Neovisni novinarski portal
18.5.2021.
GOSPODARSTVO / VODA
Voda i gospodarstvo: Prelazak na zeleniju ekonomiju u kojoj središnju ulogu ima voda put je ka stvaranju više radnih mjesta i očuvanju okoliša

Voda i gospodarstvo:
Prelazak na zeleniju ekonomiju u kojoj središnju ulogu ima voda put je ka stvaranju više radnih mjesta i očuvanju okoliša

Ilustracija/Foto:Pixabay

Voda prožima sve aspekte života na Zemlji. Neophodna je kako za ljude tako i za životinjski i biljni svijet. Voda je važna za ljudsko zdravlje, egzistenciju te doprinosi održivosti ekosustava. No voda je važna i za gospodarstvo jer tri od četiri radna mjesta širom svijeta su direktno ovisna o vodi.

Voda je sastavni dio naših gospodarstava i potrebna je za stvaranje i održavanje radnih mjesta u svakom sektoru gospodarstva: u primarnom sektoru (poljoprivreda, stočarstvo,  ribarstvo, akvakultura, rudarstvo i vađenje ostalih prirodnih resursa); sekundarnom sektoru (teška industrija, prerada robe, proizvodnja električne energije i goriva) te uslužnom sektoru. Mnogi od tih sektora zahtijevaju velike količine vode u jednoj ili više faza procesa proizvodnje.
Polovica svjetske radne snage zaposlena je u industrijama koje ovise o vodi i prirodnim izvorima, kao što su poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo, energetika, građevinarstvo, transport, recikliranje.. Više od milijardu ljudi zaposleno je u ribarstvu te poljoprivredi i šumarstvu – sektorima na koje najviše mogu utjecati poremećaji u dostupnosti svježe/čiste vode.
Održivo upravljanje vodama u najširem smislu tog pojma, obuhvaća zaštitu i obnavljanje ekosustava, integrirano upravljanje vodnim resursima kao i razvoj infrastrukture te sustava održavanja i upravljanja. Zajedno sa omogućavanjem pristupa sigurnoj pouzdanoj i pristupačnoj opskrbi vodom i odgovarajućim sanitarnim uslugama to stvara poticajno okruženje za dugoročno zapošljavanje kao i razvoj i rast u različitim ekonomskim sektorima.
Osnovna opskrba vodom domovima ljudi i njihovim radnim mjestima omogućuje snažno gospodarstvo koje istovremeno doprinosi zdravoj i produktivnoj radnoj snazi, a omjeri koristi za cijenu mogu rasti na 7 naprema 1 u zemljama u razvoju i to samo na osnovu omogućavanja dostupnosti vode i sanitarnih usluga.
Suprotno tome  ljudi kojima je uskraćen pristup vodi i sanitarnim uslugama najčešće nemaju ni adekvatne zdravstvene usluge kao ni stabilna zaposlenja, a time se samo povećava krug siromaštva ali i nastavlja produbljivanje razlika između urbanog i ruralnog stanovništva te između najbogatijih i najsiromašnijih.

Ilustracija/Foto:Pixabay

Ulaganje u vodu: put do gospodarskog rasta i radnih mjesta

Iako su odnosi  između dostupnosti vode, ekonomskog rasta i zapošljavanja složeni i uvelike ovise o specifičnim političkim, ekonomskim pa i kulturološkim prilikama u svakoj pojedinoj zemlji, javne politike vlada koje bi uključivale javna i privatna ulaganja u vodne resurse i infrastrukturu mogu generirati i održati zapošljavanja u svim sektorima ekonomije. Pojačani odgovarajućim mjerama koje uređuju uvjete rada, to mogu biti “pristojni poslovi” koji, uz “pametne” politike, također mogu doprinositi očuvanju ili obnovi održivog okoliša te  podržati “ozelenjavanje“ gospodarstva. Suprotno tome, nedostatak dobrog upravljanja i ulaganja u vodu mogu dovesti do usporavanja gospodarskog rasta.
Prelazak na održivu, zeleniju ekonomiju u kojoj je središnja uloga vode u potpunosti priznata put je ka stvaranju više radnih mjesta, povećanja broja “pristojnih” poslova i puno veću socijalnu uključenost. Koristi za ekonomiju i okoliš nisu povezani samo sa ulaganjem u infrastrukturu (za vodu, poljoprivredu ili energetiku) već i  za pružanje usluga u tim sektorima.
Ulaganja u infrastrukturu kojom se omogućuje dostupnost pitke vode kao i u sustave otpadnih voda mogu biti jedan od puteva za gospodarski razvitak. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji takve investicije imaju visoke stope povrata. Tako WHO  procjenjuje kako se za svaki uložen dolar može vratiti od 3 do čak 34 dolara. Nadalje prema UN-ovom  Programu za okoliš (UNEP), ulaganja u male projekte koji pružaju pristup sigurnoj vodi i osnovnim sanitarnim uvjetima u Africi mogu rezultirati ekonomskom dobiti od preko 28 milijardi dolara godišnje ili oko 5% bruto domaćeg proizvoda (BDP).
Jedna druga studija je pokazala kako je u  siromašnim zemljama s boljim pristupom vodi i sanitarnim uvjetima , godišnja stopa gospodarskog rasta dosegla 3,7%, dok su zemlje bez takvog pristupa poboljšanim uslugama  imale rast od samo 0,1% (WHO, 2001). Unatoč očitim prednostima još u puno područja u svijetu ne postoje investicije u takve infrastrukture.
Tržišni potencijal ulaganja u vodoopskrbu i sustave odvodnje uz otvaranje novih radnih mjesta u sljedećim desetljećima bit će sve veći. Samo u Bangladešu, Beninu i Kambođiji do 2025. godine bi oko 20 milijuna ljudi trebalo dobiti pristup vodi iz vodovoda ( 10 puta više od sadašnjeg broja) što predstavlja tržišnu vrijednost procijenjenu na oko 90 milijuna dolara godišnje. S druge strane studija o sustavima za otpadne vode u Bangladešu, Indoneziji, Peruu i Tanzaniji otkriva tržišni potencijal od 700 milijuna dolara godišnje.

Ilustracija/Foto:Pixabay

Održivo gospodarenje vodama važno i za gospodarstvo i za održivost okoliša

No ulaganja u vodoopskrbne i sustave odvodnje nemaju samo tržišnu težinu. Ona znače i kontroliranje i sprječavanje onečišćenja voda i mora. Prema predviđanjima globalna potražnja za vodom će se uvelike povećati tijekom sljedećih nekoliko desetljeća što će značiti izravan pritisak na gospodarski razvoj. Smanjenje otpadnih voda i povećanje produktivnosti i učinkovitost korištenja vode u poljoprivredi, energetici i industriji biti će na prvom mjestu.
Još jedan razlog za brigu u sljedećim godinama svakako je i trošenje podzemnih voda što može rezultirati špekulacijama u njenoj cijeni ili u nekotroliranom trošenju. Globalno  oko 38% navodnjavanih površina ovisi upravo o podzemnim vodama ( količine podzemnih voda u navodnjavanju  desetorostruko su povećane u posljednih 50 godina).U isto vrijeme, gotovo polovica svjetske populacije ovisi o podzemnoj vodi kao vodi za piće.
Predviđeno povećanje potražnje za vodom, ponajviše u proizvodnji, energetici i kućanstvima generirati će daljnji pritisak na vodne resurse i može utjecati na raspodjelu vode za navodnjavanje.
Prema procjenama u vodoopskrbnim sustavima gubitak vode zbog curenja iznosi oko 30 %. S obzirom na rast urbanizacije kao i rast potražnje za vodom, poboljšanje učinkovitosti u korištenju vode je nužno. Nadogradnja stare infrastrukture kako bi se smanjili gubitci vode u sustavima vodoopskrbe, uz čuvanje vodnih resursa znače i generiranje novih radnih mjesta od kojih većina zahtijevaju kvalificirane radnike.
Održivo upravljanje vodom u cilju gospodarskog rasta i stvaranja novih radnih mjesta nije samo pitanje dostupnosti resursa i novca već znači i okosnicu ispravne politike upravljanja. No ekonomske koristi nije moguće postići bez održivog upravljanja kompletnim vodnim ciklusom- od raspoloživih vodnih resursa preko korištenja vode pa sve do njenog ponovnog vraćanja u okoliš.

Ilustracija/Foto:Pixabay

Veza vode i radnih mjesta

Prema Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) vodu  treba uzeti u obzir  kao osnovni pokretač „zelenog rasta“. No kao i za sve potrebna je prije svega politička volja za utvrđivanje i provedbu ciljeva vezanih uz vodu koji  podržavaju održivi razvoj i otvaranje novih radnih mjesta.
Vodni resursi i čitav niz usluga koje osiguravaju potiče gospodarski rast, smanjenje siromaštva i održivost okoliša. Kako navodi UN u svom izvječću o vodi „za rješavanju izazova vezanih uz vodu potrebno je promijeniti način na koji procjenjujemo, upravljamo i koristimo  naše vodne resurse“.
Poboljšano upravljanje, tehnološke inovacije te razvoj kapaciteta za produktivnije upravljanje vodom zahtijevaju i reformu institucija i izgradnju kapaciteta zajednice i pojedinaca. To uključuje  i stvaranje odgovarajućeg  broja tehničara i stručnjaka jer kako se ističe već sada nedostatak kvalificirane radne snage onemogućuje pomake u zelenoj ekonomiji u većini zemalja.
Uz sve to, kako se naglašava u izvješću, ne treba zanemariti pravo čovjeka na pitku vodu i sve  zemlje imaju obvezu osiguravanja pitke vode odgovarajućih  sanitarnih usluga ne samo u kućanstvima nego i na radnim mjestima. Zemlje također imaju obvezu jamčiti da se pravo na vodu uživa bez diskriminacija i jednako za muškarce i za žene. Ispunjavanje tih prava uklonit će jednu  od glavnih prepreka u školovanju žena, omogućit će im obrazovanje kao i zadržavanje radnih mjesta. Tako je dostupnost čiste pitke vode u domovima, školama i drugim obrazovnim ustanovama još jedan preduvjet za zdravu ekonomiju. Ulaganje u vodu u konačnici znači i pobjedu iz aspekta ekonomije, okoliša ali i društvene jednakosti.
Tags: , , , , ,

VEZANE VIJESTI