Neovisni novinarski portal
12.5.2021.
EKOLOGIJA / ekopis
Ovce na Dinari (foto BIOM)

Dinara – blejanje ovaca umjesto naftnih bušotina:
Dinara back to LIFE – projekt zaštite prirode i bioraznolikosti Dinare Udruge Biom i LAG-a”Cetinska krajina”

Ovce na Dinari (foto BIOM)

Ima nade za Dinaru. Uporedno s odlukama državnih vlasti koji čitavo područje Dinarida, uključujući i planinu Dinaru, prepuštaju u šake naftnim kompanijama za istraživanje i eksploataciju nafte i plina, te tamo i dalje dopuštaju vježbanje bojevog gađanja i bombardiranja za vojne potrebe,  pametni i vrijedni ljudi se trude dinarsko područje revitalizirati i oplemeniti. U takve spadaju Udruga BIOM i Lokalna akcijska grupa “Cetinska krajina”. Njima je namjera Dinaru ‘vratiti u život’, a tako se projekt  i zove  – Dinara back to LIFE: projekt zaštite prirode i bioraznolikosti Dinare.

Dinara se „vraća u život“ kroz projekt zaštite prirode i bioraznolikosti travnjaka, koji je odobren za financiranje iz EU fondova. Agronomi, šumari i biolozi iz nekoliko institucija će kroz projekt vrijedan 1.296.509 €. raditi na njihovom očuvanju, a priliku za uključivanje i rad uz stručni tim dobit će i mladi iz Cetinskog kraja.

Nekadašnji travnjaci s područja Dinare koji su se od davnih vremena koristili za ispašu stoke, danas su u najvećoj mjeri zapušteni. Zbog napuštanja stočarstva
i tradicionalnog načina života, travnjaci svakim danom sve više zarastaju u neprohodno raslinje, a Dinara gubi svoj značaj za prirodu i bioraznolikost. Ideja za projektom kojim bi se radilo na očuvanju dinarskih travnjaka i poticanju njihovog održivog korištenja nastala je u suradnji Udruge Biom i Lokalne akcijske grupe “Cetinska krajina”, a projektnom partnerstvu pridružili su se i Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, te Hrvatske šume.

Projekt naziva „Dinara back to LIFE“ je uspješno prijavljen na natječaj programa LIFE Europske unije, koji omogućava sufinanciranje projekata na području zaštite okoliša, prirode i klimatskih aktivnosti, te je u dvije faze evaluacije odabran za sufinanciranje. „Dinara back to LIFE“ počinje u siječnju 2020. godine, s ukupnim budžetom od 1.296.509 €, od čega EU sufinancira 777.903 €. Sve aktivnosti za očuvanje će se provoditi na područjima gradova Sinja, Vrlike, Trilja i Knina, te općina Otok, Hrvace i Kijevo.

-Osnovni cilj projekta je restauracija i održivo korištenje zaraslih travnjaka dinarskog područja, koje će se provoditi direktnim mjerama očuvanja kao što su
ručno uklanjanje zarasle vegetacije i provođenje ispaše na travnjacima, ali i izradom smjernica za održivim upravljanjem travnjacima, u čijoj izradi će sudjelovati nacionalne i međunarodne institucije i suradnici. Obnovom dinarskih travnjaka čuvamo sve dobrobiti koje priroda pruža ljudima, a ujedno čuvamo i bioraznolikost dinarskog područja, koje je kao dio ekološke mreže Natura 2000 značajno ne samo u nacionalnom, nego i u europskom kontekstu. Poseban naglasak u zaštiti prirode ima uključenost lokalne zajednice i održivo korištenje resursa koju očuvana priroda donosi za sve nas. Dio zaraslih travnjaka vratit će se u povoljno stanje, obnovit će se dio nekadašnjih suhozida i bunara, a stočarima s projektnog područja otvorit će se mogućnost za najam stada kupljenog kroz projekt za ispašu, kao i izrada poslovnih planova za one koji svoj posao žele temeljiti na konceptu održivosti. Projektom će započeti malen ali bitan korak u poticanju održivog korištenja prirode i njegovanju dobrobiti koju Dinara ima za sve – kaže Zdravko Budimir iz Udruge BIOM.

Hoće li pobjediti razum, a na obroncima i pašnjacima Dinare će se viđati stada ovaca i krava te čuti blejanje i mukanje i lavež ovčarskih pasa, ili će se pak čuti zaglušujuće tutnjanje svrdala za bušenje nafte, te viđati ljudi u zaštitinim azbestnim odjelima?

fotografije: Udruga BIOM

Tags: , , , , , , , ,

VEZANE VIJESTI