Neovisni novinarski portal
2.12.2021.
ekopis
Povratak Dinare u život: Poziv sadašnjim i budućim stočarima, te kravama i ovcama na besplatnu ispašu

Povratak Dinare u život:
Poziv sadašnjim i budućim stočarima, te kravama i ovcama na besplatnu ispašu

O zanimljivom projektu „Dinara back to LIFE“ na našim smo stranicama više puta pisali (poveznice), a jer se njime marljivo pokušava vratiti život na područje Dinare (ljudski, životinjski, biljni…).

Radi se na tome predano i  uporno iako, moramo to ovdje ponoviti, štetnici iz državne i lokalne vlasti isto područje zanemaruju ili ga i dalje dijelom pak koriste za vježbe bojevog gađanja i ratne igre. Ili su ga pak dodijelili naftnim korporacijama kao zonu u kojoj mogu istraživati i  eksploatirati naftu i plin, zahvaljujući ministarstvu Tomislava Ćorića. U podnožju Dinare su isti načičkali i prekomjerni broj vjetrenjača naširoko poznatom i po aferi Vjetrelektrane Krš-Pađene.

Bez obzira na sve to, evo prilike za stočare ili one koji to žele postati, da se prijave na poziv projekta kojime će financijski i drugačije stimulirati  stočarstvo na oko 80 hektara dinarskih pašnjaka. Ovo je poziv i njihovim kravicama i ovcama da besplatno pasu. U nastavku je poziv sa svim potrebnim podacima: Stočarstvo_Roko Pavlinušić

Projektom „Dinara back to LIFE“ provodit će se restauracija travnjaka na području Dinare. Jedan od načina na koji će se restauracija provoditi je kontrolirana ispaša, a u kojoj mjeri i gdje će se provoditi, ovisi o interesu lokalnog stanovništva za sudjelovanje u projektu.

Kroz sljedeće tri godine u projektu „Dinara back to LIFE“ predviđeno je 30.000,00 € novčanih poticaja stočarima te nabava električnih pastira u vrijednosti 8.500,00 €. Navedena sredstva planiramo utrošiti na način da uspostavimo suradnju sa zainteresiranim stočarom/stočarima koji su voljni surađivati s projektnim timom na održavanju površina travnjaka provođenjem kontrolirane ispaše na pašnjacima na Dinari. Projekt vodi Udruga Biom u partnerstvu s Lokalnom akcijskom grupom „Cetinska krajina“Hrvatskim šumama i Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.

Cilj je projektne aktivnosti, a time i točan način kako će se novac raspodijeliti, koliko god je to moguće prilagoditi stvarnim potrebama i interesu lokalnih stočara ili onih koji to žele postati. Definiranje točnih područja na kojima će se provoditi kontrolirana ispaša ovisi o interesu lokalnih stočara spremnih na potencijalnu suradnju te se zbog toga i objavljuje ovaj poziv.

U ime projektnog tima pozivamo sve koji se već bave ili se žele početi baviti stočarstvom da sudjeluju i iskažu svoj interes. Interes možete iskazati popunjavanjem upitnika (više detalja u nastavku teksta). Vaši odgovori pomoći će  našem projektnom timu u pripremanju plana kontrolirane ispaše i prilagodbi projekta, onoliko koliko je moguće, potrebama na terenu.

Ispašom se planira restaurirati oko 80 ha, u okviru područja iscrtanog na ovoj karti.

U ovoj fazi iz projekta želimo doći do boljeg uvida u postojeće stanje, broj stočara na području, broja onih koji svoja stada vode na ispašu na Dinaru ili planiraju s ispašom započeti tijekom 2021. godine.

Kako sudjelovati:

Potrebno je ispuniti upitnik s nekoliko jednostavnih pitanja i dostaviti ga na našu e-mail: dinarabacktolife@gmail.com ili odgovore popuniti ručno te ih poštom dostaviti na adresu:

Udruga Biom, Matićeva 12, 21230 Sinj

ili pozivom na broj telefona 021/274 946 od 8:00-16:00 sati.

 

Upitnik za iskaz interesa se nalazi ovdje.

Ispunjeni upitnik potrebno je dostaviti najkasnije do 04.12.2020.

Nakon iskazivanja interesa, početkom 2021. biti će objavljen natječaj na koji će se moći prijaviti svi zainteresirani te nakon čega će uslijediti odabir najboljeg ponuđača i sklapanje ugovora o kontroliranoj ispaši.

Provedbu projekta i najavu drugih aktivnosti pratite ovdje na web stranici projekta ili na društvenim mrežama.

Dinara… (foto TRIS/G. Šimac)

Tags: , ,

VEZANE VIJESTI