Neovisni novinarski portal
14.6.2021.
EKOLOGIJA / IZDVOJENO / POLITIKA
Stablo mora biti vraćeno (foto Zelena akcija)

Stablo uzvraća udarac:
Slastičari moraju posaditi novo drvo, isto kakvo su sasjekli ne bi li prodali više kremšnita i sacher torti

Stablo mora biti vraćeno (foto Zelena akcija)
Stablo mora biti vraćeno (foto Zelena akcija)

Stablo mora biti vraćeno (foto Zelena akcija)

Kako bi mogli prodati što više više kremšnita, sacher torti i ostalih kolača, slastičari iz slastičarnice Zagreb u Masarykovoj ulici u središtu Zagreba dali su mrtvo-hladno posjeći stablo gledičije (Gleditsia triacanthos) visoko pet metara. Kako bi dobili više ‘kvadrata’ za svoju slastičarsku terasu, latili su se sjekire i pile i porušili jedno od tri preostala stabla u toj ulici.  No, od slatkoga do gorkoga nije daleko – drvocid nije prošao bez reakcije javnosti, koja je bila ogorčena tim potezom prodavača kolača. Kolačarima je zasigurno gorčinu izazvala današnja pismena odluka – nalog iz Gradskog zavoda za zaštitu spomenika i prirode Grada Zagreba, koju su oni pak uručili mjerodavnom gradskom uredu predugačkog naziva i prevelikih ovlasti: Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektoru za komunalno i prometno redarstvo, Odjelu komunalnog redarstva. No građanima je ova vijest – slatka.

– Izvršeni su bespravni radovi uklanjanja stabla, za koje ovaj Zavod nije izdao odobrenje. Na temelju svega iznešenoga, molimo Vas da u okviru svoje nadležnosti provedete postupak za povrat predmetne površine u prvobitno stanje sadnjom zamjenske alejne sadnice iste vrste. Sadnica mora biti minimalne visine 5m i opsega debla oko 22cm, zdrave, vitalne, pravilne provodnice, dobro razvijene i simetrične krošnje te zdrave i pravilno razvijene korijenove mreže. Sadni materijal mora biti s odgovarajućim certifikatom zdravstvene ispravnosti, kvalitete, vrste, porijekla i proizvođača. Navedene radove može izvršiti samo ovlaštena pravna ili fizička osoba koja posjeduje dopuštenje Ministarstva kulture za izvođenje radova na nepokretnom kulturnom dobru-izvođenje radova na uređenju zelenih površina. Također Vas molimo za žurnost te da nas o poduzetome pisano obavijestite – piše u dopisu-nalogu (Masarykova_Prijava)  kojega potpisuje Silvije Novak, pročelnik Gradskog zavoda za zaštitu spomenika i prirode Grada Zagreba.

Ujedinjeni građani, udruge, mediji, gradske četvrti…

Inače, svijest i agilnost građana je ovoga puta u kratkom roku donijela rezultate, možda i stoga jer su mnogi u Zagrebu spremno savjesno prijavili sječu jednog stabla. Osim Zelene akcije, koja je inače vrlo aktivna u sprječavanju ovakvih i sličnih slučajeva, prijave su u putili i brojni građani pojedinačno, ali i neki mediji, te jedna gradska četvrt.
Povodom prijave koju su ovom Zavodu podnijeli „Zelena akcija“, Radio Sljeme, Tportal, Vijeće Gradske četvrti Donji grad i građani, zbog uklanjanja stabla gledičije (Gleditsia triacanthos) u Masarykovoj ulici kod kućnih brojeva 2-6, a koje je, prema navodima u prijavama, izvršeno od strane Slastičarnice „Zagreb“, Masarykova 4, Zagreb zbog postave terase, službenik ovog Zavoda izvršio je očevid dana 7.6.2016. Uvidom u stanje na terenu konstatirano je da je posječeno jedno stablo gledičije (Gleditsia triacanthos), koje je bilo locirano kao središnje u drvorednom nizu od tri stabla. Preostala dva stabla radikalno su orezana i to u tijeku vegetacije. Predmetni bespravni radovi izvedeni su na lokaciji koja je zaštićeno kulturno dobro – Povijesna urbana cijelina Grad Zagreb, koja je zaštićena temeljem rješenja Ministarstva kulture u Zagrebu, Klasa: UP-I-612-08/02-01/196 od 24. svibnja 2004. i upisana u Registar kulturnih dobara pod registarskim brojem Z-1525 te se na njega primjenjuje Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine br. 69/99, 151/30, 157/03-ispr., 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15-Uredba o izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i svi propisi koji se odnose na kulturna dobra. Izuzetnoj vrijednosti ovog nepokretnog kulturnog dobra, kao i kvaliteti života u cjelini, doprinosi upravo i komponenta zelenila zastupljenog u različitim kategorijama hortikulturnog oblikovanja: parkovne površine, manje vrtne površine, skupine stabala, pojedinačna stabla i dr. Slijedom iznešenoga, za sve zahvate na stablima, kao dijelu kulturnog dobra, potrebno je, u smislu članka 62. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, ishoditi prethodno odobrenje ovog Zavoda. – crno na bijelo piše u rješenju Silvija Novaka.
Dakako, ova je današnja odluka donijela određenu zadovoljštinu onima koji su prijavili sječu drveta.
– Posječeno stablo u Masarykovoj ulici zbog terase slastičarnice “Zagreb” smatramo skandaloznom, a odluku gradskih tijela da se tako nešto odobri direktnim i sramotnim pogodovanjem privatnom interesu na štetu Zagreba. Podnijeli smo prijavu Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode koji nije izdao odobrenje za uklanjanje stabla i zatražili smo povrat stabla na isto mjesto.  Tri stabla na predmetnoj lokaciji nisu posađena slučajno, već se radi o autorskom projektu koji je uspješno tvorio mikro-ambijent u ulici koja inače nema drugog zelenila, a zeleni predah koji su planerski pozicionirana stabla stvorila u bitnome je doprinosio boravišnim kvalitetama mjesta – kažu u Zelenoj akciji. 

Javni interes ili beskrupulozni privatni interes

Uz navedeno, ističu i kako su stabla u gradu općenito od izuzetne važnosti: ona stvaraju ugodnije ambijente, doprinose bioraznolikosti, pročišćuju zrak, reguliraju temperaturu i vlažnost, smanjuju zagađenje bukom, prašinu i radijaciju i ljeti stvaraju hlad.
– Budući da je rušenjem jednoga od tri stabla u Masarykovoj nanesena direktna šteta javnom prostoru grada, tražimo da se stablo ponovo posadi na istome mjestu, a buduća terasa prilagodi činjenici da tamo rastu stabla. Takva rješenja nisu nikakva mudrost, a obaveza je nadležnih gradskih tijela voditi računa o javnom interesu koji uopće ne mora biti u suprotnosti s onim privatnim – isticali su u Zelenoj akciji i izborili pravdu.
Inače, odluka da se ponovno posadi netom sasječeno drvo ima i snažan pozitivan simbolički značaj. Akcija građana je urodila plodom – stablom. Da je Gradski ured za prostorno uređenje itd. proteklim desetljećima pošteno radio svoj posao i reagirao na vrijeme te u svakom pojedinačnom slučaju zaštićivao prirodno i kulturno dobro, a ne, kao po tko zna koji put, svojim (ne)djelovanjem štitio nečije beskrupulozne privatne interese, u Zagrebu se ne bi dogodili ni neki drugi dalekosežniji slučajevi zlouporabe javnog dobra s nepovratnom devastacijom prostora i višemilijunskim štetama, te još uvijek neriješenim sudskim slučajevima u kojima su akteri i visokopozicionirani političari.
No to je neka d(r)uga priča.
Stablo mora biti vraćeno (foto Zelena akcija)

Stablo mora biti vraćeno (foto Zelena akcija)

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VEZANE VIJESTI