Neovisni novinarski portal
24.4.2024.
žena
Solidarna Solidarna: Fond za žene

Solidarna Solidarna:
Fond za žene

Bez solidarnosti je društvo bezvrijedno, a ljudska zajednica nalik nakupini divljih zvijeri. Bez Zaklade Solidarna hrvatsko društvo bi također zasigurno bilo drukčije, odnosno lošije. O Solidarnoj, toj vrijednoj družini solidarnih ljudi već smo pisali, a u Hrvatskoj se za njih malo više doznalo nakon strašnog potresa na Baniji.

Mnogi su mišljenja kako su više za stradalnike učinili volonteri Solidarne i prijatelji u mjesec dana nego sve državne službe zajedno u tri godine. No to je neka druga i duga priča. Okrenimo se pozitivnijim vijestima. Jedna od tih je i kako je Zaklada Solidarna sada pokrenula još jedan izvrstan i vrijedan projekt: osnovala je Fond za žene. Iz tog Fonda će se pomagati žene koje su se našle u bezizlaznoj situaciji zbog neprilika u životu, kao i organizacije koj sudjeluju u pružanju pomoći te osvještavaju probleme nasilja i druge diskriminacije nad ženama.

Fond za žene naslanja se na rad kampanje “Drugotna”, programa “Odvažna”, fonda “Spasi me” i kampanje “Dosta”, koju javnost dobro pamti po nekoliko javnih akcija koje su postigle značajan uspjeh. Ovaj Fond, kažu, zaokružuje dosadašnje aktivnosti i proširuje djelovanje zaklade “Solidarna”.

Naime, Zaklada Solidarna od svog osnutka krajem 2015. godine kao jedan od prioriteta postavila je rad na zaštiti ženskih prava te promicanju rodne ravnopravnosti, a osnivanjem Fonda taj rad je zaokružen kroz nekoliko programskih stupova: pomoć žrtvama obiteljskog i seksualnog nasilja, reproduktivno zdravlje, ekonomsko osnaživanje, edukacija i prevencija i zagovaranje.

Ravnopravnost kao stvarnost

-Edukacija i prevencija predstavljaju zasebno programsko područje Fonda za žene jer smatramo da dugoročne promjene dolaze sustavnom, u znanosti baziranoj edukaciji mladih žena, ali i muškaraca. Želimo uložiti dodatan napor i u suradnji sa školama širom RH omogućiti dostupnost svih relevantnih informacija kako bi već u idućoj generaciji vidjeli pozitivne pomake.  Do sada smo radili s učenicima na temu obiteljskog i seksualnog nasilja, ljudskih prava, ali i s tvrtkama gdje smo educirali zaposlenike o partnerskom nasilju ili pomogli im razviti interne procedure u slučajevima seksualnog nasilja na radnom mjestu – napomenula je Karla Pudar, glavna tajnica Zaklade SOLIDARNA te voditeljica Fonda za žene.

Vizija Fonda za žene je, kažu, izgradnja zajednice u kojoj je ravnopravnost naša stvarnost, u kojoj i najranjiviji/a član/ica ima zadovoljene osnovne životne potrebe te mogućnost ostvariti svoje potencijale.

To dakako nije moguće ako se čeka da to odrade državne institucije, pa se poručuje kako isključivo samo svi zajedno možemo ostvariti ravnopravnu zajednicu.

Zato u Solidarnoj vele kako jednako cijene i vrednuje svaku donaciju, bila ona jedna, deset, sto ili milijun kuna, te kako solidarnost nema cijenu, ali zato ima trajan učinak na živote svih nas.

-Već tri godine imamo Fond #spasime kojim smo pomagali žrtvama nasilja, u hitnim situacijama, plaćanjem troškova stanarine jer žene koje žele otići najčešće nemaju kamo otići i nemaju podršku obitelji i nemaju financijske mogućnosti; plaćali smo i i psihoterapijske i odvjetničke usluge jer smo zagovaračka zaklada koja uskače u pomoć dok se situacija ne promijeni na bolje – istaknula je Sanja Sarnavka, predsjednica Zakladne uprave SOLIDARNE.

Pomogli 140 žena i 298 djece

Drugi programski skup Fonda za žene je reproduktivno zdravlje. Što je to? Definicija reproduktivnog zdravlja Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) je kako je to stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, ne samo odsutnost bolesti i nemoći u svim područjima vezanim uz reproduktivni sustav i njegovo funkcioniranje, u svim fazama života.

-Aspekt brige o seksualnoj edukaciju u školama jako loš tj. nema ga. To je nužno. Ratificirali smo konvenciju te svako toliko dobivamo kritike od povjerenika koji nadziru provođenje konvencije. Prekid trudnoće u javnom sektoru treba biti besplatan, tj. na teret HZZO-a i kontracepcija treba biti besplatna. Radi se o rodnoj diskriminaciji jer većinu tih usluga traže žene. No, postoji i socijalna diskriminacija jer značajan spektar usluga ostaje nedostupan ženama, mladim ženama, ženama koje se školuju, koje ne rade i one koje su siromašne, a sve te troškove snose žene. Ovaj Fond će u nekim takvim situacijama izaći u susret i pomoći najranjivijima kada govorimo o reproduktivnom zdravlju – rekla je dr. Jasenka Grujić, članica Vijeća Fonda za žene.

U dijelu  javnosti postoji određeno nepovjerenje prema doniranju novca za razno razne humanitarne akcije i fondove, jer je u nekim slučajevima bilo i zlouporaba. No u Solidarnoj tvrde kako takvo što nije moguće.

-Doniranjem u Fond za žene podržavate život bez nasilja kroz direktnu financijsku potporu ženama žrtvama obiteljskog i seksualnog nasilja, omogućujete dostupnu zdravstvenu zaštitu iz područja reproduktivne skrbi svakoj ženi, dajete podršku ženama poduzetnicama i cjeloživotnom obrazovanju i radu s mladima, te osiguravate sustavni zagovarački rad na ostvarivanju političke, ekonomske i društvene ravnopravnosti – napomenula je Karla Pudar, glavna tajnica Zaklade Solidarna te voditeljica Fonda za žene.

‘Život bez nasilja svima donosi blagodati’

O učincima dosadašnjih akcija Solidarne govore i neke provjerive činjenice. Od začetka Fonda #spasime u srpnju 2019. godine pa do sredine listopada 2022.godine kroz Fond je pomognuto pomogli 140 žena i 298 djece širom Republike Hrvatske, prosječno jednoj obitelji tjedno, od malih sela do urbanih sredina. Pomoglo se žrtvama obiteljskog i seksualnog nasilja starih od 9 do 58 godina.

Većina donacija odlazila je za stanarine u slučaju da žene odlaze iz nasilnog odnosa ili sigurne kuće (39%), zatim za životne troškove (34.41%), potom za odvjetničke troškove (21%), obrazovanje žena i djece (2.59%), zdravstvene troškove i troškove psihoterapije (3%).

-Veselim se pokretanju novog fonda i nadam se da će i drugi prepoznati važnost ulaganja u djevojčice, djevojke, žene. Vrijeme za, zapravo zadnji čas, da shvatimo kako je borba za ravnopravnost investicija koja će nas sve obogatiti – i emocionalno, i intelektualno i financijski. Države koje ulažu u ravnopravnost uspješnije su na svim planovima. Život bez nasilja svima donosi blagodati. Obitelj postaje ono što bi trebala biti – mjesto sigurnosti i rasta za sve. A zadovoljniji ljudi su kreativniji, poletniji pa i ekonomija na svim razinama raste. Skrb o zdravlju, posebno reproduktivnom, ulaganje u obrazovanje, život bez nasilja teme su kojima će se u Fondu posvetiti najveća pažnja. Nadam se da će njegovu važnost prepoznati mnogi i pridružiti nam se – zaključila je upraviteljica Zaklade Solidarna Sanja Sarnavka.

Evo sad i nekih podataka koji će pomoći ženama koje smatraju da im je potrebna neka vrsta pomoći iz novoosnovanog Fonda, a na kraju teksta i podaci potrebni onima koji žele dati svoju donaciju.

Najprije, preduvjet za dodjelu financijske pomoći Fonda za žene je prijava nasilja policiji ili centru za socijalnu skrb ili liječnički nalaz kada je riječ o obiteljskom i seksualnom nasilju. Neki od uvjeta su da se Zakladi obrati žrtva ili roditelj/skrbnik ukoliko je dijete žrtva, da osoba nema drugih izvora financiranja ili ne ispunjava uvjete za druge socijalne pogodnosti javnih tijela Republike Hrvatske te ako joj nije dostupna adekvatna pomoć i zaštita u potrebnom roku putem službenog sustava.

Kako je već rečeno, Fond za žene kroz programsku cjelinu reproduktivnog zdravlja radi na poboljšanju kvalitete sveobuhvatnog zdravstvenog i seksualnog odgoja, mogućnosti pristupa zdravstvenim uslugama te pruža podršku ženama i mladima da samostalno donose vlastite odluke o reproduktivnom zdravlju.

Preduvjet za dodjelu financijske potpore Fonda za žene u svrhu potrebe osiguranja reproduktivnog zdravlja je: specijalistički nalaz i/ili uputnica specijalista ili drugi dokaz o zdravstvenom stanju.

Hitno pomaganje

U svim slučajevima pomoć u financiranju redovnih troškova Zakladno vijeće odobrava u roku od 15 dana od podnošenja molbe za financiranje sa svom potrebnom dokumentacijom, a pomoć u financiranju hitnih troškova Zakladno vijeće odobrava u roku od 24 sata od podnošenja zahtjeva.

Ispunjenu prijavnicu treba poslati na e-mail adresu fondzazene@solidarna.hr.

Inače, Solidarna je kroz dosadašnji program Odvažna financijski i mentorski podržavala žene poduzetnice u njihovom rastu i razvoju.

-Ekonomsko osnaživanje žena je proces kojim žene i djevojke prelaze iz pozicije ograničene moći, glasa i izbora kod kuće i u gospodarstvu do posjedovanja vještina, resursa i prilika potrebnih za pristup i ravnopravan pristup tržištima. Osim direktne podrške ženama usmjereni smo i na suradnju s poslodavcima u razvoju internih procesa i modela s ciljem osiguranja rodne ravnopravnosti na radnom mjestu. – kažu.

Na koncu, edukacija i prevencija predstavljaju zasebno programsko područje Fonda za žene jer smatraju kako dugoročne promjene dolaze sustavnom, u znanosti baziranoj edukaciji mladih žena, ali i muškaraca.

-Želimo uložiti dodatan napor i u suradnji sa školama širom RH omogućiti dostupnost svih relevantnih informacija kako bi već u idućoj generaciji vidjeli pozitivne pomake. Do sada smo radili s učenicima na temu obiteljskog i seksualnog nasilja, ljudskih prava, ali i s tvrtkama gdje smo educirali zaposlenike o partnerskom nasilju ili pomogli im razviti interne procedure u slučajevima seksualnog nasilja na radnom mjestu. Svi programi sadrže direktni rad s korisnicama Fonda i zagovarački rad. Kroz direktni rad s osobama kojima se krše njihovih prava prepoznajemo kritične točke u radu javnog sustava te na osnovu njih predlažemo i zagovaramo sustavne promjene koje bi osigurale pomoć, podršku i skrb ženama bez obzira iz kojeg sela, mjesta ili grada dolaze.  Zagovarački rad smatramo neodvojivim od direktne podrške ženama i djeci.- zaključuju u Zakladi Solidarna.

Za kraj evo i podataka za one koji žele pomoći uplatom na namjenski račun Zaklade SOLIDARNA

IBAN: HR4124020061500078391

Svrha: DONACIJA- Fond za zene

Model: 00

Poziv na broj: 12-2022

Banka: Erste banka

Ili skeniranjem ovoga koda:

*Tekst je realiziran uz pomoć sredstava iz Projekta poticanja novinarske izvrsnosti 2022. – Agencije za elektroničke medije.

Tags: , , , , , , ,

VEZANE VIJESTI