Neovisni novinarski portal
6.8.2021.
MEDIJI
Maja Sever, predsjednica Sindikata novinara Hrvatske: Učlani se i ti!

Maja Sever, predsjednica Sindikata novinara Hrvatske:
Učlani se i ti!

O novoj predsjednici Sindikata novinara Hrvatske, kolegici Maji Sever, već smo pisali kada je to postala u tekstu: Maja Sever je predsjednica Sindikata novinara Hrvatske: 
Šteta što nije i prije… 

A sada prenosimo poruku Maje Sever svim novinarkama i novinarima (preostalima) u Hrvatskoj:

Maja Sever (foto printscreen HRT)

Poštovane kolegice i kolege,

veliko mi je zadovljstvo pozdraviti vas u ime Sindikata novinara Hrvatske, koji uz novinare ravnopravno organizira sve medijske radnike.

Ovim putem želim se obratiti svim novinarskim redakcijama u Hrvatskoj i zamoliti vas da razmislite u kakvom smo položaju kao struka i koliko marimo za vlastita radnička prava. Pomalo je ironično da kroz naš rad često upozoravamo na brojne nepravde počinjene prema radnicima u Hrvatskoj dok sebe stavljamo na posljednje mjesto.

Zato vas pozivam da se pridružite Sindikatu novinara Hrvatske!

Uvjerena sam da se zajedno možemo izboriti za bolja radna prava novinara u Hrvatskoj, a to je put za jačanje neovisnosti i prava na slobodno izvještavanje. Novinar kojemu je ugrožena egzistencija ne može biti zaista slobodan novinar.

Želim naglasiti da sindikalno udruživanje i djelovanje nikako nije usmjereno protiv poslodavca. Upravo suprotno, radnici i poslodavac uz pomoć sindikata mogu bolje definirati svoje potrebe, sindikat može biti medijator u slučaju šuma u komunikaciji između radnika i poslodavca, a Sindikat novinara Hrvatske sigurno nije arhaični ostatak nekih prošlih vremena koji koči napredak i ne prilagođava se izazovima sadašnjice.

Jedan od rezultata uspješne suradnje radnika, sindikata i poslodavca je kolektivni ugovor. Danas ga – od nekadašnjih jedanaest – imaju samo dva medija.

Za pokretanje pregovora o kolektivnom ugovoru na razini medijske kuće potrebno je imati sindikalnu podružnicu, a za osnovati podružnicu je potrebno pet stalno zaposlenih članova. Tek s dovljnim brojem članova možemo tražiti kolektivne pregovore uključujući i one za granski kolektivni ugovor na razini države. U vrijeme dok svatko s pristupom društvenim mrežama misli da ima pravo držati predavanja novinarima kako bi trebali raditi svoj posao, pa i oni na najvišim razinama vlasti, mislim da ne trebam dalje objašnjavati koliko bi na ovaj način zaštitili sebe i dignitet naše struke.

Članarina  SNH iznosi 1,2 posto od mjesečne neto plaće s tim da 0,7 posto ide u centralu i koristi se uglavnom za pružanje pravne pomoći kolegama, a 0,5 postoostaje u podružnici i koristi se za potrebe članova podružnice.

Članstvo u sindikatu je dobrovoljno. Neovisno o tome učlanili se ili ne pozivam vas i da zapratite Sindikat na društvenim mrežama (uskoro otvaramo profile na Facebooku i Twitteru). Kako je Sindikat član Europske i Svjetske federacije novinara otvara nam se mogućnost edukacije u raznim područjima sindikalnog djelovanja, ali i izazova s kojima se kao struka susrećemo pa vas pozivam i da se na ovom pitanju aktivirate i uključite u raspravu.

Teška su vremena. Razjedinjeni molimo, ujedinjeni pregovaramo! U nastavku vam šaljem još malo razloga zašto je važno učlaniti se u sindikat. I naravno, pristupnicu. Samo je ispunite i skeniranu pošaljete meni na: maja.severica@gmail.com 🙂

Maja Sever, predsjednica SNH-a

Na ovoj poveznici možete pronaći navedenu pristupnicu: PRISTUPNICA SNH.

A u daljnjem tekstu pronađite još obrazloženja Maje Sever zašto je važno učlaniti se u SNH, te izvatke iz Statuta SNH-a. 

ZAŠTO SINDIKAT?

1. Radna snaga nije roba! Svaki se čovjek rađa u ljudskom dostojanstvu!

2. Sindikalna prava su temeljna ljudska prava!

Sindikalna prava zajamčena su Deklaracijom UN o ljudskim pravima, konvencijama Međunarodne organizacije rada, ustavom i radnim zakonodavstvom svake demokratske države.

3. Nema slobode medija ako novinari žive u uvjetima siromaštva, korupcije ili straha!

Bez zaštite radnih i socijalnih prava novinara nema ni profesionalnih prava. Bez profesionalnih prava novinara nema slobode medija. Bez slobode medija nema demokracije.

4. Kolektivni ugovor najbolje štiti radna, socijalna i profesionalna prava novinara!

Bez Sindikata novinara nema kolektivnog ugovora za novinare.

5. Samo sindikat može kolektivno pregovarati i potpisati kolektivni ugovor!

Postoje tisuće nevladinih organizacija (NGOs), ali ni jedna nema te zakonske ovlasti sindikata. To pravo nemaju ni profesionalna udruženja novinara.

6. Bez sindikata nema kolektivnog ugovora ni uspješne zaštite novinara!

Kolektivni ugovor ima sangu zakona. Nakon pregovora potpisuju ga sindikat i poslodavci. O svakoj promjeni vode se novi pregovori. Zato je kolektivni ugovor najbolja zaštita.

7. Bez profesionalne solidarnosti nema sindikata novinara!

Zajednički interes i solidarnost temelj su svakog sindikata. Dobri uvjeti rada i plaća za rad zajednički su interes svih novinara. Političke razlike svakome jamči Ustav. Okvir uređivačke politike određuje poslodavac. Udruženi u sindikat novinari mogu zaštititi svoja prava.

8. Globalizacija donosi nove medijske vlasnike koji dolaze ostvariti profit!

Inozemne medijske korporacije u svojim zemljama poštuju prava radnika, a kod nas to izbjegavaju. Njihovi su novinari organizirani u jak sindikat. A mi?

9. Bez temeljnih prava novinara nema slobode medija!

Kakvu slobodu medija javnost može očekivati od novinara koji se ne usude pitati za vlastitu plaću, koji rade na crno, bez ikakvih ugovora, bez redovite plaće i honorara, bez prava na odmor, bez osnovnog ljudskog dostojanstva?!

10. Ako se udruže u solidaran sindikat novinari neće biti potrošna roba!

11. SNH je organizirao podružnice u 74 medija širom Hrvatske, u svim vrstama medija bez obzira na vlasničku strukturu.

12. SNH svojim članovima pruža besplatnu pravnu zaštitu u radnim sporovima zbog otkaza ugovora o radu, neisplate plaća i honorara, božićnica, ostalih dodataka, itd. U stotinama dobivenih sudskih sporova poništeni su otkazi članovima SNH, isplaćena milijunska dugovanja za plaće, honorare, božićnice i druga potraživanja.

14. SNH je ustrajan u nastojanju da nacionalnim kolektivnim ugovorom zaštiti sve novinare i medijske radnike u Republici Hrvatskoj.

15. SNH se zalaže za prihvatljive uvjete rada u medijima, dodatno plaćeni prekovremeni, noćni i rad na blagdane.

16. SNH je definirao elemente koji čine radno vrijeme novinara – putovanje i prikupljanje podataka, praćenje sjednica i skupova, pisanje i provjeravanje činjenica, itd.

17. Zbog sve više neformalnog rada, SNH odlučno traži osnovnu zaštitu za stalne honorarne, RPO i suradnike angažirane putem agencija za privremeno zapošljavanje.

18. SNH je uspio postići da se predani, a neobjavljeni rad novinara smatra objavljenim kako bi se spriječilo “pakiranje” otkaza.

19. SNH se zalaže za uređenje odnosa između novinara i urednika radi zaštite dostojanstva novinara i profesije.

20. Štiteći svoje članove SNH štiti i vas! Zato nam se pridružite da obranimo dosegnuta i izborimo nova prava!

IZVADAK IZ STATUTA SNH

Sindikalna podružnica

Članak 20.

1. Sindikalna podružnica je temeljni oblik ustrojstva i djelovanja SNH, a čine je svi članovi SNH zaposleni u jednom medijskom trgovačkom društvu ili ustanovi, kao i stalni honorarni suradnici.

2. Sindikalnu podružnicu može utemeljiti najmanje 5 (pet) članova SNH.

3. Osoba ovlaštena za zastupanje sindikalne podružnice je sindikalni povjerenik.

4. Povjerenik se bira na rok od 4 godine uz mogućnost da na funkciju povjerenika bude ponovno izabran.

5. Sindikalne podružnice koje imaju manje od 20 članova biraju jednog sindikalnog povjerenika.

6. Sindikalne podružnice koje imaju više od 20 članova biraju po jednog sindikalnog povjerenika na svakih daljnjih 20 članova podružnice.

7. Sindikalne podružnice koje imaju 100 članova biraju najviše 5 sindikalnih povjerenika, a po jednog sindikalnog povjerenika na svakih daljnjih 30 članova biraju podružnice koje imaju više od 100 članova. Sindikalne podružnice koje imaju više od 200 članova biraju po jednog povjerenika na svakih daljnjih 40 članova.

8. Sindikalne podružnice koje imaju samo jednog povjerenika, biraju i zamjenika povjerenika.

9. Sindikalnog povjerenika za slučaj spriječenosti, zamjenjuje zamjenik sindikalnog povjerenika. Mandat zamjenika sindikalnog povjerenika istovjetan je mandatu sindikalnog povjerenika.

10. Izabrano povjereništvo, glavni sindikalni povjerenik i njegov zamjenik djeluju u duhu ovog Statuta i drugih pravila koja donosi skupština podružnice za svoje članove.

Članak 21.

1. Podružnica SNH se u posebnim slučajevima može organizirati i na teritorijalnom (područnom) načelu. Na teritorijalnom načelu sindikalnu podružnicu mogu organizirati članovi SNH iz više malih medija na području općine, grada ili županije.

2. Na istom načelu podružnicu SNH mogu organizirati članovi SNH u tvrtkama, pravnim osobama, koje su nastale uslijed statusnih promjena (izdvajanje ili pripajanje) pojedinog medijskog trgovačkog društva, a u vlasništvu su iste medijske tvrtke, odnosno, medijske korporacije ili holdinga.

3. Sindikalna podružnica organizirana na teritorijalnom (područnom) načelu može imati više sindikalnih grupa s manje od pet članova, koje se povezuju u podružnicu.

4. Individualni članovi SNH nisu članovi ni jedne prodružnice, a njihove sindikalne interese ovlašteno zastupa IO SNH.

5. Individualni članovi SNH mogu biti samo oni članovi SNH u čijoj medijskoj kući ili na teritorijalnom principu nema organizirane podružnice SNH.

Ovlaštenja sindikalne podružnice

Članak 22.

Ovlaštenja sindikalne podružnice su da:

1. Inicira i provodi aktivnosti u SNH čija je svrha zaštita i promicanje interesa svojih članova u skladu s odredbama ovog Statuta i odlukama Izvršnog odbora SNH,

2. Samostalno pregovara ili sudjeluje u pregovorima za kolektivne ugovore, te sklapa kolektivne ugovore na području na kojem djeluje (u pravnoj osobi) u skladu s odredbama ovog Statuta, temeljem ovlaštenja IO SNH,

3. Preko svojeg računa raspolaže dijelom sindikalne članarine i obavlja materijalno-financijsko poslovanje u skladu s odredbama ovog Statuta, odluka Izvršnog odbora i drugim važećim zakonima i propisima,

4. Sklapa ugovore i obavlja druge pravne poslove i s njima stvara materijalno-financijske obveze do visine sredstava s kojima raspolaže u skladu s odredbama ovog Statuta.

Članak 23.

1. Sindikalna podružnica za nastupanje u pravnom prometu u skladu s odredbama ovog Statuta ima svoj pečat.

2. Pečat sindikalne podružnice je kružnog oblika s tekstom Sindikat novinara Hrvatske i nazivom sindikalne podružnice.

3. O broju pečata i njihovu čuvanju odlučuju ovlaštena tijela sindikalne podružnice.

4. Popis svih pečata sindikalnih podružnica s priloženim otiscima pohranjuje se radi evidencije u tajništvu SNH.

Zadaci sindikalne podružnice

Članak 24.

Osnovni zadaci sindikalne podružnice su:

1. Sindikalna podružnica vodi brigu o svim bitnim pitanjima od značenja za članove SNH, a osobito:

· prati i nadzire primjenu kolektivnih ugovora na svojem području djelovanja, odnosno na razini pravne osobe,

· organizira nove članove,

· provodi aktivnosti izbora sindikalnog povjerenika, odnosno, tijela sindikalne podružnice,

· razmatra prijedloge akata medijske pravne osobe koji su od posebnog interesa za članove SNH i sve zaposlene,

· djeluje neposredno na unapređenju radnih uvjeta i humanizaciji radne okoline,

· razvija uzajamnost i solidarnost među svojim članstvom i sa članovima drugih sindikata ako oni djeluju u istoj pravnoj osobi, a u skladu s naputkom Izvršnog odbora SNH,

· vodi brigu o obračunu i naplati sindikalne članarine,

· provodi odluke viših tijela SNH i razmatra prijedloge koji joj se dostave na raspravu,

· razmatra organizacijski ustroj SNH,

· izvještava Izvršni odbor SNH o svim pitanjima bitnim za podružnicu i SNH,

· organizira i pomaže aktivnosti nezaštićenijih grupacija članstva (žene, mladi i stariji radnici).

2. Član SNH koji pripada sindikalnoj podružnici a koji želi ostvariti ili zaštititi neko svoje pravo, uključujući i pravnu zaštitu, najprije o tome izvještava sindikalnog povjerenika sindikalne podružnice.

3. Pitanja koja se ne mogu riješiti unutar sindikalne podružnice povjerenik upućuje na Izvršni odbor SNH ili drugo tijelo SNH u skladu s odredbama ovog Statuta.

4. U slučaju otvaranja stečajnog postupka nad trgovačim društvom u kojem djeluje, sindikalna podružnica nastavlja s radom, do likvidacije ili uspostavljanja novog ustrojstvenog oblika pravne osobe.

 

 

Tags: , , ,

VEZANE VIJESTI