Neovisni novinarski portal
12.5.2021.
POLITIKA
Lovorka Blažević

Kninsko Veleučilište “Marko Marulić” / Nastavnici optužuju:
Netransparentnost i kadroviranje po “rodijačkim i podobnjačkim” vezama; Dekanica tvrdi:
To su neistine!

Lovorka Blažević

Je li kninsko Veleučilište „Marko Marulić“ žrtva „rodijačke“ i „podobnjačke“ kadrovske politike ili su sve priče oko toga koje se u javnost plasiraju izraz zlobe onih, kako se to kod nas i prečesto znade reći, kojima interes ustanove nije na srcu, nego tek proizvodnja „medijske halabuke“? U ovo drugo nije lako povjerovati ako a u prilog onom prvom svjedoče, i to ne prvi put, dokumenti koje su nam neki „nezadovoljnici“ s ovog Veleučilišta dostavili, kako ne bi bilo rekla-kazala. Dekanica Veleučilišta Lovorka Blažević s indignacijom odbacuje sve optužbe i po kratkom postupku zaključuje kako je razvidno da „nezadovoljni nastavnici Veleučilišta“ i dalje vrlo revno pokušavaju stvoriti medijsku „halabuku“ oko Veleučilišta. A na sve naše upite oko spornih natječaja u ustanovi kratko i decidirano kaže: „Navodi vaših informatora nisu istiniti!

Možda, ali što je s dokumentima?
Tragom informacija s Veleučilišta, od zaposlenika koji, razumljivo, ne mogu medijski istupati s imenom i prezimenom, bojeći se konzekvencija, uputili smo upite dekanici ustanove o sustavnom zapošljavanju djelatnika ( o čemu smo i ranije pisali) po kriteriju podobnosti i “veza” a ne stručnim i znanstvenim referencijama.

Za asistente se javila dva doktora znanosti, primljena- pravnica!

Kao primjer smo naveli primanje 4 asistenta , pri čemu su se na natječaj javila i dva dr. znanosti ( Česić i Škrtić ) ali nijedan od njih nije primljen, navodno jer nisu dostavili kompletnu dokumentaciju ( što nije točno, tvrde naši izvori, nego je to samo izgovor za njihovo diskvalificiranje). Umjesto nekog od njih, primljena je Marija Ljubas, članica HDZ-a koja ima završen samo Pravni fakultet i ništa drugo. Međutim, kažu nam da ni Ljubas nije dostavila kompletnu dokumentaciju, ali, navodno, to nije bitno jer se kandidirala za asistenta (?!) Baš kao i ostali kandidati, pa nije jasno zašto bi oni bili eliminirali zbog manjkave dokumentacije a Ljubas ne!. Ljubas je dobila prednost, kažu naši izvori, jer je bila vrlo aktivna u kampanji Josipe Rimac, bivše kninske gradonačelnice, na zadnjim lokalnim izborima.
Naši izvori upozoravaju i na primanje Ane Marije Alfirević za područje ekonomije, navodno supruge prof. Alfirevića s Ekonomskog fakulteta u Splitu, gdje dekanica Lovorka Blažević, navodno, namjerava upisati doktorski studij. Na natječaj se, kažu nam, javio i Mario Čačić, viši predavač iz Knina, izabran na ovom Veleučilištu u to zvanje. Ali, natječaj se poništava, tvrde, samo da ne bi morali primiti Čačića, a u ponovljenom se izabire Ana Marija Alfirević iz Splita, unatoč tome što se prijavio kompetentan kandidat iz Knina.

Lovorka Blažević

Navodno je sporan i natječaj za asistenta u Odjelu poljoprivrede na koji se javilo šest kandidata, i svi su zadovoljavali uvjete natječaja, ali se posebno imenovano povjerenstvo od tri člana odlučilo za kandidata Svalinu, bez ikakvog obrazloženja. Neki su članovi Stručnog vijeća tražili uvid u dokumentaciju, a kad je nisu dobili, obratili su se Povjerenici za informiranje koja je naložila da se omogući uvid u dokumentaciju, te je poništila rješenje povjerenstva s napomenom da nema prava žalbe, ali se može pokrenuti upravi spor, što je i učinjeno, navodno, da bi se izbjeglo plaćanje kazne jer je Povjerenica za informiranje pokrenula prekršajni postupak protiv ustanove.
Lani je, ističe se, raspisan natječaj za asistenta u prehrambenoj tehnologiji, javila su se tri kandidata. Komisija je ocijenila da je Nikica Škara, mr.znanosti s upisanim doktorskim studijem na PMF-u u Zagrebu, i više objavljenih znanstvenih radova, najbolji kandidat. Međutim, prednost se daje Ljiljani Nanjari, koja nema ambicije upisati doktorski studij, ima već 50-ak godina, ali je također, u kampanji lobirala , napominju naši sugovornici s Veleučilišta, za Josipu Rimac. Natječaj je poništen zbog isteka roka, raspisan je novi, na koji se također javio Škara, u međuvremenu izabran u naslovno zvanje predavača, što Nanjara , koja je na kraju primljena, nema šanse dobiti jer nema nijednog objavljenog rada, ističu nezadovoljni profesori i zaključuju kako je evidentno da se radilo o namještenom natječaju.

Sramotni komentari o kandidatima…

Dekanica kninskog Veleučilišta za sve te upite, za sva, navodno, sporna zapošljavanja, ima jedan odgovor: Nije istina!
– Svi natječaji koji su provedeni tijekom moga mandata na Veleučilištu u skladu su sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statutom Veleučilišta. Stručno vijeće Veleučilišta broji 32 člana koje čine svi           suradnici i nastavnici, predstavnici zaposlenika i studenti. Stručno vijeće donosi odluku o pokretanju natječaja, imenuje Povjerenstvo/Povjerenstva (sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statutu         Veleučilišta) koje otvara natječajnu dokumentaciju- objašnjava ravnateljica- evaluira i sastavlja izvješće koje se dostavlja svim članovima SV-a koji donose odluku o izboru kandidata javnim glasovanjem. Bilo koja insinuacija vezana za natječajnu proceduru netočna je. Komentari poput članstva u nekim političkim strankama, tvrdnje vezane za kompetencije kandidata, mjesto stanovanja, dob, i slično u najmanju ruku su sramotni, da ne kažem i diskriminacijski i zaista su ispod svake profesionalne i akademske razine- s gnušanjem će zaključiti Lovorka Blažević odbijajući i pomisao na pojedinačno obrazlaganje svakog spomenutog slučaja.
Upitali smo dekanicu i o projektu Inovacijskog središta koji je prijavljen još 2014. ali nije dobio dovoljno bodova i trebalo ga je prilagoditi natječajnim uvjetima. Natječaj je raspisan prije dva mjeseca , kažu naši izvori, ali projekt nije pripremljen i stoga nije prijavljen na natječaj, čime je, smatra se, učinjena velika šteta Veleučilištu jer se radi o strateškom projektu ustanove. Također se napominje da Veleučilište nema status znanstvene ustanove iako za to ima uvjete, za što optužuju upravu.. Sramotnim drže i činjenicu da je predsjednik Upravnog vijeća Veleučilišta i dalje Miroslav Zorić s dvogodišnjom višom školom, pa svaki student Veleučilišta, vele, ima više obrazovanja od njega, a on i dalje ustanovom upravlja, uz asistenciju sestre ( članice Upravnog vijeća ) Josipe Rimac.

Inovacijsko središte na “popravnom” natječaju

O tome dekanica Veleučilišta kaže:
– Inovacijsko središte Veleučilišta projekt je koji je prvi put prijavljen na natječaj za financiranje 2014. godine Operativni program Regionalna konkurentnost 2007. -2013. Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu (broj poziva R.C.1.1.05), u vrijeme kada nisam bila dekanica, a na žalost nije prošao zbog ostvarenog minimalnog broja bodova za tražene kriterije iskustva i kapaciteta prijavitelja, relevantnosti i održivosti, kvaliteti projekta i projektnih aktivnosti, doprinosu indikatorima OPRK-a i promociji horizontalnih pitanja i učinka na regionalni razvoj. Od početka svog mandata- uvjerava nas Lovorka Blažević- skupa sa timom suradnika prioritet sam dala upravo projektu Inovacijsko središte, revidirana je Studija izvodljivosti skupa s Analizom troškova i koristi po novoj traženoj metodologiji, te je sredinom prošle godine projekt prijavljen putem natječaja za Indikativnu listu projekata MZO i ušao na istu. Nadalje proveden je i postupak vezan za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš koji je okončan u lipnju 2017. rješenjem Ministarstva zaštite okoliša i energetike u kojem je zaključeno da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Istina jeste da nismo prijavili projekt na natječaj „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoj i inovacija“ (referentni broj KK.01.1.1.02. koji je objavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja) zbog uvjeta koje nismo mogli ispuniti u vremenu trajanja natječaja, no unatoč svemu Veleučilište i dalje poduzima napore prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja kako bi na idućem natječaju bili u mogućnosti prijaviti naš strateški projekt.

Atmosfera nepovjerenja i netransparentnosti

Dakle, s jedne strane su „nezadovoljni nastavnici“ koji tvrde da Veleučilište „netransparentno provodi javne natječaje za izbor i prijem na radno mjesto“, a s druge dekanica koja te „ćakule“ drži razinom neprimjerenom ustanovi i njezinim nastavnicima. Njihove se primjedbe, međutim, mogu načelno prihvatiti kao kršenje propisane procedure, „na način da se obavijest o raspisivanju natječaja objavljuje na web stranici ustanove i javnim glasilima sukladno zakonskim odredbama, potom se imenuje povjerenstvo za otvaranje natječajne dokumentacije i razgovor s pristupnicima, koje Stručnom vijeću Veleučilišta dostavlja šturi zapisnik u kojem, osim imena i prezimena pristupnika te preporuke povjerenstva ( bez argumentacije koja je presudila da se baš taj kanddidat preporuči za izbor), nema nikakvih podataka o kvalifikacijama kandidata na temelju kojih bi članovi Stručnog vijeća mogli zaključiti tko ima najbolje reference i za koga glasati. U tom kontekstu apostrofiraju izbor asistenata u prošloj godini. Osim toga, na svojoj web stranici Veleučilište do potkraj listopada prošle godine nije objavljivalo nikakve podatke , pa ni rezultate natječajnog postupka. A od tada objavljuje samo odluke o izboru kandidata, bez informacija o njihovim referencama i kvalifikacijama.
Zbog toga su neki nastavnici višekratno reagirali i tražili pristup informacijama, a dekanica ih je višekratno odbila pozivajući se na „čuvanje osobnih podataka“, pa su se obratili Povjerenici za informiranje Anamariji Musi, koja im je dala za pravo , poništila rješenje ustanove i naložila da im se omogući uvid u traženu dokumentaciju, uz napomenu da na ovo rješenje nema prava žalbe, ali Veleučilište može pokrenuti upravni spor. Spor je ustanova pokrenula, čeka se pravomoćna presuda, a u međuvremenu dekanica omogućava nastavnicima uvid u dokumentaciju kako bi izbjegla plaćanje kazne ( bar 10 tisuća kuna) temeljem prekršajnog postupka kojeg je pokrenula Povjerenica za informiranje.
Čemu sve to? Zašto se nastavnicima uskraćuju informacije, umjesto da im budu, u ime transparentnosti rada uprave, dostupne? Zbog čega se članovi Stručnog vijeća moraju obraćati Povjerenici za informiranje da bi ostvarili svoje pravo i informirali se o kandidatima koji se natječu za rad na Veleučilištu umjesto da ih o svemu u postupku izbora informira povjerenstvo , odnosno da se objavi na web-u Veleučilišta? Što se želi zatajiti od onih koji moraju glasati, i kome koristi netransparentnost izbora predavača i drugih zaposlenika u ovoj ustanovi? Možda samo onima koji bi trebali biti izabrani, unatoč konkurenciji koja je od njih bolja? Ali nije dobro „uvezana“…
Da se svim zaposlenicima omogući pristup informacijama, na zakonom propisan način, da se stvara atmosfera povjerenja i suradnje ne bi bilo ni spekulacija oko kadroviranja, oko izbora po „rodijačkim i podobnjačkim vezama“, ni kompromitiranja ustanove, navodno, „oktroiranim zapošljavanjem“. Pa bi se dekanica bavila znanošću i strukom, projektima za boljitak Veleučilišta, a ne politikom i „nezadovoljnim nastavnicima“.

 

Tags: , , , , , , ,

VEZANE VIJESTI