Neovisni novinarski portal
11.12.2023.
klima(nje)
PP Vransko jezero

Kako klimatske promjene djeluju na slatkovodni živalj:
O projektu Change We Care u PP-u Vransko jezero

PP Vransko jezero

 -Pozivamo svu zainteresiranu javnost, lokalne dionike i partnere na info dane projekta Change we care financiranog iz prekograničnog programa  INTERREG ITALIJA – HRVATSKA u kojem je Park prirorde Vransko jezero partner. Info dan održat će se 28.lipnja od 9-13 sati na području Info centra Crkvine u Parku prirode Vransko jezero. Glavni je cilj projekta je pružanje integriranog pristupa, zasnovanog na ekosustavu i mogućnosti zajedničkog planiranja za različite probleme povezane s klimatskim promjenama, zajedno s mjerama prilagodbe za osjetljiva područja s dionicma – pozivaju iz Parka Prirode Vransko jezero.

Ukratko, ovom projektom se na odabranim lokacijama u Hrvatskoj i Italiji nastoje pratiti učinci klimatskih promjena na živi svijet, a na Vranskom jezeru se prikupljaju podaci o posljedicama tih promjena po slatkovodne sustave i živa bića u jezeru i oko njega. U nastavku će se nastojati pronaći rješenja za ublažavanje tih negativnih pojava i učinaka, a kako vrijedna staništa riba, ptica, vodozemaca i kukaca, te brojnih biljnih vrsta ne bi ostala – suha i beživotna. O projektu podrobnije pročitajte u nastavku s najbitnijim podacima o istome:

CHANGE WE CARE potiče usklađene i koordinirane akcije za prilagodbu klimatskim promjenama na prekograničnoj razini. Projekt istražuje klimatske rizike s kojima se suočavaju priobalna i tranzicijska područja koja pridonose boljem razumijevanju utjecaja klimatske varijabilnosti promjene na vodnim režimima, prodoru soli, turizmu, biološkoj raznolikosti i agro-ekosustavima koji utječu na područje suradnje.

Glavni je cilj pružanje integriranog pristupa, zasnovanog na ekosustavu i mogućnosti zajedničkog planiranja za različite probleme povezane s klimatskim promjenama, zajedno s mjerama prilagodbe za osjetljiva područja s dioniicma, koje bi im mogle najbolje koristiti. U tijeku su mjere prilagodbe za suradnju s lokalnim vlastima i razgovarat će se s drugim dionicima.. Projekt također ima za cilj definiranje paradigme za prijenos uspješnih metoda analiza, razvoj i provedba mjera prilagodbe iz pilot lokacija drugim sustavima koji se suočavaju sa sličnim problemima na prekograničnoj razini, usklađivanjem procedura i standarda podataka te premošćivanje nedostataka znanja za krajnje korisnike.

U tu svrhu razmotrit će se skup od pet obalnih sustava kako bi se obuhvatila široka varijabilnost mogućih geomorfoloških i ekoloških postavki i prijetnje koje određuju ranjivost obale u području suradnje. Svako pilot mjesto će biti čvrsto uokvireno unutar fizičke karakterizacije modificiranog CC-a, bazena Jadranskog mora, uzimajući u obzir međupovezanosti koje određuju postupci u većim razmjerima, kao što su porast razine mora, trenutna cirkulacija i ciklogeneza.

CILJEVI:
1) procjena sadašnjeg stanja i nedavnih trendova u pilot područjima
2) analiza glavnih djelovanja koja djeluju na obalni sustav
3) izrada CC adaptacijskih i akcijskih planova s ciljem povećanja pripravnosti s obzirom na utjecaje CC-a, i povećanja kapaciteta za prilagodbu na cijelom području suradnje

VRIJEDNOST:
€ 2.700.780,00 – ukupna vrijednost
€ 2.295.663,00 – INTERREG program
€ 148.360,00 – vrijednost aktivnosti Javne ustanove Park prirode Vransko jezero

projekt-change-we-care-01

Javna ustanova park prirode Vransko jezero zajedno s drugih 10 partnera kroz projekt će unaprijediti bazu podatka o klimatskim promjenama koje u zadnjih desetak godina izazivaju nepovoljna stanja za slatkovodni ekosustav. Nastavljanjem jednakog upravljanja u pitanje bi mogla doći opstojnost jezera kao slatkovodnog/bočatog sustava. Ovim projektom planirano je uspostaviti bolje praćenje klimatskih promjena i njihovih neposrednih utjecaja na ekosustav te isplanirati mjere njihovog ublažavanja. Zajedničkim pristupom i iskustvom kroz razmjenu znanja, objedinjavanjem metodologija i baza podataka projekt će isporučiti plan prilagodbe i mjere za povećanje otpornosti ekosustava na klimatske promjene.

PARTNERI:
• Institut morskih znanosti Venecije (CNR-ISMAR)
• Opća uprava za teritorijalnu i okolišnu njegu, Emilila Romagna
• Upravljačko tijelo za parkove i biološku raznovrsnost – Po delta, Comacchio
• Nacionalni institut za zaštitu okoliša i istraživanje, Rim
• Autonomna regija Friuli Venezia Giulia
• Regija Veneto
• Sveučilište u zagrebu geodetski fakultet (UNIZAG)
• Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije (“Priroda dubrovačko-neretvanska”)
• Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split
• Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Split
• Javna ustanova park prirode Vransko jezero (Vranpark), Zadar

PP Vransko jezero

 

Tags: , , , , ,

VEZANE VIJESTI