Neovisni novinarski portal
19.5.2024.
FAIRPRESS
(Foto: Sisak.info/Fairpress)

Kako je tvrtka Eklata uz pomoć Grada Siska ‘zagospodarila’ odmaralištem u Zaostrogu

(Foto: Sisak.info/Fairpress)

Od 1. prosinca 2016. do 1. veljače 2017. na ovom portalu svakodnevno prenosimo tekstove istraživačkih novinara s portala Fairpress.eu, medija koji je nastao u sklopu projekta “Odgovor građana na klijentelizam u medijima – MEDIA CIRCLE”.

(Foto: Sisak.info/Fairpress)

Piše: Danijel Prerad, Fairpress.eu

Jedinice lokalne samouprave prema svojoj imovini trebaju se ponašati u maniri dobrog gospodara, no čini se da sa Dječjim odmaralištem u Zaostrogu Grad Sisak te Općine Sunja i Martinska Ves to baš i nisu postigli. Dojam je da od svoje imovine nisu dobili što su mogli, a tome je zasigurno pridonio i postupak javne nabave koji je pokazao svoje nedostatke, sudeći prema dokumentaciji koju smo na zahtjev dobili iz sisačke Gradske uprave.
Riječ je o odmaralištu u vlasništvu nekadašnje Skupštine općina Sisak, a kasnije se, nakon odvajanja općina od Siska, vlasništvo podijelilo tako da Sisak ima 79 posto, Martinska Ves šest, a Sunja 15 posto.  Odmaralište u Zaostrogu bilo je u funkciji do Domovinskog rata, nakon čega je godinama propadalo. Nakon godina zanemarivanja, 2003. godine HDZ-ova gradska vlast odlučuje pokrenuti njegovu prodaju. Već tada procijenjeno je kako u obnovu odmarališta, čije zgrade imaju 1167 kvadrata uz 3000 metara okućnice do same morske obale, treba uložiti oko šest milijuna kuna, što Grad nije imao, pa je predložena prodaja odmarališta. Na prvom natječaju cijena odmarališta bila je 16 milijuna, na drugom je natječaju smanjena na 12 milijuna, a zadnja je bila 7,5 milijuna kuna. Ni na jedan natječaj nitko se nije javio. Oporba je tada kritizirala namjeru prodaje, od koje se i odustalo kada je 2005. kratkotrajno došao SDP na vlast. Ni nakon brzog povratka HDZ-a na vlast krajem te iste godine, nije se više razmišljalo o prodaji, nego se odlučilo obnoviti odmaralište.
U obnovu se kreće tijekom 2007. godine, a sav trošak je na sebe preuzeo Grad Sisak kao najveći suvlasnik. Do svibnja 2008. godine, kada će odmaralište biti spremno za rad u kategorizaciji hostela, uložit će Grad Sisak u njegovu obnovu ukupno 8.681.842,11 kuna. Po godinama će 2007. godine platiti 2,681.560,41 kuna, a godinu dana kasnije 6,005.281,70 kuna.

Kategorija hostela

Pripreme za iznajmljivanje uređenog odmarališta počinju sredinom prosinca 2007. godine. Tada se na sjednicama Općinskih i Gradskog vijeća suvlasnika donosi Odluka o davanju u zakup „Dječjeg odmarališta u Zaostrogu“. U toj se odluci navodi kako će se Dječje odmaralište u Zaostrogu adaptirati i preurediti do nivoa uređenosti potrebnog za kategoriju hostela (iako je sama adaptacija već u tijeku) te se utvrđuje da će se raspisati natječaj za davanje u zakup objekta, „radi njegovog stavljanja u funkciju, tj. radi osiguranja smještaja, rekreacije i edukacije djece i mladih, te drugih gostiju prema potrebama Grada Siska, Općine Sunja i Općine Martinska Ves“.
Posljednji, 19. prosinca 2007., tu odluku donosi sisačko Gradsko vijeće. Već 28. prosinca 2007. osniva se peteročlano Povjerenstvo za davanje u zakup objekta u Zaostrogu. Dok Martinsku Ves i Sunju predstavljaju načelnici Stjepan Ivoš i Josip Kozarić, dotle tri sisačka člana čine tadašnji HSP-ovci Veljko Novak (predsjednik Povjerenstva) i Mario Marot, kao zamjenici gradonačelnika, te HDZ-ov član Poglavarstva Vlatko Matijević.
Tri člana Povjerenstva (Novak, Marot, Ivoš) 7. siječnja 2008. utvrđuju tekst budućeg javnog natječaja sa svim uvjetima davanja objekta u zakup, te uvjetima koje mora ispunjavati ponuditelj. Prema zapisniku sa sastanka, dostavljenog nam iz gradske uprave na naš zahtjev, vidljivo je kako je predsjednik Povjerenstva Veljko Novak upoznao ostale da je tijekom 2007. obavljen veći dio građevinskih radova na objektu, te će se ostatak radova, uređenje objekta te nabava potrebne opreme obaviti najkasnije do 1. svibnja 2008. godine. Utvrđen je tekst javnog natječaja koji će biti predložen tadašnjem Gradskom poglavarstvu na usvajanje.
Uvodi se sustav bodovanja u kojem više od trećine bodova (35 od ukupno 100) donose reference poslovne podobnosti „u obliku mišljenja, pojedinih preporuka od nadležnih ministarstava, odnosno institucija za provođenje raznih specijalističkih programa i edukacija mladih“. Za dvije takve reference daje se 10 bodova, 20 bodova za tri, a 35 za četiri ili više. Upravo će to donijeti naknadno najviše prijepora.

Besplatno ljetovanje uz edukaciju

Do 30 drugih bodova daje se za ponudu za besplatno ljetovanje uz edukaciju od sedam noćenja za minimalno 150 djece osnovnih škola zakupodavca u lipnju, srpnju ili kolovozu. Za 150 djece bit će dodijeljeno 15 bodova, 20 bodova za 160 djece, a 30 bodova za 170 djece i više. Kvaliteta ponuđenog programa rada i aktivnosti može donijeti do 20 bodova, ponuđeni oblici pogodnosti za korištenje odmarališta gostima koje uputi zakupodavac donijet će do 10 bodova, a ponuđena mjesečna zakupnina do pet bodova. Propisana početna mjesečna zakupnina iznosi 1000 kuna za koju će se dodati tri boda, a za ponuđenu veću od početne zakupnine dodijelit će se pet bodova.
Do 21. siječnja svi suvlasnici donose odluke o raspisivanju javnog natječaja koji je objavljen 24. siječnja 2008. u dnevnom tisku. Po javnom natječaju zakup se daje na vrijeme od pet godina, a rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana.  Javno otvorenje ponuda bilo je 14. veljače te je utvrđeno da je stigla samo jedna ponuda i to tvrtke Eklata d.o.o. iz Splita, osnovane 1993. godine i koja je do tada bila putnička agencija. Povjerenstvo, bez Josipa Kozarića, utvrđuje kako ponuda Eklate sadrži sve propisano natječajem.
Povjerenstvo, bez Maria Marota, 20. veljače 2008. godine analizira ponudu Eklate d.o.o. te joj daje maksimalnih 100 bodova. Eklata je dobila 35 bodova temeljem poslovne podobnosti koju je, prema mišljenju Povjerenstva, dokazala putem osam dostavljenih referenci i to Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola koja podupire programe međunarodne ljetne škole stranih jezika, učeničke ekskurzije i slično, zatim potpredsjednika Hrvatskog sabora u kojoj je izražena potpora ciljevima Međunarodnog ljetnog Campa kojeg Eklata provodi godinama, zatim pohvala Ministarstva prosvjete i športa za ljetnu školu engleskog jezika „Obonjan 2001.“, itd.
Eklata je ponudila besplatno ljetovanje uz edukaciju od sedam dana za 176 djece osnovnih škola s područja Siska, Martinske Vesi i Sunje, za što su dobili 30 bodova. Program rada dobio je maksimalnih 20 bodova, za ponuđeno pravo prvenstva pri rezerviranju i korištenju raspoloživih kapaciteta od najmanje 60 kreveta po terminu uz popust od pet posto gostima koje uputi zakupodavac dobili su 10 bodova i za ponuđenu mjesečnu zakupninu od 1200 kuna pet bodova. Time Eklata dobiva maksimalnih 100 bodova te Povjerenstvo predlaže poglavarstvima Siska, Sunje i Martinske Vesi da prihvate njihovu ponudu.

Sporazum o korištenju

Tijekom prve polovice travnja Sisak, Sunja i Martinska Ves donose potrebne odluke o prihvaćanju ponude Eklate d.o.o. iz Splita te sklapaju međusobni Sporazum o korištenju objekta u Zaostrogu kojim se određuje broj besplatnih ljetovanja za svakog suvlasnika. Sisak dobija 139, Sunja 26, a Martinska Ves 11 besplatnih ljetovanja od tjedan dana godišnje. Valja spomenuti kako će Sisak, nauštrb Sunje, od 2008. do 2012. koristiti i termine koji su pripali Sunji, suprotno potpisanom Sporazumu. Ugovor o zakupu i korištenju poslovnog objekta u Zaostrogu Grad Sisak te Općine Sunja i Martinska Ves potpisat će sa Eklatom d.o.o. 17. travnja 2008. godine. Eklata će preuzeti objekt 15. lipnja 2008. te od tada traje petogodišnji zakup koji istječe 15. lipnja 2013. godine. Nakon potpisivanja ugovora u javnost izlaze pojedinosti, na koje reagira i vlasnik sisačke Putničke agencije Lanterna Ivor Galetić.
– Nakon renoviranja Zaostroga gradska uprava donosi odluku da neće otvarati još jednu tvrtku koja bi gospodarila odmaralištem, nego daje isti u najam i raspisuje natječaj. Natječaj kao takav trajao je 14 dana. Prva točka su reference koje se čekaju i šest mjeseci, što znači da je samo onaj koji je znao da će biti natječaj, na vrijeme uspio ih ishoditi. Ekonomski gledano trošak za smještaj stotinjak djece je oko 500 kuna što je godišnje 50.000 kuna. Na 12 mjeseci iznosi 4.200,00 kn mjesečno + mjesečni najam što je mizerija – rekao je tada Ivor Galetić za lokalne medije.
No, na taj i slične primjedbe iz gradske uprave su odgovarali kako je bila riječ o javnom natječaju, a da su se reference mogle dobiti na vrijeme. Drugi upitni događaj vezan uz najam odmarališta Zaostrog dogodit će se 2012. godine, godinu dana prije isteka ugovora.

Milijun kuna dobiti

Naime, ugovor Eklati je isticao 15. lipnja 2013. godine, a u ožujku 2012. godine Eklata šalje Gradu Sisku zahtjev za produljenjem Ugovora o zakupu temeljem članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora i članka 29. Ugovora o zakupu, a kojima se određuje da će Eklata, kao zakupnik, ukoliko izvršava uredno sve obveze iz Ugovora imati prvenstveno pravo na sklapanje novog ugovora o zakupu poslovnog objekta u Zaostrogu, na razdoblje ne duže od pet godina. Eklata ističe kako im je produženje ugovora bitno tijekom 2012. kako bi mogli raspolagati s informacijama vezanima uz narednu sezonu 2013. godine.
Zakon uistinu propisuje da se zakupniku ponudi sklapanje novog ugovora, ali ne propisuje uvjete novog ugovora. U Gradu nisu reagirali na kritike da je ono što su do tada dobivali premalo, kao ni na to da je Eklata uredno svake godine ostvarila dobit od oko milijun kuna. Dobit je primjerice 2011. Eklati bila 945.200 kuna nakon oporezivanja, a 2012. iznosila je 835.000 kuna. Prihodi su bili 4,3 i 4,4 milijuna kuna, što znači visoki postotak dobiti. Budući da se Eklata opravdala kako je za ljetovanje djece s područja suvlasnika kompenzirala 2011. godine 310.000 kuna, dobit je time čak i veća, jer je kao kompenzacija uzeta tržišna vrijednost ljetovanja, a ne stvarni troškovi. Dakle i uz kompenzaciju za dogovorena ljetovanja, Eklata je na Zaostrogu ostvarivala iznimnu dobit. A Grad od svoje imovine nije dobivao koliko je mogao.
Tako je do kraja 2012. Grad Sisak u Zaostrog uložio ukupno 8,986 milijuna kuna, a od najma je dobio 64.800 kuna te od besplatnog ljetovanja za djecu s područja Siska, po tržišnim cijenama, dobio je 1,452 milijuna kuna u uslugama, dok bi stvarni trošak za ta besplatna ljetovanja, kojeg bi Grad imao da je sam držao odmaralište, bio nekoliko puta manji. U tom periodu i oporba upozorava na to, te najavljuje kako neće produžavati ugovor sa Eklatom, kao i da će odmaralište vratiti pod gradsko upravljanje.

Pokušaj raskida ugovora

Lokalni izbori planirani su za svibanj 2013., a ugovor istječe u lipnju te godine. Sukladno Zakonu i zahtjevu Eklate Grad odlučuje u svibnju 2012. ponuditi Eklati produženje ugovora na narednih pet godina pod istim uvjetima. Uz suglasnost Sunje i Martinske Vesi novi Ugovor o zakupu i korištenju poslovnog objekta u Zaostrogu sklopili su Sisak, Sunja i Martinska Ves sa Eklatom 2. srpnja 2012. godine. Najam se produžava do 14. lipnja 2018. pod identičnim uvjetima.
Od tada do danas Grad je u uređenje i održavanje svog objekta u Zaostrogu uložio dodatnih 200.000 kuna, a dobio je, uz mjesečni najam od 1200 kuna, 550 besplatnih sedmodnevnih ljetovanja komercijalne vrijednosti 1,1 milijun kuna. Eklata je od 2013. do 2015. akumulirala dodatna dva milijuna kuna dobiti, dok je Grad Sisak u minusu s omjerom troškova ulaganja i dobivenog, za više od šest milijuna kuna.
Nakon što je 2013. godine došla na vlast SDP-ova gradonačelnica Kristina Ikić Baniček, pokušala je raskinuti Ugovor sa Eklatom, no u odgovoru iz gradske uprave stoji: „prema analizama odvjetnika ne postoji realna šansa da se to sprovede prije isteka ugovora 2018. godine.“
– Grad Sisak neće raspisati novi natječaj tada, već će sam preuzeti upravljanje odmarališta u Zaostrogu“ – odgovorila je na naš upit gradonačelnica Kristina Ikić Baniček.
Za potrebe teksta poslali smo i Eklati upite o tome hoće li naredne godine tražiti novo produženje ugovora, kao što su učinili 2012. godine, kako komentiraju najavu iz Grada Siska o neproduženju ugovora i preuzimanju upravljanja objektom nakon isteka ugovora 2018. godine te kakva su ulaganja do sada imali u objekt odmarališta. Tražili smo i komentare vezane uz način dodjele objekta na korištenje Eklati. Iako su nam prvo najavili odgovore na sva pitanja, 21. prosinca je iz Eklate stigao odgovor u kojem stoji „zbog poslovnih razloga u ovom trenutku ista ne možemo komentirati“.

 

Tags: ,

VEZANE VIJESTI