Neovisni novinarski portal
22.7.2024.
POLITIKA & KRIMINAL / prostor
Pošast “divlje gradnje” u Tisnu i Murteru: Ako inspekcija i izda rješenje o rušenju bespravnih objekata, ono se tek iznimno provede

Pošast “divlje gradnje” u Tisnu i Murteru:
Ako inspekcija i izda rješenje o rušenju bespravnih objekata, ono se tek iznimno provede

U Hrvatskoj je bespravna gradnja, svojevrsna tradicija, običaj koji se prenosi s koljena na koljeno, a pribjegavaju mu dužnosnici, lokalni, regionalni i nacionalni ( državni ), poduzetnici ( domaći i strani ) i “obični građani” koji na svojim “divljim objektima” namjeravaju financijski profitirati, i oni koji u njima, kao svojoj jedinoj nekretnini, planiraju živjeti. A svih ih povezuje jednak odnos prema hrvatskim zakonima i institucijama koje su zadužene za njihovu dosljednu i pravodobnu primjenu. Nitko od njih ne vjeruje da bi njihova nezakonita gradnja mogla doživjeti krajnji epilog- rušenje. Jedni u tom uvjerenju žive jer misle da su iznad i izvan zakona, da se zakon na njih ne odnosi, drugi se nadaju da će država zbog sveprisutne nezakonite gradnje sve takve objekte legalizirati, a treći jednostavno ne misle…

Bespravni graditeljski kaos najrašireniji je na obali, koja je doslovce žrtva prevladavajućeg mentaliteta “pusti zakon, pusti dozvole, samo ti radi” i nedjelotvornog, tromog sustava koji, kako se već godinama potvrđuje, nije neka posebna brana devastaciji i uzurpaciji pomorskog dobra niti gradnji stambeno-turističkih objekata izvan građevinskih zona. Svojim (ne)djelovanjem, naprotiv, često je poticaj bespravnim graditeljima u bezakonju na kojem toliko zarađuju da im nije nikakav problem platiti kaznu za nepoštivanje zakona.

Čak i općina gradi bespravno!

Kako to u naravi funkcionira ilustrirat ćemo na primjeru dviju atraktivnih dalmatinskih općina- Tisno i Murter-Kornati– gdje je nezakonito građenje i besprizorno devastiranje prostora toliko rašireno da čak i općina gradi “na divlje”! Represivni sustav uglavnom, kad je u pitanju ovaj fenomen, djeluje sporadično ili – nikako.

Recentni slučaj murterskog načelnika Tonija Turčinova, široj javnosti poznatog po provodu u bordelu ( u Austriji), kupovini odijela, parfema, iću i piću na trošak općine, koji je nedavno ovršen zbog općinske bespravne gradnje kaznom od 10 tisuća eura jer nije proveo rješenje Državnog inspektorata o vraćanju ilegalno probijenog puta u prvobitno stanje, a on zatražio od Općinskog vijeća da na njegov račun uplati taj iznos, sve govori o svijesti dužnosnika u odnosu na poštivanje zakona. Turčinov nije bio načelnik općine Murter-Kornati u vrijeme kad je prije osam godina probijen seoski put, ali je s preuzimanjem vlasti prije sedam godina preuzeo ne samo privilegije i počasti načelnika, nego i sve obveze općine. Ali, to Turčinov ne bi štel!

Imao je kao načelnik u drugom uzastopnom mandatu sasvim dovoljno vremena da rješenje Državnog inspektorata provede, da put vrati u prvobitno stanje ili da ga legalizira, te tako izbjegne kaznu Ali, on to nije učinio jer nije ni pomislio da bi teret kazne i ovrhe mogao pasti na njega kao odgovornu osobu u općini. Smatrao je da je to učinio njegov prethodnik, pa neka on i plati, zašto bi ja? Ali, baš kao što je tada općinu predstavljao Ivan Božikov, tako je sada predstavlja Toni Turčinov koji je bio dužan ispoštovati rješenje državne institucije. A on je ignorirao, i kad mu je dospjela na naplatu kazna, očekivao je da je plati općina! Iako nije općina kriva što načelnik nije radio svoj posao i proveo rješenje nadležnog državnog tijela…

Za Turčinova to nije ništa novo. Bespravna gradnja pored njega živog i zdravog, koji se, nota bene, hvali kako njegova općina radi “transparentno, konkretno i pošteno”, doslovce cvjeta! Pred gotovo svakom kućom u dužobalnoj liniji u Murteru nikao je nezakoniti mulo, na njega se nezakonito privezuju brodovi, zarađuje na uzurpiranom pomorskom dobru, a načelnik Turčinov koji je svojevremeno najavljivao rušenje nezakonitih mula, pa se predomislio, na sve to kaže: Tko sam ja da uskratim našim ljudima mogućnost da zarade i bolje žive?!

Zar bezakonjem?

Pripuzov kamp u Čigrađi

Bespravno se gradi i na Kornatima, iako je riječ o Nacionalnom parku koji je u posebnom režimu zaštite, a oni koji su se odlučili tamo graditi kuće, otvarati restorane, podizati maslinike, a da nikad prije tu nisu bili, bez straha od rušenja u njima borave i nesmetano zarađuju.

U uvali Čigrađa, kontroverzni zagrebački poduzetnik Zoran Pripuz izvan građevinskog područja, unatoč intervenciji Državnog inspektorata, koji je nakon obavljenog nadzora na terenu podigao kaznene prijave protiv investitora i donio rješenje o novčanoj kazni, nastavio je radove na infrastrukturi za svoj budući kamp. Pripuz na inspekcijske prijave i rješenja nije ni trepnuo, nastavio je radove i kad mu je gradilište “zapečatirano”, kao da je sve u najboljem redu, kao da nema rješenje o rušenju svega što je bespravno izgradio. Platio je kaznu, navodno 15 tisuća eura, i nastavio što je započeo. Jer, za kamp u negrađevinskoj zoni, u zaštićenom obalnom pojasu, štoviše unutar ekološke mreže Natura 2000, kojeg prostorni plan na toj lokaciji ne dopušta, ima rješenje županijskog odsjeka za turizam, čija se zakonitost tek sada utvrđuje. No, kako bi moglo biti zakonito rješenje za pružanje usluga u nezakonito izgrađenom objektu?

Ovog ljeta, zbog niza primjera bespravne gradnje u općinama Murter-Kornati i Tisno, osobito kampova podignutih na negrađevinskom području i bespravno postavljenih pontona na javnom, pomorskom dobru, obratili smo se s upitima doslovce svim za to ovlaštenim institucijama, od lokalnih i regionalnih do državnih. Potrajalo je to više od dva mjeseca, ali dobili smo odgovore od svih, osim od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture koje se oglušilo čak i o našu požurnicu. A odgovori koje smo dobili na naše upite tako su sročeni da za njihovo dešifriranje zbilja treba pravo umijeće….

No, pođimo redom.

Kampovi protivno prostornom planu i zakonu

Upitom koji smo koncem lipnja uputili nadležnim institucijama zanimali smo se za zakonitost rada kampova Olivia Green Camping i Vorteks ( Rastovac ), kampa samozvanog “iscjelitelja” Josipa Grbavca, poznatijeg kao Braco sa Srebrnjaka, odnosno tvrtke “Buđenje” d.o.o., hostela u Jezerima i kampa u Čigrađi investitora Zorana Pripuza. Svi se nalaze na negrađevinskom području i protivno prostornom planu koji takvu djelatnost na tim lokacijama ne dopušta. No, na terenu je slika sasvim drugačija. U Olivia Green Campingu postavljeno je stotinjak montažnih kućica koje se iznajmljuju u turističke svrhe, par desetaka ih je i u kampu “iscjeliteja”, koji je opasan visokim kamenim zidom da se Bracu ne ometa u njegovim terapijskim kontemplacijama, u Čigrađi se radovi provode unatoč inspekcijskoj zabrani, u Betini na javnoj plaži investitor Bruno Dragičević postavio je dva pontona za privez brodova, izgradio de facto malu marinu, na ogorčenje mještana kojima je u značajnoj mjeri ograničen plažni prostor. Situacija s pontonima u Betini traje već tri godine, nadležne institucije su o tome obaviještene, no, investitor nesmetano i dalje radi, čak je na jedan od pontona postavio znak zabrane pristupa svima osim za potrebe vlasnika ( i njegovih gostiju ).

Od pročelnice Odjela za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove županije Šibensko-kninske, Sanje Slavice Matešić dobili smo opširno očitovanje u kojem se navodi da su u tijeku dva upravna postupka radi izdavanja Rješenja o izvedenom stanju podnositelja zahtjeva ZELENA LUKA d.o.o., Tisno, Put Jazine 328, ( za Olivia Green Camping ) .

U oba postupka su, napominje se, 27. kolovoza 2020. donesena rješenja o prekidu postupka budući nije utvrđena granica pomorskog dobra. Lokacijska dozvola od 9.travnja 1998., po zahtjevu Branka Tomasa za formiranje autokampa postala je pravomoćna i izvršna 2.lipnja 1998. s rokom trajanja od dvije godine od dana pravomoćnosti, ukoliko se u tom roku podnese zahtjev za građevinsku dozvolu. Prema dostupnim podacima, ističe pročelnica Slavica Matešić, “ne nalazi se da je od strane Branka Tomasa podnesen zahtjev za izdavanje građevne dozvole tako da je ova lokacijska dozvola prestala važiti 3. lipnja 2000. godine”. Dakle, prije 23 godine!!!

U  “odnosu na građevinu katastarske oznake *1494 k.o. Murter Betina od strane ovog Upravnog odjela za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove Šibensko-kninske županije nije izdan akt o gradnji (rješenje o izvedenom stanju, građevinska dozvola, uporabna dozvola za građevine izgrađene do 15.veljače 1968. godine), a niti se pred ovim Upravnom odjelom vodi upravni postupak u odnosu na istu građevinu.”

Pripuz prijavio isključivo obnovu ogradnih i potpornih zidova…

Kad je riječ o investitoru Zoranu Pripuzu, navodi pročelnica,  on je prijavio početak građenja i to gradnje i obnove ogradnih i potpornih zidova na katastarskim česticama *1494, 10769/1, 10769/2, 10769/4, 10769/5 i 10769/6 sve k.o. Murter Betina, a sve sukladno glavnom projektu koji je izrađen od strane ovlaštenog projektanta Damira Lasinovića…Temeljem podnesene prijave početka gradnje Upravni odjel je o početku građenja  u siječnju 2023.obavijestio Općinu Murter-Kornati te Hrvatske vode, VGO za slivove južnog Jadrana, VGI za mali sliv „Krka-Šibensko primorje; Državni inspektorat, Područni ured Split, Služba građevinske inspekcije;Služba za nadzor zaštite na radu, Ispostava Šibenik te Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Split, Služba civilne zaštite, Odjel inspekcije. Riječ je isključivo o prijavi gradnje i obnovi ogradnih i potpornih zidova u gabaritima sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima- naglašava pročelnica. No, istodobno napominje da se “predmetne čestice nalaze izvan građevinskog područja u području ograničenja, gdje je temeljem Zakona o prostornom uređenju ,ukoliko je omogućeno prostornim planom, moguće graditi zgrade za potrebe prijavljenog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva na udaljenosti od najmanje 100 m od obalne crte na jednoj ili više katastarskih čestica, ukupne površine od najmanje 3 ha, što u konkretnom predmetu nije slučaj“, konstatira pročelnica Sanja Slavica Matešić.

-Osnovu svega, naravno, čine prostorni planovi koji imaju snagu i pravnu prirodu podzakonskog propisa- naglašava pročelnica. -Jednostavno rečeno- dodaje- ako u prostornom planu nije navedeno da se može formirati kamp, kamp odmorište i robinzonski turizam u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, nisu ispunjeni osnovni uvjeti za pokretanje takve investicije. Zakonom o prostornom uređenju propisano je da se za složeni zahvat u prostoru, kao što je kamp, kamp odmorište ili objekt za robinzonski smještaj, izdaje lokacijska dozvola. Ako se planira građenje, odnosno izvođenje radova za koje je potrebno ishoditi građevinsku dozvolu, za isti je potrebno ishoditi lokacijsku, građevinsku i uporabnu dozvolu.

Promjena namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe provodi se, sukladno dokumentima prostornog uređenja i drugim propisima te je propisano da se promjenom namjene između ostalog smatra izgradnja kampova i objekata.

Ili, najjednostavnije rečeno, kaže u svom očitovanju pročelnica, “niti na temelju Zakona o prostornom uređenju, niti na temelju Prostornog plana Šibensko-kninske županije, kampove nije dopušteno graditi izvan za to planiranih prostora. I to iz razloga što kampovi moraju biti unutar građevinskih područja naselja (u dijelovima istih u kojima se takva namjena prostora omogućuje) ili izdvojenih građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene. U tim planovima moraju biti propisani svi uvjeti (kapaciteti, način uređenja, priključci na infrastrukturu……), jer kampovi sigurno nisu sadržaj koji ne opterećuje prostor i okoliš, bez obzira da li se radi o šatorima ili montažnim kućicama.

Svjesni smo činjenice da postoji niz takvih kampova koji ne egzistiraju u prostornim planovima, a da vjerojatno imaju nekakve „papire“ po osnovi drugih zakona, ili upitnog tumačenja istih – smatra pročelnica Slavica Matešić, otkrivajući pravi razlog bujanja bespravne gradnje.

Uvijek se, naime, nađe netko tko je spreman, pod određenim uvjetima, donijeti neko rješenje kojim će investitori mahati kad im zaprijeti rušenje. Istini za volju, ta nelogična, štoviše neprofesionalna i nemoralna rješenja vrlo su uspješna brana uspostavljanju reda u prostoru.

Županisjka pročelnica Sanja Slavica Matošić preporučila nam je da zatražimo jasne stavove od Ministarstva turizma i športa i Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine,” jer nam nije jasno kako se jednim propisom može dopustiti nešto što nije planirano drugim propisom – prostornim planom“, reći će, uz napomenu da je za eventualnu bespravnu gradnju nadležan isključivo Državni inspektorat.

Ako pročelnici za prostorno uređenje i gradnju nije jasno kako jedan propis dopušta nešto što drugim propisom nije planirano ni dopušteno, kako bismo to mogli razumijeti mi?!

Olivia Green Camping Tisno

Ured za turizam županije i Ministarstvo turizma odobravaju ugostiteljsku djelatnost (bespravnim ) kampovima!?

Obratili smo se i pročelnici Ureda za poslove župana, Agnesi Filipović Grčić, koja funkcionira kao svojevrstan centralni punk županije, i dobili zanimljivo objašnjenje po kojem “ugostitelj može početi obavljati ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima iz skupina »Hoteli« i »Kampovi« koji se kategoriziraju, prije nego što od Ministarstva ishodi rješenje o kategoriji objekta, ako ishodi rješenje za vrstu te ako je za građevinu, koja je, odnosno u kojoj se nalazi ugostiteljski objekt, u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje gradnja, ishodio odgovarajući akt prema kojem se građevina smije početi rabiti”.

Ministarstvo, na zahtjev ugostitelja, utvrđuje rješenjem ispunjavanje uvjeta za vrstu i kategoriju ugostiteljskih objekata iz skupine “hoteli” te kupine “kampovi”, te utvrđuje i ispunjavanje uvjeta za početak obavljanja ugostiteljske djelatnosti i privremeno obavljanje djelatnosti u određenom objektu, ali najdulje godinu dana od dana izvršnosti toga rješenja.

-Budući da su kampovi Olivia Green Camping i Vorteks ( Rastovac) kampovi za koje rješenja donosi Ministarstvo turizma i sporta, upućujemo vas- piše pročelnica Filipović Grčić- da se za sve informacije obratite nadležnom tijelu. A što se tiče kampa Zoran Pripuza u Čigrađi, dodaje, obavještavamo vas da je spis predmeta dostavljen Ministarstvu turizma i sporta koje će provesti upravni nadzor.

U vezi s eventualnim zahtjevom tvrtke Buđenje” d.o.o. Zagreb, “iscjeljitelja” Brace sa Srebrnjaka, pročelnica nas je izvijestila da Upravnom odjelu za gospodarstvo i turizam nije podnesen zahtjev spomenute tvrtke radi ishođenja odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i gradnju  nije ovlašten postupati na terenu a po saznanjima o bespravnoj gradnji surađuje s Državnim inspektoratom. Na pomorskom dobru koje smo naveli kao lokaciju kampa nema aktivne koncesije koju je dodijelila županija, izrijekom će pročelnica Filipović Grčić.

Pa smo pitali Ministarstvo turizma i sporta jesu li oni izdali određena rješenja temeljem kojih bi sporni kampovi mogli nesmetano raditi.

Iz Ministarstva su nas informirali da su kampovi Olivia Green i Vorteks ( Rastovac ), danas Hostin Tisno, obavljali ugostiteljsku djelatnost temeljem rješenja Ureda državne uprave Šibensko-kninske županije, Ureda za turizam od 1998. i rješenja Ministarstva turizma iz 2009., 2013. i 2019. . No, Ministarstvo turizma je 15. svibnja 2023. izdalo rješenje o prestanku  obavljanja ugostiteljske djelatnosti kampu Hostin, sa sjedištem u Zagrebu i rješenje o nastavku obavljanja djelatnosti ugostitelju LULA d.o.o. Zagreb za potrebe kampa.Dakle, vlasnik kampa se promijenio…

Olivia Green Camping obavlja ugostiteljsku djelatnost od 2004.

U Ministarstvu je, naveli su, u tijeku upravni postupak razvrstavanja i kategorizacije Kampa OLIVIA GREEN CAMPING u Tisnom, pokrenut na zahtjev stranke ZELENA LUKA d.o.o. sa sjedištem u Tisnom, , zbog promjene smještajnog kapaciteta te podizanja kategorije s 3 na 4*, u kojem je 6. srpnja 2020. godine doneseno rješenje o privremenom obavljanju ugostiteljske djelatnosti u trajanju do šest mjeseci, računajući od dana primitka toga rješenja, a rok je produljen sukladno zakonu sve do isteka roka od godine dana nakon prestanka posebnih okolnosti (COVID) .

Uvidom u Upisnik ugostiteljskih objekata koji se kategoriziraju utvrđeno je da se u spomenutom objektu ugostiteljska djelatnost obavljala od 2004. godine i to temeljem rješenja Ureda državne uprave ŠKŽ od 2.srpnja 2004. i 3. srpnja 2012. za kampiralište, te rješenja Ministarstva turizma od 1. srpnja 2013.i 25. srpnja 2016. ,  za kamp.

Rješenja Ministarstva izdana su temeljem Rješenja o izvedenom stanju Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju ŠKŽ od 5. travnja 2013. kojim su ozakonjene zgrada recepcije, sanitarnog čvora i vešeraj kampa Dalmacija ( Olivia Green ).

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja 2. srpnja 2018. dalo je mišljenje da se može izdati rješenje o obavljanju ugostiteljske djelatnosti jer se rješenje o izvedenom stanju smatra uporabnom dozvolom u smislu Zakona o gradnji!

Upravni postupak kategorizacije kampa Olivia Green u Tisnom nije okončan, navode iz Ministarstva turizma, a o zahtjevu će se odlučiti sukladno utvrđenim činjenicama i okolnostima bitnim za zakonito i pravilno rješavanje upravne stvari ( ? )

Tvrtki “Buđenje” d.o.o. Ministarstvo nije izdalo rješenje za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u kampu tzv. Brace sa Srebrnjaka, a za nadzor nad radom neregistriranog pružanja ugostiteljskih usluga nadležna je turistička inspekcija Državnog inspektorata

Komentirali su i našu opasku kako se u javnosti stvara dojam iznimne benevolentnosti nadležnih ministarstava i Državnog inspektorata prema takvim invesitorima te da se prema njima namjerno ne postupa tijekom sezone kako bi im se omogućilo da rade i zarade, iako nelegalno, a onda će se nakon sezone eventualno prema njima postupati kada im kaznu neće biti nikakav problem podmiriti.

-Skrećemo pozornost da u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju kojim je propisano da se svaki zahvat u prostoru provodi u skladu s prostornim planom, ali i u skladu sa strateškim ciljem Turizam uz očuvan okoliš, prostor i klimu Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine u kojem je navedeno da se prostorno planiranje nameće kao jedan od najvažnijih alata u uspostavi ravnoteže odnosa turizma i prostora, Ministarstvo u postupku kategorizacije kampova inzistira na uporabnim dozvolama za kamp u cjelini te podnositelje zahtjeva upućuje na ishođenje uporabne dozvole za kamp u cjelini, odnosno kao složene građevine, koju čini sklop više funkcionalno i tehnološki povezanih građevina.

Ističemo da su svi ugostitelji dužni za cijelo vrijeme obavljanja ugostiteljske djelatnosti ispunjavati sve uvjete propisane člankom 24. stavkom 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, pa tako i uvjet da građevina, koja je, odnosno u kojoj je ugostiteljski objekt, ispunjava uvjete sukladno posebnim propisima kojima se uređuje gradnja, bez kojih, prema tim propisima, Ministarstvo ili nadležno upravno tijelo ne može izdati rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti, a  u slučaju prestanka ispunjavanja nekog od propisanih uvjeta, rješenje će se ukinuti u skladu s člankom 27. stavkom 1. točkom 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

Da bi riječ rekli…

Državni inspektorat niže rješenja o rušenju…

Upite smo postavili i Državnom inspektoratu od kojeg smo dobili krajnje sažete, škrte odgovore koji u osnovi potvrđuju da je redom riječ o nezakonitim objektima.

Pitali smo : Što je s kampovima na području općine Tisno – Olivia Green Camping, Vorteks ( Rastovac ) i kampom tvrtke “Buđenje” d.o.o. Zagreb ( iscjelitelja Josipa Grbavca, poznatijeg kao “Braco sa Srebrnjaka” ), prekrcanim montažnim kamp-kućicama i opasani kamenim zidovima koji se protežu do samog mora, dakle, obuhvaćaju pomorsko dobro, a osim toga izgrađeni su na zemljištu koje nije građevinsko? Je li inspekcija postupala i kod njih, ako jest što je dosad poduzeto, a posebno u svjetlu prijava iz općine Tisno?

Što je s mjerom uklanjanja bespravno podignutih građevina i zašto se to izbjegava kad su u pitanju neki investitori, a kod drugih se tome pristupa bez odlaganja? Na ulazu u Jezera ( općina Tisno ) gradi se hostel, na terenu koji nema ni metar kvadratni građevinski. Ali, to investitore  (  govori se da su to Dario Zahora i nogometna ekipa ) ne sprječava da na tom zemljištu postavljaju bungalove- desetak ih je već postavljeno, a te su aktivnosti prijavljivane iz općine bar desetak puta, kako Ministarstvu graditeljstva tako i Ministarstvu turizma.

Iz Državnog inspektorata odgovaraju nam, što smo već znali, da je provedenim inspekcijskim nadzorom u uvali Čigrađa na otoku Murteru “utvrđena povreda zakonskih propisa iz nadležnosti građevinske inspekcije te je na ime investitora ( Zorana Pripuza op.a. ) doneseno rješenje o uklanjanju bespravno izgrađenih građevina. Inspekcijski postupak je u tijeku.

A postupak rušenja nije ni započeo, dodali bismo…

Nadalje, provedenom inspekcijskom postupkom u Tisnom– odgovaraju iz Inspektorata-  utvrđeno je da je investitor izgradio više stambeno poslovnih građevina za iznajmljivanje unutar obuhvata kampa za koje nije ishodio glavni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i sa potvrdama nadležnih javnopravnih tijela. Slijedom utvrđenoga pokrenut je upravni inspekcijski postupak i doneseno je rješenje o uklanjanju predmetnih građevina. Nadalje, na predmetnoj lokaciji, na pomorskom dobru izgrađena su tri pristana za plovila i betonski plato ( pontoni i kameni zid dug 30 metara, op.a. ), te je dopisom sa utvrđenjem isto dostavljeno Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, na nadležno postupanje.

Provedenim inspekcijskim postupcima kampa u Betini, na otoku Murteru, koji je izvan granica građevinskog područja,  utvrđeno je da su  investitori izgradili građevine bez ishođene pravomoćne odnosno izvršne građevinske dozvole i bez glavnog projekta izrađenog u skladu s prostornim planom i s potvrdama nadležnih javnopravnih tijela, a sve u funkciji kampa. Slijedom obavljenih nadzora pokrenuta su dva upravna inspekcijska postupka i donesena rješenja o uklanjanju predmetnih građevina. Inspekcijski postupak u tijeku.

Inspekcijski nadzor građevinske inspekcije vezano na legalnost izgradnje više stambeno poslovnih građevina za iznajmljivanje i bazena, sve izgrađeno unutar obuhvata kampa u Jezerima, uvala Podjasenovac, je u tijeku- navode u očitovanju iz Državnog inspektorata.

I naposljetku, Građevinska inspekcija obavila je, obavijestili su nas, nadzor gradnje na pomorskom dobru na području naselja Betina, utvrđeno će se dostaviti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture na nadležno postupanje. Postavljanje pontona je, posebno napominju, u nadležnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Zbog bespravnih pontona u Betini ugostitelj Robert Lipovec najavio prijavu na EU tužilaštvo!

Radi se o pontonima Brune Dragičevića, a to je pak posebna priča o kojoj smo na  TRIS-u već detaljno pisali, i o kojoj nam iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture već više od mjesec dana  uskraćuju odgovore na naše upite.

Dragičević je, da podsjetimo, u Betini,  na javnoj plaži, postavio dva pontona za privez brodova i podigao 30 metara dug,  2 metra visok i oko metar širok kameni zid, sa svom potrebnom infrastrukturom za marinu, ograđujući tako plažu, odnosno prirodnu uvalu, kao da se radi o njegovom privatnom vlasništvu, a ne pomorskom javnom dobru.

Slučaj je star tri godine, od kada datira i prva prijava protiv investitora, ali se ništa nije dogodilo niti je sustav intervenirao. Naprotiv, kako nas je izvijestio Robert Lipovec, ugostitelj iz Betine, veliki ponton se pomaknuo prema plaži pretvarajući je doslovce u bazen, a pontoni su se cijelo ljeto koristili kao komercijalni. Investitor je štoviše, drsko na vrh pontona postavio i znak zabrane pristupa ( osim za potrebe vlasnika !). Lipovčevi gosti se nemaju gdje privezati jer je Dragičević sve uzurpirao, zbog čega Lipovec, kako se žalio, trpi štetu, jer u objektu pored plaže iznajmljuje apartmane od 2003., a svojim gostima sada ne može objasniti zašto se više nemaju gdje ni okupati ni privezati brod. Lipovec je sve prijavio općini Tisno, Lučkoj kapetaniji, resornim ministarstvima, ali se uzurpacija već treću godinu zaredom nastavlja. Da apsurd bude veći općina Tisno uzurpatorima, kako navodi Lipovec, čak daje koncesije za iznajmljivanje ležaljki i suncobrana na spornom, uzurpiranom području!?

Na naš upit početkom ljeta, lučki kapetan Ivan Paušić tvrdio je kako nema nikakvu prijavu u vezi s tim slučajem, iako je  Lipovec ne samo uzurpaciju pomorskog dobra prijavio , nego o tome, kako tvrdi, i usmeno kontaktirao s lučkim kapetanom. Zbog nepostupanja nadležnih institucija, pače ignoriranja prijava, Lipovec je najavio prijavu na EU tužilaštvo u Hrvatskoj, jer, kako kaže, smatra da u tom predmetu nije ravnopravno tretiran u nadležnim tijelima hrvatskog sustava.

S obzirom da smo, uz ostale slučajeve bespravne gradnje u općinama Tisno i Murter-Kornati, tražili i dobili očitovanje Državnog inspektorata koji nas je uputio na Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture kao nadležnu adresu u ovom slučaju, obratili smo i  se s upitom što su dosad poduzeli, odnosno što namjeravaju poduzeti da se spriječi ovakav beskrupulozni oblik samovolje i bezakonja investitora na štetu mještana i javnog, pomorskog dobra.

Pitali smo i je li Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture izdalo bilo kakvu dozvolu ili rješenje investitoru Dragičeviću i namjerava li braniti pomorsko dobro ili privatno  vlasništvo koje je nezakonito stavljeno u komercijalnu funkciju te ostvaruje značajan profit zahvaljujući toleriranju uzurpacije i kršenja zakona. Ali, ni mjesec dana poslije, požurnici unatoč, nismo dobili odgovore…

Pitamo se, zašto? Što to Ministarstvo Olega Butkovića želi zatajiti od javnosti, zbog čega štiti investitora bespravnih pontona na javnoj plaži i tolerira očigledno bezakonje?

Tags: , , , , , , , , , , , ,

VEZANE VIJESTI