Neovisni novinarski portal
19.4.2024.
šibenik / smeće
Saborski zastupnik Franko Vidović o neredu s otpadom u Šibeniku: Odluku Grada treba staviti izvan snage!

Saborski zastupnik Franko Vidović o neredu s otpadom u Šibeniku:
Odluku Grada treba staviti izvan snage!

Posljednjih mjeseci građani Šibenika su nezadovoljni Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Šibenika, a zbog povećanja usluge od 100 % posebno negoduju mali iznajmljivači apartmana, trgovci… Stoga je saborski zastupnik Franko Vidović, koji rijetko istupa u javnosti na lokalnoj razini, održao presicu u HND – u zbog aktualnog problema sa smećem. Pozvao je i vijećnike Gradskog vijeća na veću kritičnost prema ovom problemu.

Predložio je da se postojeća Odluka stavi van snage jer i sami donositelji ove odluke tvrde da je zakon loš, čiji bi kriterij ustvari trebao biti zaštita okoliša koja se postiže recikliranjem otpada. Neki gradovi i općine su posegnuli za zakonskim kriterijima, no u Šibeniku tih kriterija, kako kaže, nema.

Prozvan je pročelnik Odjela za komunalne djelatnosti Ante Nakić koji tvrdi da bi „neke odluke drugih gradova srušio preko noći“, što baš i nije tako, tvrdi Vidović, jer jedinice lokalne samouprave i jedinice regionalne samouprave imaju pravo donositi odluke, u skladu sa zakonom, koje su najbolje za zajednicu.

– Iako je Šibenik, nasreću, turistički grad, odlukom je predloženo da se miješani komunalni otpad odvozi najmanje jednom u dva tjedna, biootpad najmanje jednom tjedno, reciklabilni otpad najmanje jednom u mjesec dana. Prevedeno, možemo imati situaciju da nam taj najštetniji dio otpada danima stoji po kontejnerima ispred zgrada. Prijedlog je da se barem jednom u tjednu odvozi otpad. To je ono na što je ta tvrtka obvezna i što bi se pokrivalo iz paušala – rekao je Vidović.

Šibenik bi trebao imati i reciklažno dvorište, zakon predviđa da grad na svakih 3000 stanovnika treba imati jedno reciklažno dvorište, a za svakih idućih 25.000 stanovnika predviđa još jedno, stoga bi ih Šibenik trebao imati minimalno dva s obzirom na broj stanovnika.

– Tužna je vijest da nemamo ni jedno. Jedno koje postoji je u sklopu Bikarca, a Bikarac je pod županijom, prema tome, sam davatelj usluge ne potiče ljude na odvajanje otpada, već suprotno, možete sve trpati u istu vreću, jer cijena je uvijek ista – tvrdi saborski zastupnik.

Vidović je predložio kriterij za umanjenje cijene javne usluge kako bi se korisnike potaknulo na odvajanje, a mjere koje on predlaže su „motivirajuće i socijalnog karaktera te su samim time pogodne za Hrvatsku koja je potpisnica ugovora kojim bi se trebao smanjiti miješani komunalni otpad kroz iduće razdoblje“.

– Jedan od prijedloga je da se korisnicima za kategoriju kućanstvo koji koriste spremnik od 120 litara smanji iznos minimalne javne usluge za 40 % mjesečno, koji ne bi bio veći od 8 eura, dok iznos minimalne javne usluge za nekućanstva ne bi trebao bit veći od 30 eura. Ovako bi primjenjivali prakse drugih gradova kao što su Makarska, Biograd… Takve mjere stimuliraju na odvajanje otpada. Kućanstvo koje mjesečno ne proizvodi miješanog komunalnog otpada više od 480 litara, cijena će biti niža. Također, i za nekućanstvo koje proizvodi manje od 720 litara otpada mjesečno, cijena bi bila manja – rekao je.

Sustav s karticama također ne funkcionira, tvrdi Franko Vidović, jer kartice posjeduje samo 2000 kućanstava stare gradske jezgre.

Vidović ima neke svoje prijedloge  Nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Šibenika – 2022. (označeno crvenom).

– Zaključak je kako postojeću odluku Gradska uprava treba staviti van snage i donijeti novu odluku u kojoj je u prvom redu ekološka zaštita i stimuliranje ljudi na odvajanje otpada, umjesto da požele baciti otpad u prirodu.

Na naše pitanje vezano za poskupljenje odvoza otpada koje je nastalo zbog novog MBO centra, dobili smo sljedeći odgovor:

– Ne, to su priče za malu djecu. Kako da u nekim drugim gradovima nije poskupjelo zbog postrojenja za mehaničko-biološku obradu komunalnog otpada?

Nakon što smo napustili presicu,  zatekli smo Stari pazar prepun smeća…

Vidović o izborima: Kandidatura za gradonačelnika? Bit ćete obaviješteni!

Na pitanje novinara misli li se kandidirati na idućim izborima za gradonačelnika,  Franko Vidović je odgovorio da ćemo „biti obaviješteni“, ako i kad za to dođe vrijeme. Ni više ni manje…

Tags: , , , ,

VEZANE VIJESTI