Neovisni novinarski portal
6.12.2021.
EKOLOGIJA / krka / VODA
Foto: Javna ustanova NP Krka

Rezultati stručne analize:
Voda u NP Krka izvrsne kakvoće, kratkotrajna zamućenja posljedica su podizanja sedimenta zbog temperaturne razlike

Foto: Javna ustanova NP Krka

Stručne analize Instituta Ruđer Bošković i Biološkog odsjeka zagrebačkog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta potvrdile su da je voda u Nacionalnom parku Krka izvrsne kakvoće, ne samo zdravstveno ispravna nego i bogata otopljenim kisikom, uz visoku očuvanost ekosustava, a kratkotrajna zamućenja prirodna su podizanja sedimenta zbog temperaturne razlike vode na pojedinim mikrolokacijama, javljaju iz Nacionalnog parka Krka.

Analizu kvalitete vode u Nacionalnom parku Krka stručnjaci s Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Instituta Ruđer Bošković proveli su 22. srpnja ove godine. Rezultati su pokazali da je kakvoća vode izvrsna sukladno svim važećim uredbama odnosno da na tom području nema onečišćenja rijeke.

-Ispitivanjem je utvrđeno kako voda u Nacionalnom parku Krka ne sadrži teške metale, toksične tvari ni fekalne bakterije koje bi potencijalno ugrozile čistoću vode i s njom povezane ekosustave. Na mjestima značajnije biološke aktivnosti izmjerene su najviše vrijednosti klorofila a, a uočene su i visoke vrijednosti otopljenog kisika koji potvrđuju da nije došlo do značajnije razgradnje organske tvari. Podaci izmjereni terenskom sondom pokazali su i da je voda uzvodno od Roškog slapa značajno hladnija (18°C) od one u dijelu Visovačkog jezera (24°C). Takve temperaturne razlike često izazivaju kratkotrajno zamućivanje vode, tzv. izmiješavanje. Naglašavamo da je riječ o potpuno prirodnoj pojavi uzrokovanoj razlikom u temperaturi vode, (topla voda se ‘uzdiže’ iznad hladne) uslijed koje dolazi do podizanja sedimenta s dna. Takva vrsta zamućenja između Roškog slapa i Visovačkog jezera je kratkotrajna i nema nikakve veze s onečišćenjem – kažu u Nacionalnom parku Krka.

Navode i da uz stalni nadzor i praćenje senzornom plutačom, redovna ispitivanja kakvoće vode u Nacionalnom parku Krka od njegovog se osnutka obavljaju u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije i Zavodom za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Objašnjavaju i da su ovoga puta u analizu uključene i druge neovisne institucije, kako bi se u potpunosti otklonile bilo kakve sumnje u onečišćenje ili bilo kakvu ugrozu vodnog blaga Nacionalnog parka Krka te da će u cilju dodatne redovne kontrole vode i u budućnosti će obavljati Biološki odsjek zagrebačkog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i Instituta Ruđer Bošković.

-Posljednje uzorkovanje površinske vode rijeke Krke obavljeno je na šest postaja te na niti jednoj od njih nije uočeno antropogeno zagađenje. Rezultati pokazuju da je na svima voda zdravstveno ispravna i sigurna za kupanje na za to predviđenim mjestima. Štoviše, analizom koncentracije tragova metala (cinka, kadmija, olova i bakra) utvrđeno je kako su u Nacionalnom parku Krka koncentracije navedenih metala višestruko niže od onih propisanih uredbom o standardu kakvoće vode. Budući da je zaštita rijeke Krke temeljna misija Javne ustanove, dosad smo proveli niz mjera kojima se ona štiti od mogućeg onečišćenja. Primjerice, 2018., na području Visovačkog jezera, postavili smo plutaču sa senzorima za praćenje fizikalno-kemijskih parametara koja dostavlja podatke svakih 15 minuta, a koji dosad nisu pokazali odstupanja od zakonom propisanih vrijednosti – poručuju iz Nacionalnog parka Krka i zaključuju da rezultate znanstveno-stručnih istraživanja o stanjima bioloških i kemijskih parametara, koje provode u suradnji s eminentnim znanstvenim institucijama koriste za provođenje monitoringa i kvalitetnog upravljanja ekosustavom rijeke Krke.

Tags: , , ,

VEZANE VIJESTI