Neovisni novinarski portal
31.7.2021.
zdravlje
Primošten  (foto Wikipedia)

Primošten zabranjuje rad kafića, Tisno nalaže obveznu dezifenkciju na ulazima u ugostiteljske radnje, poštu i trgovine

Primošten (foto Wikipedia)

Općina Primošten je zbog epidemije koronavirusa do dajnjeg zabranila rad kafićima. Odluka je objavljena na Facebook stranicama, a medijima ju je potvrdio i načelnik Stipe Petrina. Evo te odluke:

ZABRANA RADA!!!!

Na temelju članka 45. Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj. 1/18 i 2/18) dana 14. ožujka 2020. donosi slijedeću:

ODLUKU

Članak 1.

Zbog opasnosti širenja Corona virusa na području Općine Primošten i općenito zbog ugroze zdravlja stanovništva Republike Hrvatske, svim ugostiteljskim objektima (kafići i sl.), koji se nalaze na području Općine Primošten zabranjuje se daljnji rad u zatvorenom (poslovnom prostoru) i na otvorenom (štekat – javna površina), sve u svrhu učinkovitog provođenja mjera zaštite zdravlja građana.

Članak 2.

Nalaže se žurna i neodgodiva provedba ove Odluke.

Članak 3.

Općina Primošten međusobne odnose s pravnim i fizičkim osobama u svezi zakupa javne površine posebno će regulirati.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi od 15. ožujka 2020. godine do opoziva a objavit će se na mrežnim stranicama Općine Primošten i na oglasnoj ploči te će se o istoj obavijestiti i sredstva javnog priopćavanja, (portalima i sl.).

KLASA: 810-09/20-02/2
URBROJ: 2182/02-02-20-1
Primošten, 14. ožujka 2020. godine

OPĆINA PRIMOŠTEN
OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina

 

Primošten (foto Wikipedia)

Načelnik Općine Tisno Ivan Klarin sinoć je objavio naputak koji nalaže obvezno postavljanje dezinfekcijskih sredstava u kafiće, poštu, trgovine i druga mjesta javnog okupljanja, te najavljuje ograničenje rada onima koji se ne budu pridržavali tih uputa. Evo naputka:

 

Naputak o provođenju preventivnih mjera zaštite od COVID-a 19 (bolest uzrokovana novim korona virusom) na području Općine Tisno.

 

U cilju provođenja preventivnih mjera zaštite od COVID-a 19 (bolest uzrokovana novim korona virusom) na području Općine Tisno, odnosno smanjenja rizika potencijalnog prijenosa bolesti koje uzrokuje navedeni virus, općinski načelnik ugostiteljskim objektima, trgovinama mješovitom robom, poštanskoj ustanovi i ostalim objektima u kojima se zadržava i okuplja veći broj ljudi, donosi sljedeći naputak:

  • Ugostiteljski objekti, trgovine mješovitom robom, poštanska ustanova i ostali objekti u kojima se zadržava i okuplja veći broj ljudi obvezni su osigurati dezinfekcijska sredstva i držati ih na vidljivom mjestu kako bi osobe koje ulaze u navedene objekte kao i sami djelatnici mogli provoditi preventivne i osobne higijenske mjere zaštite od mogućeg širenja virusa

Sukladno ovom naputku, od nedjelje će se vršiti kontrola takvih objekata i u slučaju nepoštivanja navedenog za takve objekte bit će izdana rješenja o ograničavanju rada.

Tisno

Tags: , ,

VEZANE VIJESTI