Neovisni novinarski portal
25.9.2022.
POLITIKA
Vila Idola (foto: Panoramio)

Vlada RH u Kninu darovala pulsku vilu katoličkoj crkvi

Vila Idola (foto: Panoramio)

Hrvatska Vlada je u Kninu darovala još jednu vilu katoličkoj crkvi. Nakon što je nedavno A. Plenković potpisao darovnicu kojom se palača Skočibušić na Peristilu u Splitu poklanja crkvi, sada se isto dogodilo i sa Vilom Idola, nekadašnjim austrougarskim ljetnikovcem s 13 hektara okolnog zemljišta u Verudi, jednom od najatraktivnijih dijelova Pule. Na Dan domovinske zahvalnosti, Vatikan može biti zahvalan našoj domovini.

– Republika Hrvatska će nekretninu (zgrada, gospodarska zgrada i dvorište, površine 5016 m2, upisanu u zk. ul. 9330 k.o. Pula, u vlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, u naravi vila Idola u Puli, na adresi Veruda 62)opisanu u točki I. ove Odluke prihvatiti u vlasništvo Republike Hrvatske i istu darovati Porečkoj i Pulskoj biskupiji u svrhu smještaja Biskupijskih
ureda – stoji u Odluci koju je izglasala Vlada RH (poveznica Odluka).
Tehnički, Vlada RH ovlaštuje ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji je zasad formalni vlasnik te vile, da istu pokloni Republici Hrvatskoj, a onda će je Republika Hrvatska darovati katoličkoj crkvi, odnosno Porečkoj i Pulskoj biskupiji.
– Vrijednost nekretnine iz točke I. ove Odluke… iznosi 19.725.000,00 kuna. Iznos vrijednosti nekretnine iz stavka 1. ove točke uračunat će se u naknadu za oduzeta dobra
koja nije moguće vratiti pravnim osobama Katoličke crkve, sukladno Ugovoru zaključenom između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima – stoji u toj Odluci.
Inače, Vila Idola, austrougarska vila na pulskoj Verudi, sagrađena je 1914. na mjestu na kojemu onda nije bila predviđena nikakva gradnja. No onda, kao i danas, šuškavim novcem se dala srediti prenamjena zemljišta, pa su tata i mama, austrougarski admiral i nadvojvoda Karl Stephan von Habsburg – Lothringen i supruga mu Marie Therese  izgradili vikendicu i ustupili je kćerci. Vila je dakle neko vrijeme pripadala austrougarskoj princezi Eleonori Mariji  i austrougarskom časniku Alfonsu von Klossu, no nakon prvog svj. rata u njezino vlasništvo ulazi regionalni tajkun Antonio Crljenica, vlasnik rudnika boksita. U istoj je vili je Antonio uživao sve do kraja sljedećeg rata, dok mu nije bila naconalizirana 1947. godine, te se preselio u Italiju.
–  Vila Idola najljepša je vila iz austrougarskog perioda, sagrađena kao ljetnikovac s neorenesansnim arhitektonskim elementima koji povezuju zatvoreni i otvoreni prostor. Vila je imala visoko prizemlje, suteren, kat i potkrovlje. Dvorište je bilo lijepo uređeno s još 13 hektara pripadajućeg zemljišta – piše Branko Perović u knjizi Austrougarske vile i kuće u Puli – vraćanje memorije gradu (Pula, 2010.).
Tako je bilo nekoć. Danas je Vila Idola ogledni primjerak barbarske nebrige državnih vlasti o baštini. Posve je derutna, prepuštena propadanju jer vlasti nisu znale ni htjele kapitalizirati njezin golemi potencijal, pretvoriti je u sadržaj dostupan građanima Pule ili ju pak barem gospodarski iskoristiti. Zato će se u nju sada smjestiti Biskupijski uredi.
Vila je svojedobno bila Dom za psihički bolesne odrasle osobe te Dom za starije i nemoćne osobe. HZMO je postao formalni vlasnik 2012. godine, no nije pronašao interes za smještaj svojih službi, nego ju je prepustio devastaciji i vandalizmu.
Zanimljivo, postoji i pjesma koja se zove Vila Idola, a izvode je Tamara Obrovac i Transhistria Electra.

Evo teksta te pjesme:
kada kraj dojde
kad je vrime za poj
kako san je pasa 
cili taj život toj

sunce kada zajde
dojti brzo će noć
sve gambja sve pasa 
va nebesa ćemo poć

životi već potrošeni
vrime skunšumano
oj na na na na na vila idola 
oj na na na na na vila idola

vrime kada prode 
kad se šabja skala 
trdo ča drža si 
sad pomalo te mula

drugo vrime dojde,
dojde doba za poj 
z svojima milima
foši naj ćemo spokoj

životi već potrošeni
vrime skunšumano
oj na na na na na vila idola 
oj na na na na na vila idola

Vila Idola (foto: Panoramio)

U nastavku je sadržaj odluke Vlade RH o poklanjanju Vile Idola.

ODLUKA

o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za
prijenos prava vlasništva na k.č. br. 2644/ZGR k.o. Pula s Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje na Republiku Hrvatsku, prihvatu prijenosa prava vlasništva i darovanju te
nekretnine Porečkoj i Pulskoj biskupiji

I.
Daje se prethodna suglasnost ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za
donošenje odluke o prijenosu nekretnine označene kao k.č. br. 2644/ZGR, zgrada,
gospodarska zgrada i dvorište, površine 5016 m2, upisanu u zk. ul. 9330 k.o. Pula, u
vlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, u naravi vila Idola u Puli, na adresi
Veruda 62, u vlasništvo Republike Hrvatske bez naknade, te za sklapanje ugovora s
Republikom Hrvatskom, Ministarstvom državne imovine o prijenosu vlasništva iste na
Republiku Hrvatsku.

II.
Republika Hrvatska će nekretninu opisanu u točki I. ove Odluke prihvatiti u vlasništvo
Republike Hrvatske i istu darovati Porečkoj i Pulskoj biskupiji u svrhu smještaja Biskupijskih
ureda.

III.
Ugovor o darovanju nekretnine iz točke I. ove Odluke Porečkoj i Pulskoj biskupiji sklopit će
se nakon sklapanja ugovora o prijenosu vlasništva na toj nekretnini između Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje i Republike Hrvatske.

IV.
Vrijednost nekretnine iz točke I. ove Odluke utvrđena je temeljem Procjembenog elaborata
izrađenog po ovlaštenom sudskom vještaku Božidaru Hudačeku iz Zagreba Broj TD: P
97/2015 od 2. studenoga 2015. i iznosi 19.725.000,00 kuna.
Iznos vrijednosti nekretnine iz stavka 1. ove točke uračunat će se u naknadu za oduzeta dobra
koja nije moguće vratiti pravnim osobama Katoličke crkve, sukladno Ugovoru zaključenom
između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima (“Narodne novine –
Međunarodni ugovori”, broj 18/98).

V.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Ministarstvo državne imovine.
Ugovor o prijenosu vlasništva na nekretnini iz točke I. ove Odluke na Republiku Hrvatsku, u
ime Republike Hrvatske, potpisat će Ministar državne imovine.

VI.
Ugovor o darovanju nekretnine iz točke I. ove Odluke Porečkoj i Pulskoj biskupiji, u ime
Republike Hrvatske, potpisat će predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA:
URBROJ:
Zagreb,
PREDSJEDNIK
mr. sc. Andrej Plenković

 

 

Tags: , , , ,

VEZANE VIJESTI