Neovisni novinarski portal
3.12.2021.
(NE)RED / prostor / šibenik
Kad će kraj plavljenju šibenskog Doca: Proširuje se obala od Doca do VK Krka, podiže riva za 80-ak cm, ali kad će radovi početi i koliko će trajati, e, to nitko ( zasad ) ne zna…

Kad će kraj plavljenju šibenskog Doca:
Proširuje se obala od Doca do VK Krka, podiže riva za 80-ak cm, ali kad će radovi početi i koliko će trajati, e, to nitko ( zasad ) ne zna…

Stari dio Šibenika, povijesni Dolac, godinama s kišama poplavljuje kuće u prvoj obalnoj crti, a vlast stanovnicima ove gradske četvrti koji su sve malobrojniji, kontinuirano obećava rekonstrukciju obale, podizanje njezine razine, proširenje i infrastrukturno opremanje glavne dolačke komunikacije. Vlasnik jednog lokala u Docu prije nekoliko godina poginuo je spašavajući svoju nekretninu od prodora vode, i vjerovalo se da će ta tragedija ubrzati i osvijestiti urgentnost sancije Doca. No, godine su se nizale, a ovaj dio stare šibenske gradske jezgre stenjao je redovito pod naletima vode, mora, nerijetko i fekalija koje su izbijale kolektorske  šahtove. I evo, napokon od 23. kolovoza krenula je javna rasprava…

…o izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja Luke Pekovac koja će trajati do 30. kolovoza. Jedva pet radnih dana usred ljeta i sezone godišnjih odmora za primjedbe i prijedloge građana  koji su na tu priliku čekali godinama.

U utorak je održana i javna prezentacija izmjena i dopuna plana koja je pobudila posebno zanimanje stanovnika i poduzetnika Doca, koji, pokazalo se, u “danajske darove” vlasti uglavnom ne vjeruju. Umjesto olakšanja zbog činjenice da se nešto napokon, poslije toliko godina, pokrenulo, građani su mahom izražavali sumnju, nezadovoljstvo i revolt onim što se izmjenama postojećeg plana u Docu predlaže, a o čemu je TRIS detaljno izvijestio.

Izmjene i dopune DPU Luke Pekovac javno je prezentirala odgovorna voditeljica izrade plana u ime zagrebačke tvrtke APE d.o.o.,  Sandra Jakopec, a o tehničkim detaljima postupka  javne rasprave sudionike je informirala pročelnica gradskog Odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Madlena Roša Dulibić.

Uz činjenicu da plan kasni, da je probio zakonske rokove, što je opravdano epidemiološkom situacijom, puno nedoumica izazvala je i činjenica da je izvorni DPU Luke Pekovac iz 2008. još uvijek na snazi. A u 13 godina otkako je donesen, priznala je Jakopec,  gotovo da nije ni konzumiran, i u njemu je, kazala je, “sve nešto što danas ne postoji”. U izvornom planu nema objekta Jedriličarskog kluba Val, a ovim je izmjenama, istakla je, akceptiran ( ? )

Obuhvat plana je od početka dolačke obale, s pripadajućim akvatorijem, do Veslačkog kluba Krka. Još aktualni plan ( iz 2008. ) je predviđao gradnju lukobrana i pontona, u novom prijedlogu ih nema i nautička funkcija ostaje samo na području Pekovca. Uz obalnu crtu koja se proširuje za 4-5 metara, planirana je pješačka i kolno-pješačka zona te se osigurava pristup interventnim i dostavnim vozilima. Pontonski sustav priveza ispao je iz novih izmjena plana. Istodobno, luka Pekovac se iz lokalnog, mijenja u luku županijskog značaja, što je isprovociralo velike sumnje Dolačana da bi u perspektivi mogli ostati bez vezova za svoje brodice.

Kako kaže Jakupec, najveći problem koji treba riješiti ovim planom je oborinska odvodnja koja je uzrok plavljenja, jer je tu mješoviti kolektor, a radi čega je predviđena i izgradnja nove mreže.

-Ovaj plan osigurava pretpostavke za podizanje kote  obale, za oko 80-ak centimetara, ali treba sanirati i obalni zid jer propada, izuzetno je nejednake visine i statički je nesiguran. Saniranjem zida saniraju se i oborinske vode i rješava problem plavljenja Doca- najavljuje Jakupec u ime izrađivača plana.

Spomenula je i izmicanje starog “Mandroča” dublje u morsko područje, te demantirala strahove Dolačana da za njihove brodove više neće biti priveza. “Mandroč”, kazala je , ostaje i dalje komunalni vez za domicilno stanovništvo. No, njegovo izmještanje je nužno, tvrdi, radi proširenja dolačke prometnice kojom će biti omogućen promet samo interventnih i dostavnih vozila.

Usput, povećan je i broj parkirališnih mjesta, spominje se i podzemna garaža koja izaziva podozrenje građana zbog uvjerenja da se ona zapravo gradi za potrebe penthausa na “peškariji”, radi kojih je i tradicionalna dizalica za izvlačenje brodova na kraj, morala otići u povijest, iako je bila simbol tradicije  i života u starom Docu.

Poduzetnica i stanarka Doca, Božena Dulibić, oštro je kritizirala autore i naručitelje plana, i izrazila otvoreno nepovjerenje spram njihovih namjera.

-Prije svega- rekla je- odgovorite na temelju koje odluke, tko ju je izglasao, ste pokrenuli postupak izmjena i dopuna plana po kojemu luku lokalnog značaja sada preimenujete u luku županijskog značaja- pitala je Dulibić, i od pročelnice dobila, sad već standardni odgovor. – Radi se o tome da je u Planu Pekovac, koji je na snazi od 2008., krivo napisano jer u šibenskom zaljevu ne postoji nijedan dio luke koji bi bio lokalnog značaja- izjavila je pročelnica.

Na sličan je način svojevremeno branila i odluku Grada da se na šibenskoj rivi, preko puta hotela Bellevue, rekonstruira benzinska crpka INA-e, iako je u Prostornom planu nema. – To je greška- tvrdila je i tada Dulibić Roša.

-Prekršili ste zakonske rokove, izašli ste iz obuhvata plana, ne slažem se ni s parkiralištem na mjestu gdje je oduvijek bila dizalica za brodove, a i zgrada Jedriličarskog kluba Val je nelegalno legalizirana- sažela je svoje primjedbe na plan Božena Dulibić, najvatrenija sudionica javne rasprave, upozoravajući kako nije protiv Vala, iako joj se to već dvije godine imputira, nego protiv nepoštivanja zakona i procedure.

Uz izmještanje “Mandroča”, najviše pitanja pobudilo je izostavljanje lukobrana iz novog plana. Ali, kad je o “Mandroču” riječ, pročelnica čvrsto obećava da će on biti rekonstruiran “faksimilski”, identičan sadašnjem, samo pomaknut nekolio metara dublje prema moru. I služit će kao komunalni vez za brodove domicilnih stanovnika.

Anita Katalinić, još jedna stanarka Doca, nije dobila odgovor na svoje pitanje s kojim  bi mogla zadovoljna kući. A pitala je hoće li uz prvi red kuća u Docu biti izgrađen kakav-takav nogostup da neki ljudi ne bi iz svojih kuća izlazili pravo na ulicu. No, klasični nogostup nije predviđen- priznala je Jakupec.

Možemo li biti sigurni da nakon ovog zahvata kuće u Docu više neće poplavljivati , pitala je jedna sudionica rasprave. A ako to dosad nije znala, od odgovorne voditeljice izrade plana Sandre Jakupec mogla je saznati kako živimo u doba klimatskih promjena i nema garancije da situacija neće biti i gora ( ona vjeruje da hoće !? ) “ali bez rješavanja oborinskih voda, sigurno ćete plaviti i dalje”, kazala je. Po najcrnjim scenarijima koji govore da će se razina mora podići za metar-dva, plavljenje bi bilo sigurna perspektiva, dodala je ( ? )

Cijela šibenska riva, od Mula Krke do Vala, mora u rekonstrukciju, navela je pročelnica Dulibić Roša, ali  Dolac je u najtežem stanju i najvećim problemima i zato se išlo u izmjene i dopune plana luke Pekovac kako bi se zahvat u Docu ubrzao i plavljenje onemogućilo. I da, radovi će početi od tog, najugroženijeg dijela obale, potvrdila je. No, kad će početi i koliko će trajati, e to su pitanja na koja zasad odgovora nema. Makar na ovoj javnoj raspravi, u ovom sastavu sudionika…

Jedino što je pročelnica mogla zainteresiranim građanima obećati jest da će se ići žurno i u porceduru proglašenja lučkog područja i u donošenje izmjena i dopuna plana, de facto da će se s projektom početi odmah! Ma što to značilo…

Šibenski Dolac (foto /G. Šimac)

Tags: , , , , ,

VEZANE VIJESTI