Neovisni novinarski portal
16.7.2024.
ekopis / OKOLIŠ - NEMA OKOLIŠANJA! / POLITIKA
Vjetroelektrana Krš Pađene i kontroverze oko dozvola: Investitoru se “ide na ruku”, a općinu ignorira u zakonitoj naplati naknada…

Vjetroelektrana Krš Pađene i kontroverze oko dozvola:
Investitoru se “ide na ruku”, a općinu ignorira u zakonitoj naplati naknada…

Ervenik je najnerazvijenija općina u Šibensko-kninskoj županiji, od koje je u cijeloj Hrvatskoj gora samo općina Civljane. No, ovo je i općina s najvećom vjetroelektranom u regiji, čiji je investitor Milenko Bašić, vlasnik tvrtke Lager, zbog involviranosti u aferu vjetrenjače ( afera Rimac ) pobjegao u susjednu ( matičnu ) BIH, kako bi izbjegao suočavanje s hrvatskim pravosuđem. Ali, njegove vjetrenjače na kršu oko Ervenika, s njim i bez njega, nesmetano pune svoja krila vjetrom, uredno prodaju struju već više od godinu dana, i zarađuju na pogodovanim tarifama koje im je osigurala hrvatska država, a da ni lipe lokalnoj zajednici dosad nisu uplatili. Tražili smo odgovore od resornih ministarstava zašto je tomu tako…

Lager duguje općini Ervenik naknadu za komunalni doprinos i komunalnu naknadu. K tome i naknadu za proizvedenu struju, u iznosu od 1 lipe za kilovat, što bi na godišnjoj razini moglo općini donijeti oko 3-4 milijuna kuna. Zasad joj nije donijelo baš ništa…

Foto: TRIS/A.Tešić

Općina čeka “pravomoćnost”, a Bašić zarađuje…

Navodno, uporabna dozvola još nije pravomoćna, pa općina, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu ne može ispustiti rješenje o komunalnom doprinosu investitoru. Tako to interpretira načelnik općine, strpljivo čekajući svoga Godota. A što radi država? Po svemu što smo saznali u resornim ministarstvima, rekli bismo, i dalje “ide na ruku” Milenku Bašiću

Načelnik općine Ervenik, Predrag Burza, otkrio nam je da općina dosad nije imala nikakvog financijskog efekta od ove mega- vjetroelektrane, s čak 48 vjetrenjača ( 36 u Erveniku i 12 u Kninu ), snage 142 MGW.

Investicija je to od 240 milijuna eura, koja će se vlasniku vratiti i itekako isplatiti u roku od navodno deset godina, pa je doista nevjerojatno da se investitor još nije sjetio podmiriti svoje obveze prema općini, iako se radi doslovce o mrvicama s njegova stola. 

Općina je od početka bila uključena u razgovore o projektu vjetroelektrane, jer, svjestan je toga i sam načelnik, “bez uvršenja projekta u prostorno-plansku dokumentaciju općine Ervenik, projekt se ne bi mogao provesti”.
Na zahtjev investirora, općina je u dva navrata mijenjala i dopunjavala prostorno-planske dokumente, usuglašavala ih sa županijskim prostornim planom, sve na vrijeme, bez odlaganja, bez velikog propitkivanja, ne daj Bože otpora, i tako osigurala investitoru da ishodi građevinsku dozvolu i započne radove. Nitko nije protestirao zbog šume metalnih grdosija, iako je riječ o zaštićenom području Natura 2000, jer su , veli Burza, shvatili da od nečega moraju živjeti. Uvrstili su Lagerov mega-projekt u svoj prostorni plan nadajući se da će od toga imati solidan prihod.

Ali, ništa od toga dok vjetropark ne dobije pravomoćnu uporabnu dozvolu, tvrdi načelnik. Krš Pađene je, međutim, dobio čak četiri,  od prosinca 2019. do konca travnja 2020., ali prema Burzinim riječima, privremene uporabne dozvole, nijednu pravomoćnu, pa ni općina još nije naplatila ni lipe!

Do naplate i- sudom!

Načelnik sumnja da bi utjerivanje duga od Lager Bašića moglo završiti pred sudom. Čini mu se, veli, da bi investitor mogao pokušati osporavati naplatu komunalnog doprinosa i komunalne naknade, jer smatraju da će općina imati velike benefite od naknade za proizvedenu struju. No, uvjerava nas da će u tom slučaju iskoristiti sve zakonske mehanizme koji mu budu na raspolaganju da dobije pravnu zadovoljštinu, a općina svoj novac.

U čemu je problem i zbog čega Ministarstvo za VE Krš Pađene sukcesivno izdaje uporabne dozvole koje još uvijek nemaju potvrdu pravomoćnosti, pitali smo najprije u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja koje je donedavno bilo nadležno za projekt.
Odgovor je stigao ekspresno. Jasno je i zašto- Ćorićevo ministarstvo se smatra nenadležnim.

-Izdavanje uporabnih dozvola nije u nadležnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja– odgovorili su nam zadovoljni što “tu stvar” mogu gurnuti dalje od sebe. Ionako se njihov ministar Tomislav Ćorić u taj slučaj i previše “uvalio”…

– Uvidom u rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije koja je trgovačkom društvu C.E.M.P. d.o.o. ( Lager je kupio tu tvrtku 2012. ) izdala Hrvatska energetska regulatorna agencija utvrđeno je da su za postrojenja pod nazivima Vjetroelektrana Pađene, Vjetroelektrana Krš Pađene i Vjetroelektrana Krš Pađene – Proširenje izdane: Uporabna dozvola, KLASA: UP/I-361-05/19-01/000070, URBROJ: 531-06-3-3-19-0023 od 19. prosinca 2019., Uporabna dozvola, KLASA: UP/I-361-05/19-01/000076, URBROJ: 531-06-3-3-19-0022 od 20. prosinca 2019., Uporabna dozvola, KLASA: UP/I-361-05/19-01/000091, URBROJ: 531-06-3-3-20-0016 od 6. ožujka 2020. i Uporabna dozvola, KLASA: UP/l-361-05/19-01/000089, URBROJ: 531-06-3-3-20-0016 od 28. travnja 2020., a sve izdane od Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektora građevinskih i uporabnih dozvola.
Stoga Vas ljubazno upućujemo da se s upitom obratite Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine– savjetovali su nam Ćorićevi suradnici.

Nije nam bilo druge do li poslušati savjet. Pa smo se s upitom obratili Ministarstvu graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine.
U odgovoru, na koji nismo dugo čekali, uglavnom se navodi ono što smo već znali.

Četiri uporabne dozvole, bez pravomoćnosti ( ? )

-Ovo Ministarstvo je, kao nadležno tijelo, za više dijelova složene građevine Vjetroelektrane Krš Pađene, izdalo ukupno četiri uporabne dozvole.

Pojašnjavamo kako je izdavanje uporabne dozvole definirano Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), u dijelu 8. Uporaba, evidentiranje, održavanje i uklanjanje građevina, od čl.136. do čl.147. Izdavanje privremene uporabne dozvole definirano je čl.145. Zakona o gradnji, što u slučaju VE Krš Pađene, nije primijenjeno. Dakle, uporabne dozvole za predmetni zahvat nisu privremene- kaže se u dopisu Ministarstva graditeljstva te ističe:

-Investitor, odnosno vlasnik građevine može, u skladu sa Zakonom o općem upravnom postupku (NN 47/09) koristiti građevinu na temelju izvršne uporabne dozvole.
Dakle, dozvola nije privremena, nego izvršna ( ?! ) O pravomoćnosti ni slova, ali nam se umjesto toga u nastavku detaljno objašnjava što je komunalna naknada i za što se koristi, iako to nije baš ni u kakvoj vezi s našim upitima.

-Također, sukladno Zakonu o gradnji plaćanje komunalnog doprinosa nije uvjet niti za izdavanje građevinske dozvole niti uporabne dozvole- stoji u odgovoru. 

– Nadalje pojašnjavamo kako je komunalna naknada novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture. Komunalna naknada je prihod proračuna jedinice lokalne samouprave koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture. Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnoj naknadi kojom se određuju:
– područja zona u jedinici lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada
– koeficijent zone (Kz) za pojedine zone u jedinici lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada
– koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada
– rok plaćanja komunalne naknade
– nekretnine važne za jedinicu lokalne samouprave koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade
– opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.

Odluka o komunalnoj naknadi objavljuje se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.
Plaćanje naknade za proizvedenu električnu energiju nije u nadležnosti ovog Ministarstva– zaključno nas informiraju iz Ministarstva graditeljstva.

Zakoni, zakoni…

Za njih očigledno nije relevantno, a čini se, ni zanimljivo saznanje da se općina Ervenik nije naplatila naknadama koje je po zakonu pripadaju. I za razliku od Ministarstva graditeljstva koje se poziva na Zakon o gradnji, načelnik općine Ervenik se poziva na Zakon o komunalnom gospodarstvu.

Načelnik općine Predrag Burza izrijekom i dalje tvrdi, pozivajući se na Zakon o komunalnom gospodarstvu, da bez pravomoćne uporabne dozvole za proizvodni objekt nije moguće ispostaviti rješenje o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa. Pogledajte članak 84. Zakona, kaže Burza. I pogledali smo. A u rečenom članku Zakona stoji:

Članak 84.
(1) Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se po pravomoćnosti građevinske dozvole odnosno rješenja o izvedenom stanju, a u slučaju građenja građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole nakon prijave početka građenja ili nakon početka građenja.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, rješenje o komunalnom doprinosu za skladište i građevinu namijenjenu proizvodnji donosi se po pravomoćnosti uporabne dozvole odnosno nakon što se građevina te namjene počela koristiti, ako se koristi bez uporabne dozvole.
(3) Uporabna dozvola za skladište ili građevinu namijenjenu proizvodnji dostavlja se na znanje jedinici lokalne samouprave na čijem se području nalazi skladište odnosno građevina.

Vjetroelektrana Krš Pađene je besumnje namijenjena proizvodnji ( struje ) i očigledno bez pravomoćne uporabne dozvole izdane investitoru, općina ne može donijeti rješenje o komunalnom doprinosu. Usput, kako vidimo, Ministarstvo graditeljstva dužno je izdanu pravomoćnu uporabnu dozvolu dostaviti na znanje jedinici lokalne samouprave na čijem se području građevina nalazi. Zašto to nisu učinili? Općina je informirana o ” privremenim” uporabnim dozvolama, ali ne i o pravomoćnoj koje i dalje nema…

Zar Ministarstvu ne bi prioritet trebao biti interes općine, jedne od najnerazvijenijih u Hrvatskoj, koja, nota bene, živi uglavnom od decentraliziranih sredstava države?
Tko tu koga voza i za čiji račun? Zbog čega Ministarstvo graditeljstva izdaje čak 4 uporabne dozvole C.E.M.P.-u ( Lageru ), a bez potvrde pravomoćnosti, kako napominje načelnik općine? Je li moguće da, i nakon što je izbila afera Krš Pađene u kojoj je prvooptužena  bivša državna tajnica Josipa Rimac, ali je suspektan i aktualni ministar gospodarstva Tomislav Ćorić koji je velikodušno skinuo “teret” studije utjecaja na okoliš s inkriminiranog C.E.M.P.-a, odnosno njegova vlasnika Bašića, u ministarstvima i dalje muljaju pogodujući investitoru koji je pobjegao pred hrvatskim pravosuđem?

Ostaje dojam da je privatni interes kod nas je daleko važniji od javnog. Poražavajuće!

Nove vjetrenjače u blizini bazena s otrovnim tvarima (foto TRIS/G. Šimac)


VEZANE VIJESTI