Neovisni novinarski portal
24.9.2020.
EKOLOGIJA / ekopis
Foto: Deutsche Welle/Dragan Maksimović

U jeku koronavirusne krize:
Preuzeta lokacija za zbrinjavanje radioaktivnog otpada iz nuklearke Krško

Foto: Deutsche Welle/Dragan Maksimović

U jeku koronavirusne krize, potiho i daleko od očiju i ušiju zainteresirane javnosti, bivše vojno skladište Čerkezovac u Općini Dvor na granici sa BiH predano je jučer na uporabu Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanje radioaktivnog otpada Nuklearne elektrane Krško. Predalo ga je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike unatoč višegodišnjim prosvjedima lokalnog stanovništva s obje strane granice, brojnim upozorenjima zaštitara prirode i sve glasnijim glasovima iz BiH da bi u Pounju odloženi radioaktivni otpad mogao negativno utjecati na okoliš ali i zdravlje ljudi te njihovu egzistenciju temeljenu na ekološkoj poljoprivredi i turizmu.

Predajom bivšeg vojno-skladišnog kompleksa Čerkezovac na Trgovskoj gori u neposrednoj blizini rijeke Une na granici sa Bosnom i Hercegovinom učinjen je još jedan konkretan korak prema uspostavi kontroverznog Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. Iz Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanje radioaktivnog otpada Nuklearne elektrane Krško obznanili su jučer rutinski da će se njegovom uspostavom na siguran i provjeren način zbrinuti radioaktivni otpad i iskorišteni izvori ionizirajućeg zračenja te da će kako bi se to postiglo biti potrebno izradom studije utjecaja na okoliš dokazati da taj zahvat neće imati štetnog utjecaja na okoliš.

-Kao podloge za izradu studije utjecaja na okoliš provest će se istražni geološki radovi, odrediti nulto radiološko stanje i izraditi sigurnosne analize. Tijekom projekta kontinuirano će se surađivati s lokalnom i općom javnosti, te prekograničnim dionicima. Ukoliko postupak utjecaja na okoliš potvrdi da lokacija neće imati štetan utjecaj na okoliš, uslijedit će postupak ishođenja lokacijske i građevinske dozvole – dali su do znanja u Fondu za financiranje razgradnje zbrinjavanje radioaktivnog otpada Nuklearne elektrane Krško, kao i to da je u razdoblju od 10. ožujka do 25. ožujka ove godine, dakle u jeku koronavirusne krize, obavljeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za izradu dokumentacije i provedbu aktivnosti za ishođenje dozvola za izgradnju kontroverznog Centra i da su nacrti dokumentacije o nabavi, tehničkih specifikacija i troškovnika objavljeni na elektroničkom oglasniku javne nabave.

Stanovništvo strahuje za zdravlje

Vojno-skladišni kompleks Čerkezovac, čiji je status definiran kao dugoročno neperspektivna lokacija za Ministarstvo obrane i Oružane snage RH, određena je Nacionalnim programom provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (Program za razdoblje do 2025. godine s pogledom do 2060.) kao preferentna lokacija za uspostavu Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. U strateškoj studiji koja je bila podlogu za izradu tog  programa tvrdi se da nije vjerojatno da bi bilo utjecaja na zdravlje ljudi ni zaposlenika u okolici Čerkezovca i da se neznatan utjecaj može očekivati na zaposlene tijekom transporta, utovara i istovara otpadom dok periodičkom inspekcijom odloženog materijala dugoročni rizik izlaganja stanovništva može biti sveden na zanemarivu mjeru.

Stanovništvo s obje strane granice strahuje, međutim, da bi im uskladišteni nuklearni otpad mogao utjecati na zdravlje, zbog čega su i više puta prosvjedovali, no glas lokalnog življa jedne od najsiromašnijih općina u Hrvatskoj, naseljenom mahom Srbima, donositelji odluka nisu uzeli u obzir. Upozoravale su godinama i ekološke udruge da se problem zbrinjavanja radioaktivnog otpada pokušava riješiti bez konzultacija i pristanka lokalnih zajednica, kao i da nedostatak transparentnosti i nezavisnog nadzora stvara preduvjete za nedovoljno kvalitetna tehnička rješenja i malverzacije, čime se povećava rizik da nešto u postupku zbrinjavanja krene po zlu i radioaktivni otpad završi u okolišu.

Nepovoljna lokacija za skladištenje radioaktivnog otpada

Godinama se bune i u susjednoj Bosni i Hercegovini, tvrdeći da postoji niz pokazatelja koji ukazuju da Trgovska gora ni po jednom kriteriju nije povoljna lokacija za skladište radioaktivnog otpada. Podsjećaju da je područje oko Čerkezovca omeđeno nizom rijeka i podzemnih voda, među kojima su i rijeka Una te značajan izvor pitke vode u selu Matijevići koji skladištenjem radioaktivnog otpada mogu biti ugroženi. Navode i da je to područje velikog i vrlo velikog rizika od poplava, da je prisutna i erozija i nestabilnost tla, da uz geološke probleme nije uzeta u obzir niti činjenica  da primarni resurs za zapošljavanje stanovništva i ekonomski razvoj regije leži u proizvodnji zdrave hrane i razvoj turizma, a primjećuju i da su kao opasnosti zanemarena minska polja, seizmička aktivnost i požari.

Preuzimanje, transport i skladištenje radioaktivnog otpada do 2025. godine

Nacionalnim programom provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva u Čerkezovcu je predviđeno dugoročno skladištenje nisko i srednjeradiokativnog otpada iz Nuklearne elektrane Krško, u trajanju od 40 godina, ali i odabir neke druge optimalne mikrolokacije na Trgovskoj gori za trajno odlaganje otpada, uz ostalo i onog nisko i srednjeradioktivnog otpada koji će nastati planiranom razgradnjom nuklearke. Navodi se u dokumentu i da trajni prestanak rada elektrane pada u 2043. godinu, da nuklearka ima obavezu na svojoj lokaciji skladištiti pogonski radioaktivni otpad do 2023. godine, da će se razgradnja provesti od 2043. do 2058. godine i da pripremni radovi na razgradnji započinju 2039. godine. Navodi se i da bi do 2023. godine trebale biti dovršene sve pripremne aktivnosti za prihvat nuklearnog otpada iz Krškog u Čerkezovcu, da bi se preuzimanje, transport i skladištenje hrvatske polovice već stvorenog otpada obavilo do 2025. godine, a do 2043, i onog koji će nastajati za vrijeme produljenog pogona. Premještanje nuklearnog otpada iz dugoročnog skladišta u trajno odlagalište planirano je između 2060. i 2065. godine.

Tags: , , ,

VEZANE VIJESTI