županijska skupština, a I.G.M. Turopolje udio je platio 20,037 milijuna kuna.
USKOK sumnjiči županicu da je za obavljenu prodaju od Žužića primila mito od 100.000 eura “kako bi njegovom društvu, bez obzira na druge zainteresirane kupce i mogući interes udjeličara društva s pravom prvokupa, osigurala stjecanje navedenih poslovnih udjela.”
“Nakon što joj je Željko Žužić krajem kolovoza 2011. godine predao traženi iznos od 100.000 eura, Marina Lovrić Merzel je izmjenom utvrđenih uvjeta ugovora, osigurala zaključenje ugovora o prodaji i prijenosu poslovnih udjela društvu I.G.M. Turopolje Željka Žužića u čije ime je ugovor potpisao Silvio Kobešćak”, ističe se u optužnici USKOK-a.
A zanimljivo je vidjeti poslovne odnose između tvrtke Ceste Sisak i Sisačko-moslavačke županije, točnije njihove ustanove Županijske uprave za ceste – prije, za vrijeme i nakon prodaje Cesta Sisak.
Prema podacima iz Narodnih novina te portala Integrity Observers, 2009. godine su Županijske uprave za ceste (ŽUC) platile Cestama Sisak  20.480.741,05 kuna. Riječ je o novcima za redovno održavanje i zaštitu županijskih i lokalnih cesta za 2009. godinu. Ti se radovi ugovaraju svake četiri godine, a u 2009. godine sredstva su isplaćena temeljem ugovora za održavanje u razdoblju od 1. travnja 2005. do 30. lipnja 2009. godine (10,911 milijuna) te 9,569 milijuna kuna temeljem  ugovora za održavanje od 1. srpnja 2009. do 30. lipnja 2013.

Indirektno pogodovanje

Ovaj potonji ugovor sklopljen je 30. lipnja 2009. godine temeljem javnog natječaja na kojeg je stigla ponuda samo Cesta Sisak i koje su četverogodišnji posao uređivanja lokalnih i županijskih cesta u Sisačko-moslavačkoj županiji dobili za 110,023 milijuna kuna. No, iako je taj iznos bio predviđen za četiri godine, ispostavit će se da će biti utrošen ranije, te će prije njegova isteka biti raspisan novi, koji će ukazivati na moguće indirektno pogodovanje Cestama Sisak i tadašnjem novom vlasniku tvrtke.
No, nećemo propustiti i poslovne odnose u godinama prije toga.
Već 2010. godine posao između ŽUC-a Sisačko-moslavačke županije i Cesta Sisak se udvostručuje. Tijekom te godine cestama će biti isplaćeno ukupno 42,302.861,50 kuna i to 36,113 milijuna temeljem ugovora o četverogodišnjom održavanju cesta, a dodatnih 6,2 milijuna temeljem aneksa tog ugovora.
U 2011. godini ŽUC će isplatiti Cestama Sisak ukupno 40,944.734,24 kune. Od toga je 36,339 milijuna temeljem ugovora o četverogodišnjom održavanju cesta, a dodatnih 4,6 milijuna temeljem aneksa tog ugovora. Obzirom na ukupne prihode Cesta Sisak u 2011. godini od 61,629 milijuna kuna, vidljivo je da iz županijskog izvora dolaze dvije trećine ukupnih prihoda tvrtke u toj godini.
U listopadu 2011. godine Županija prodaje svoj udio u Cestama Sisak.
U 2012. godini bit će ukupno iz izvora Županijske uprave za ceste Cestama Sisak, s novim vlasnikom, isplaćeno 48,170.569,09 kuna, najviše ikada. Činit će to te godine 60 posto ukupnih prihoda Cesta Sisak, koji su 2012. bili na razini 80,678 milijuna kuna.
Najveći iznos, od 34,447.436 kuna išao je iz onog četverogodišnjeg ugovora za redovno održavanje cesta, dio od 1,6 milijuna kuna išao je iz aneksa tom ugovoru potpisanoga 7.studenoga 2012., dok su još 12,117 milijuna kuna Ceste Sisak 2012. od ŽUC-a dobili kao podizvođač GIP Pionira za radove na rehabilitaciji i sanaciji županijskih cesta Janja Lipa, Vočarica, Novska-Banova Jaruga i Novska-Borovac.

Blokada računa

Taj natječaj raspisan je 12. lipnja 2012. godine, procijenjena vrijednost radova bila je 24,8 milijuna kuna, a pristiglo je pet ponuda od kojih je sa 24,49 milijuna kuna najniža bila ona od GIP-a Pionir Zagreb, koja je i odabrana kao najpovoljnija. No, već 3. rujna, kako su nam potvrdili u Županijskim upravama za ceste Sisačko-moslavačke županije, potpisuje se s GIP Pionir aneks dodatnih radova vrijedan šest milijuna kuna, bez javnog natječaja, tako da radovi sada iznose 30,495 milijuna kuna. Zanimljivo je kako je na originalnom natječaju od pet pristiglih ponuda čak i ona s najvećim ponuđenim iznosom bila ispod te nove cifre, tako da ostaje otvorenim kako su se pronašli dodatni radovi u vrijednosti od čak jedne trećine investicije. Od cijelog tog posla gotovo 40 posto išlo je podizvoditelju – upravo Cestama Sisak, koje je županija tek prodala.
Unatoč tome što su 2012. godine Ceste Sisak imale rekordan prihod, zapadaju u financijske probleme te u svibnju i lipnju ulaze u blokadu računa.
Zbog toga se neće moći javiti na natječaj za novi četverogodišnji ugovor o održavanju, koji će biti raspisan šest mjeseci prije nego što je to predviđeno. Odredbe inače predviđaju da ponuđač ne smije imati blokade računa u određenom razdoblju prije raspisivanja ugovora, a ŽUC Sisak, iako je imao potpisan četverogodišnji ugovor o održavanju, novi natječaj raspisuje već 5. studenog 2012. godine. No natječaj se odnosi samo na prva četiri mjeseca 2013. godine – što je neuobičajeno malo razdoblje, jer su do sada takvi ugovori bili na četiri godine. No treba znati, s obzirom da je blokada računa bila u lipnju 2012. godine, da bi se Ceste Sisak mogle javiti na novi natječaj za razdoblje od 1. svibnja 2013. pa nadalje.
U svakom slučaju, na natječaj raspisan 5. studenog 2012. godine pristiže samo jedna ponuda – ona Cesta Karlovac koje za redovno održavanje i zaštitu lokalnih
i županijskih cesta za razdoblje od 1. siječnja 2013. do 30. travnja 2013. traže 11,372 milijuna kuna (procijenjena vrijednost bila je 9,1 milijun kuna). U ta četiri mjeseca sklapa ŽUC s Cestama Karlovac čak dva aneksa kojim se iznos sa 11,372 milijuna povećava na 14,2 milijuna kuna. Od tog iznosa Ceste Sisak će , kao podizvođači, dobiti 3,369.502,34 kuna.
U tom istom razdoblju Ceste Sisak dobit će i 4,830.407 kuna od ŽUC-a za radove obavljene u 2012. godini, temeljem starog ugovora. No, unatoč svemu Ceste Sisak i dalje su u financijskim problemima, iz nepoznatih razloga, a za koje upućeni spominju otplatu kredita kojim je Žužić kupio Ceste Sisak od županije, da bi otplatu zatim prebacio na samu tvrtku. Račun je u blokadi u veljači, te opet krajem travnja, pa  postaje jasno da se Ceste Sisak ni ove godine neće moći javiti za ugovor o četverogodišnjem održavanju cesta u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Izvanredno održavanje

No, ŽUC više nema manevarskog prostora te u travnju raspisuje natječaj za okvirni sporazum redovnog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta u Sisačko-moslavačkoj županiji za razdoblje od 1. svibnja 2013. do 1. svibnja 2018. godine. Procijenjena je vrijednost 120 milijuna kuna + PDV za četiri godine. Od dvije pristigle ponude jedna je odbačena, pa je preostala ona Cesta Karlovac ukupno vrijedna 148.884.692,56 kuna (uključen PDV).
Od tog iznosa će za razdoblje od 1. svibnja do 31. prosinca 2013. godine biti Cestama Karlovac isplaćeno 15,046 milijuna kuna od kojih će Cestama Sisak, kao podizvoditeljima, pripasti čak više od polovice – 7,826.293,47 kuna.
Ukupno će tako Ceste Sisak u 2013. godini od Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije dobiti 16,026.203,07 kuna, bez da je ta tvrtka dobila ikakav ugovor od ŽUC-a na javnom natječaju. Unatoč blokadama računa, Ceste Sisak će 2013. završiti uz dobit od 3,3 milijuna kuna.
Korištenje instituta podizvoditelja Cestama Sisak će itekako dobro doći i u 2014. godini. Tada je Cestama Karlovac za redovno održavanje i zaštitu cesta, temeljem 2013. potpisanog četverogodišnjeg ugovora, ŽUC isplatio ukupno 18,497.127,64 kuna. Od tog iznosa čak 71,2 posto pripast će Cestama Sisak – kao podizvoditeljima. Ceste Sisak su kao podizvoditelji Cesta Karlovac od ŽUC-a dobili ukupno 13,159 milijuna kuna, bez da su s njima imali ikakav ugovor. No, našlo se te godine još dva posla za Ceste Sisak, jedan uz već tipične dodatne radove.
Prvo će 6. lipnja 2014. ŽUC Sisačko-moslavačke županije s Cestama Sisak potpisati ugovor za izvanredno održavanje i asfaltiranje makadamskog kolnika ŽC 3233 Lušćani i LC 33042 Pecki. Na natječaj za taj posao stiglo je pet ponuda, a Ceste Sisak su zatražile najmanje – 2,264.548 kuna za taj posao što je ŽUC kao najnižu ponudu i prihvatio. No, 19. kolovoza sklapa se ugovor o dodatnim radovima za te poslove. Dodatni radovi su izravnim ugovaranjem potpisani sa izvođačem radova – Cestama Sisak u iznosu od 513.618 kuna. Ukupno su ceste Sisak za taj posao tako dobile 2,778.167,50 kuna.
Drugi ugovor potpisan je 21. srpnja 2014. i ticao se izvanrednog održavanja ŽC 3195 u Maloj Solini. Ponuda Cesta Sisak od 1,249.918 kuna bila je najniža i prihvaćena kao najpovoljnija, što im je u konačnici i isplaćeno.
Tako su 2014. godine Ceste Sisak od ŽUC-a dobile 17,185 milijuna kuna, od čega tek manji dio preko javne nabave.

Čovjek od povjerenja županice

Vidljivo je kako su Ceste Sisak tijekom godina, a nakon što je županija prodala svoj udio, uz mnogo sretnih okolnosti dobile mnoge poslove od županijske ustanove ŽUC.
A sve je još zanimljivije kada se promatra osoba ključna i za Ceste Sisak, i za Sisačko-moslavačku županiju, i za ŽUC i za istragu USKOK-a, a to je Željko Marjanović. On je bio čovjek od povjerenja županice Marine Lovrić Merzel.
Naime, 2008. godine županija od radnika Županijskih uprava za ceste počinje otkupljivati dionice ŽUC-a. Kupivši 2008. i 2009. te 2010. više od 15 posto radničkih dionica, stječe Županija nadpolovični udio u tvrtki. Dana 10. kolovoza 2009. godine predsjednik Nadzornog odbora Cesta Sisak postaje Željko Marjanović, kao predstavnik najvećeg dioničara – Sisačko-moslavačke županije. Otprilike u to vrijeme počinje se razmišljati o prodaji Cesta Sisak, odluku o pokretanju postupka prodaje udjela županije u Cestama Sisak donosi Županijska skupština u rujnu 2010., a prodaja biva zaključena u listopadu 2011. godine. Marjanović iz Cesta Sisak odlazi 30. prosinca 2011. godine, nakon obavljene prodaje i dolaska predstavnika novog vlasnika – tvrtke I.G.M. Turopolje i Željka Žužića.
No već u lipnju 2012. Željko Marjanović stiže za v.d. ravnatelja Županijske uprave za ceste, a u srpnju je izabran za ravnatelja ustanove.  Tu će ostati sve do pada županice i kasnije smjene 22. srpnja 2015. godine. Već 21. kolovoza 2015. godine Željko Marjanović postaje direktor tvrtke I.G.M. Turopolje – kupca Cesta Sisak i vlasnika Željka Žužića, koji je priznao da je dao mito županici Marini Lovrić Merzel za kupnju Cesta Sisak, a 3. rujna 2015. Željko Marjanović se vraća u Ceste Sisak, ovaj put kao izvršni član Uprave tvrtke i predstavnik vlasnika Cesta Sisak, kojima je davao poslove kao ravnatelj ŽUC-a i čiji je bio predsjednik Nadzornog odbora u vrijeme prodaje tvrtke Željku Žužiću.
U međuvremenu je Željko Marjanović postao i jedan od ključnih svjedoka USKOK-a, upravo u slučaju davanja mita za prodaju Cesta Sisak. Kad su u pitanju vodeći ljudi tvrtki – aktera Fairpressova istraživanja, bez njihovih komentara ostali smo zbog USKOK-ove istrage koja se vodi u ovom slučaju, a obuhvaća poslovne odnose Cesta Sisak i Županijske uprave za ceste.

eu-banner

Tags: , ,

VEZANE VIJESTI