Neovisni novinarski portal
26.9.2022.
oslobađanje zbilje
Ne može ničija vjera državi biti kriterij znanstvene prosudbe!

Ne može ničija vjera državi biti kriterij znanstvene prosudbe!

Hrvatska je, u formalnom smislu, sekularna država, ali bez iskustva sekularnosti. Ona, stoga, ne živi realnost sekularnosti. Ova činjenica posebno dolazi do izražaja kada se povedu javne rasprave o nekom problemu koji zalazi u područje morala. Razumije se da je javni moral u državi koja je samo u formalnom smislu sekularna zapravo jedan derivat religijskog morala. Suvremena demokratska država počiva na načelu sekularizacije, a ona nije ništa drugo nego odvojenost države od Crkve.

Sekularizacija

Sekularizacija nije proces negacije Crkve, religijskog i vjerničkog života, nego upravo suprotno – ona je proces koja Crkvi omogućava da bude Crkva bez države, dok državi omogućava da se razvija izvan dohvata i patronata Crkve. Negiranjem sekularizacije, Crkva prestaje biti zajednica vjernika i postaje metafizički subjekt koji posjeduje državu.

Hrvatska je nesretna država. Njezina nesreća proizlazi iz toga što nije država u demokratskom smislu, ona je posjed koji mnogi svojataju – od tzv. domoljubnih političkih opcija do Katoličke crkve. Kada je riječ o području morala, sadašnja Hrvatska, na svakom koraku, demonstrira svoju vjernost katoličkom moralu.

Najnoviji slučaj naše sugrađanke Mirele Čavajde to bolno pokazuje. U konkretnom slučaju, medicinski stručnjaci, posebno ginekolozi, ili se pozivaju na priziv savjesti ili se, na sve moguće načine, trude udovoljiti kriterijima moralne teologije, a ne kriterijima i znanstvenim dosezima medicine.

Budući da se zalažem za poštivanje ljudskih prava, a kako je pravo na slobodu vjeroispovijesti jedno od ljudskih prava, ujedno se zalažem i za to da vjernicima nitko ne smije uskratiti njihovo pravo na slobodu vjeroispovijesti. No, valja naglasiti, medicina, politika i javni moral nisu u domeni podređenosti pravu na slobodu vjeroispovijesti. To što neki vjernik može javno, u sekularnoj državi, zato što mu to jamči sekularna država i proces sekularizacije, iskazivati svoju vjersku pripadnost, nipošto ne znači da je država dužna preuzeti sadržaje njegove vjere kao javne politike. Sekularna država to ne smije činiti. Za sekularnu državu sasvim je nebitno je li u njoj 1 posto vjernika ili ih ima 99 posto. Sekularnost ne proizlazi iz broja vjernika, nego iz naravi države. Sekularnu državu ne obvezuju crkvene dogme i crkveni moral.

Licemjerstvo priziva savjesti

Hrvatska se, na našu žalost, trudi udovoljiti svim zahtjevima crkvenoga morala i crkvenih dogmi. Ponavljam, razumijem poziciju vjernika i zalagat ću se za to da, konkretno, katolicima u Republici Hrvatskoj nitko ne smije zabraniti da vlastiti život usmjeravaju prema nauku Katoličke crkve, ali ću se, isto tako, zalagati za to da taj nauk ničim ne obvezuje državu i građane koji nisu katolici, osobito ne na način da se javne politike i praksa koja pripada javnim politikama usklađuju s naukom Katoličke crkve. Crkva i država su, naprosto, odvojene ili bi to, ako sada nisu, trebale biti.

No, nisu odvojene, ili bi to trebale biti, samo država od Crkve i Crkva od države, odvojena je i teologija od medicine, kao i znanost od vjere. Ne može neki vjernik vlastitom vjerom biti znanstvenik, ne može nečija vjera državi biti kriterij znanstvene prosudbe. To je paradoksalno i pogubno za sve, pa i za tog vjernika.

Pogledajmo samo epidemiju priziva savjesti među ginekolozima koji smatraju, zbog vjerskih razloga, da je pobačaj ubojstvo. Sasvim je logično da su, tijekom školovanja, ali i dosadašnje medicinske prakse, upravo ti ginekolozi obavljali zahvate prekida trudnoće. Nebitno je što pobačaje više ne rade, nekada su ih radili. Oni su, ako prihvatimo njihovu argumentaciju po kojoj je prekid trudnoće isto što i ubojstvo, zapravo nekadašnje ubojice. Zato ginekologe koji tvrde da je pobačaj ubojstvo, treba pitati koliko su pobačaja ili ubojstava u dosadašnjoj karijeri izvršili, i sukladno tome ih, zbog njihovog licemjerja i zalaganja da im vjerska istina bude nadređena medicinskoj istini, ne treba predstavljati kao sadašnje ginekologe s prizivom savjesti, nego kao bivše ubojice. Sami to žele, sami to traže i sami se za to zalažu, pa kada to već žele, udovoljimo im.

Marko Vučetić (foto: Tris/G. ŠImac)

Tags: , , ,

VEZANE VIJESTI