Neovisni novinarski portal
31.7.2021.
EKOLOGIJA / GRAĐANI / PRIOPĆENJE / VODA
Bunari u Lećevici - lokacija koju treba zatrpati smećem? (foto: Općina Lećevica)

Otpad u Lećevicu? Brojni geolozi upozoravaju na opasnost od zagađenja pitkih voda

Bunari u Lećevici - lokacija koju treba zatrpati smećem? (foto: Općina Lećevica)

Bunari u Lećevici – lokacija koju treba zatrpati smećem? (foto: Općina Lećevica)

Premda se već desetljećima stanovništvo Dalmatinske Zagore, odnosno šibenskog, splitskog, trogirskog i kaštelanskog zaleđa bori protiv začuđujuće zamisli o gradnje tzv. centra za gospodarenje otpadom u Lećevici, neki i dalje guraju taj ‘projekt’. Naime, i ranija istraživanja koja su proveli aktivisti i ekolozi su pokazala su kako bi takvo što zbog krškog terena moglo unakaziti okoliš i proizvesti nesagledive negativne posljedice po život i zdravlje ljudi, flore i faune, te po dalmatinsko gospodarstvo. Primjerice, u lećevičkom podzemlju postoje podzemne vode povezane s vodocrpilištima na kojima se napaja brojno priobalno stanovništvo, dokazano je prije desetak godina (slučaj izbijanja testne tekućine pripuštene u Lećevici na izvorištu Pantana kod Trogira), no taj je nalaz ignoriran.

Osim toga, radi se o rijetko očuvanom području koje je upravo idealno za razvoj tzv. seoskog ekološkog turizma (od mora udaljeno petnaestak minuta vožnje), upozoravalo se, pa bi gradnja takvog centra zadalo smrtonosni udarac razvoju te grane turizma nu čitavom dalmatnskom zaleđu. Zbog važnosti dodatnog istraživanja područja Lećevice prije gradnje bilo kakvog navedenog ‘centra’, danas su reagirale priopćenjem Zelena akcija, te udruge Sunce, Krizni Eko Kaštelanski Stožer i Društvo Marjan. Njihovo priopćenje je u nastavku:

Zelena akcija i udruge u mreži ‘Zero Waste Hrvatska’ podržavaju najavljena istraživanja kako bi se revidirala sporna lokacija Lećevice (Kladnjice) – centra za gospodarenje otpadom Splitsko-dalmatinske županije na krškom terenu hidrološki povezanom s izvorima pitke vode.

Zajedno s lokalnim udrugama Sunce, Krizni Eko Kaštelanski Stožer i Društvo Marjan, Zelena akcija je prilikom javne rasprave o novom Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske zatražila reviziju te lokacije jer dosad nisu provedena adekvatna istraživanja za vrijeme visokog vodostaja podzemnih voda, a brojni domaći i strani geolozi te provedena istraživanja upozoravaju na opasnosti od zagađenja.

Podsjetimo, prilikom nedavnog donošenja Plana gospodarenja otpadom RH 2017.-2022., zahtijevali smo njegovu pravilnu provedbu na način da Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provede reviziju lokacija za sve planirane centre te uključi javnost u proces izrade studija izvedivosti koje će definirati kapacitete i tehnologiju obrade miješanog otpada jer su to parametri važni za kvalitetu života građana i građanki.

Zajedno sa spomenutim, a i ostalim udrugama i inicijativama u mreži ‘Zero Waste Hrvatska’, ponovno tražimo reviziju Lećevice i svih ostalih predviđenih lokacija centara diljem Hrvatske koji ne smiju biti građeni u zonama gdje mogu negativno utjecati na okoliš. Osim revizije spornih lokacija, očekujemo i javnu raspravu oko studija izvedivosti koje će definirati kapacitete i tehnologiju u centrima kako se ne bi ponovili planovi prijašnjih Vlada o izgradnji megalomanskih skupih centara za smeće s tehnologijama spaljivanja štetnima za okoliš i građane.

Dok se čekaju rezultati revizije za Lećevicu i izgradnja novog centra za splitski otpad, zahtijevamo hitno ulaganje u unaprjeđenje sustava odvajanja, recikliranja i kompostiranja u gradu Splitu i okolici jer se zbog neodgovornosti lokalnih vlasti odvaja poraznih i sramotnih 0,04% otpada, dok se ostatak odlaže na odlagalište Karepovac u neadekvatnim uvjetima. Osim povećanja odvajanja i smanjenja otpada koji se vozi na Karepovac, potrebno je na odlagalištu provesti mjere zaštite okoliša i sortirati neodvojeni otpad prije odlaganja kako do propisanog kraja rada odlagališta i otvaranja novog centra na lokaciji koja nije štetna za okoliš kvaliteta života građana ne bi bila narušena, kao što je sada slučaj.

Slična situacija je i u ostalim dijelovima Hrvatske gdje se planira izgradnja centara i postupno zatvaranje odlagališta, poput Zagreba (odlagalište Jakuševac i predviđen centar Resnik) i Dubrovnika (odlagalište Grabovica i predviđen centar Lučino Razdolje). Stoga zahtijevamo od neodgovornih lokalnih i županijskih vlasti da prestanu sa zanemarivanjem prioritetnih koraka u gospodarenju otpadom (unaprjeđenje odvojenog prikupljanja, recikliranja, kompostiranja i ponovne uporabe otpada), kao i s ignoriranjem argumentiranih primjedbi i zahtjeva za pristup informacijama koje konstantno šalju stručnjaci i udruge. Od Ministarstva tražimo da osigura pravilnu provedbu Plana gospodarenja otpadom RH revizijom lokacija za sve centre u što mora biti uključena javnost u svim fazama izvedbe, kao i transparentnim postupkom izrade studija izvedivosti za kapacitete i tehnologiju u budućim centrima.

Priopćenje Zelene akcije supotpisuju udruge iz mreže ‘Zero Waste Hrvatska’, a ističemo lokalne udruge iz Splitsko-dalmatinske županije: Sunce, Krizni Eko Kaštelanski Stožer i Društvo Marjan.

Bunari u Lećevici – lokacija koju treba zatrpati smećem? (foto: Općina Lećevica)

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,

VEZANE VIJESTI