Neovisni novinarski portal
10.12.2023.
eu / POLITIKA / PRAVA ZA LJUDE
Europski parlamentarni Odbor za prava žena i rodnu ravnopravnost zahtjeva legalan i dostupan pobačaj kao pravo žene na izbor!

Europski parlamentarni Odbor za prava žena i rodnu ravnopravnost zahtjeva legalan i dostupan pobačaj kao pravo žene na izbor!

Na 10-tu godišnjicu Istanbulske konvencije, Odbor za prava žena i rodnu ravnopravnost Europskog parlamenta usvojio je Izvještaj o Stanju seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u EU. Prvi takav dokument u zadnjih deset godina! Ključni zahtjevi u Izvještaju su, prenosi portal reci.hr, seksualni odgoj za sve, kontracepcija, legalan i dostupan pobačaj, puni pristup medicinski potpomognutoj oplodnji za sve bez diskriminacije te visokokvalitetna skrb za trudnice, rodilje, babinjače i dojenčad!

Za takav Izvještaj i tako definirane zahtjeve glasalo je čak 27 zastupnika, a samo šest ih je bilo protiv ( jedan suzdržan ).

S obzirom da je premoćna većina članova Odbora dala potporu Izvještaju, vjeruje se da ona neće izostati ni na plenarnoj sjednici koja se treba održati u lipnju. Hrvatski eurozastupnik Predrag Fred Matić, u funkciji izvjestitelja EP-a, izjavio je da tekst Izvještaja jasno osuđuje pokušaje pojedinaca da teme poput pobačaja zloupotrebljavaju za nacionalne interese, te je pozvao Komisiju “da zaštiti pravo svake osobe na samoodređenje i pravo na izbor, uz poseban naglasak da se svaka diskriminacija u pristupu ovim zdravstvenim uslugama na temelju roda, spola, rodnog identiteta i seksualne orijentacije ili drugih osnova mora suzbiti“.

Zastupnici Europskog parlamenta pozivaju sve države članice na uvođenje seksualne edukacije u osnovne i srednje škole, apeliraju na dekriminalizaciju pobačaja i uklanjanje svih prepreka za legalan pobačaj, te upozoravaju da priziv savjesti vodi uskraćivanju zdravstvene skrbi zbog osobnih uvjerenja, a čemu ne smije biti mjesta u javnom zdravstvenom sustavu. Jer, napominje se, svake godine, upravo zbog nedostupnosti legalnog pobačaja, 23 tisuće žena umre od nestručno izvedenih, ilegalnih zahvata.

Pristup seksualnom i reproduktivnom zdravlju, kako ističe Matić, obveza je država članica EU jer je to pitanje zaštite ljudskih prava koja moraju biti iznad sitnih političkih interesa, pri čemu aludira na širenje regresivnih, natražnjačkih agendi širom Europe.
Glas protiv Izvještaja, upozorava SDP-ovac u EP-u, znači glas protiv zaštite zdravlja žena koje je već dovoljno ugroženo zbog pandemije covida-19 koja je ograničila pristup kontracepciji i zdravstvenim uslugama.

Istodobno s usvajanjem spomenutog Izvještaja, Vijeće Europe, koje je iniciralo Istanbulsku konvenciju , organiziralo je konferenciju o temi “Rodna jednakost i Istanbulska konvencija: dekada akcije”, na kojoj je zaključeno da je IK iznad nacionalnih ideologija, kulture, tradicije i da je njezina jedina uloga zaštita žena od nasilja.
A tko se i zašto protivi zaštiti žena od nasilja, tajnik Europskog parlamentarnog foruma za stanovništvo i razvoj Neil Datta objašnjava :

-Stvarni cilj borbe protiv zaštite žena od nasilja je zadržavanje patrijarhalnih normi, a odbacivanje Istanbulske konvencije dio je širih napora za umanjivanje ljudskih prava, posebno u području seksualnosti i reprodukcije. Borci protiv Istanbulske konvencije su isti oni koji su protiv legalnog abortusa, planiranja obitelji, seksualnog odgoja, prava LGBTQI osoba i mogućnosti razvoda- smatra Neil Datta, a prenosi reci.hr.

Tags: , , , ,

VEZANE VIJESTI