Neovisni novinarski portal
18.5.2021.
EKOLOGIJA / GOSPODARSTVO
Kornati, snimila. J. Klisović

Svjetska banka finacira uređenje Posjetiteljskog centra Vrulje- radovi na Kornatima počinju u rujnu

Kornati, snimila. J. Klisović

Nakon više desetljeća priprema, najava, obećanja i isto toliko odustajanja iz razno raznih razloga, rekonstrukcija starog objekta u kornatskoj uvali Vrulje kreće u rujnu ove godine. Sredstava potrebna za planirani zahvat osigurala je Svjetska banka kroz projekt NATURA 2000, a završetak  realizacije očekuje se do travnja iduće godine kada ujedno kreće i nautička sezona u parku. Saznajemo to od Roberta Bobinca, ravnatelja javne ustanove NP „Kornati“ kojemu je tako uspjelo privesti kraju priču o ovom projektu-trakavici o čemu su brojni drugi prije njega maštali, ali se i zaustavljali na samom početku prikupljanja zahtjevne dokumentacije, traženju sredstava, osmišljavanju…

Naručitelj ovog projekta je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, investitor spomenuta Svjetska banka, kordinator projekta je Željko Koren, a voditelj projekta utjecaja na okoliš dr. sc. Hrvoje Peternel.
Od kada je osnovan Nacionalni park Kornati ovo zaštićeno vodeno područje jednostavno vapije za sadržajem poput Posjetiteljskog centra kakav se od ovoga rujna počinje uređivati u Vruljama, u tamošnjem čvrstom objektu, nekadašnjem odmaralištu. Objekt koji smješten uz samu morsku obalu, u sadašnjim gabaritima će se rekonstruirati, a u manjem dijelu dograditi. Osim glavnog objekta tu su i dva manja- pomoćna koja će služiti za smještaj agregata, kao spremište i sanitarni čvor.

U Posjetiteljskom centru Vrulje moći će se kupiti autohtoni suveniri

U glavnom objektu koji će po završetku projekta raspolagati sa ukupno 292 četvorna metra prostora uredit će se Posjetiteljski centar Vrulje. U suterenu će se nalaziti prostor za suvenirnicu, prostor za boravak i rad, te spremište. U prizemnom dijelu objekta i u njegovom potkrovlju osmišljeno je više prostora koji će biti u funkciji samog centra- dvorane za projekcije, izložbe, mokri laboratorij, ronilački korpus, višenamjenska dvorana-čitaonica…
Posjetitelji će se ovdje moći kvalitetno informirati, rekreirati i educirati o svim vrijednostima NP-a čime će se utjecati na njihovu svijest i senzibilitet prema prostoru kojeg posjećuju, u kojem se odmaraju…
Robert Bobinac, direktor NP "Kornati"

Robert Bobinac, direktor NP “Kornati”

U Vruljama će se, saznajemo od ravnatelja Bobinca, održavati različiti edukativni programi namjenjeni različitim grupama- učenicima, studentima, udrugama, klubovima… Cilj edukcije bit će podizanje svijesti o važnosti očuvanja priorode i okoliša, posebice morskog eko-sustava koji je, kako u globalnim, tako i u lokalnim razmjerima ugrožen, ponajprije zbog neprimjerne ljudske aktivnosti.
U Vruljama će se instalirati i istraživačka stanica koja će omogućiti sustavnije prikupljanje informacija o različitim procesima koji se odvijaju na Kornatima, na moru, u podmorju, potopljenjim i polupotopljenim morskim špiljama…

 

“Mreža” posjetiteljskih centara na Kornatima

U perspekivi, u planu je osnivanje više sličnih centara. Središnji posjetiteljski centar bio bi na samom Murteru koji predstavlja glavni kopneni ulaz u Kornate. Osim njega, još tri-četiri manja „tematska“ centra osnovala bi se na kornatskim otocima koji su u granicama Nacionalnog parka, te još jedan manji pokretni centar koji bi se instalirao na brodu. Takva „mreža“ posjetiteljskih centara povezala bi cijelo zaštićeno područje Kornata što bi bio veliki doprinos u očuvanju ovog prostora za čiju je zaštitu zaslužan i kurnatar koji ga se nikada nije odrekao. Mreža centara ujedno bi bila značajan korak naprijed u ukupnoj turističko-nautičkoj valorizaciji. Sa Posjetiteljskim centrom Vrulje cijeli će Kornati biti na dobitku, a nautičari će napokon, na „licu mjesta“ moći saznati nešto više o području kojim krstare i čijoj se ljepoti i jedinstvenosti dive.

Naselje Vrulje- u cijelosti dio ekološke mreže NATURA 2000

Otok Kornat na kojem se nalazi i najveće naselje-Vrulja, inače je u cijelosti dio ekološke mreže NATURA 2000 kao područje značajno za vrste i stanišne tipove, te područje očuvanja značajno za ptice među kojima se posebno ističu:  jarebica kamen arka, primorska trepetljika, ušara, leganj, zmijar, mali i sivi sokol, morski vranac i druge. U podmorju Kornata obitava i dobri dupin koji je zaštićen, a zaštićena su i naselja posedonije, karbonatne stijene, grebeni, šume divlje masline i rogača…
Kornati, snimila . j. Klisović

Kornati, snimila . j. Klisović

Posjetitelji će u novom Posjetiteljskom centru moći saznati nešto više o jedinstvenosti ovog područja koje je u cijelosti u privatnom vlasništvu, o tradiciji življenja, mukotrpnom radu Kurnatara koji je morao krčiti krš da bi iz kamenjara izvukao nešto zemlje i u njoj zasadio maslinu, smokvu, rogač… Nautičari će na jednom mjestu, već od idućeg proljeća, moći saznati nešto više i o osobitostima ovog zaštićenog područja, otočnoj bisernoj niski, najvišim brdima, poljima, krunama, suhozidima…
Tags: , , , , ,

VEZANE VIJESTI