Neovisni novinarski portal
27.1.2022.
EKOLOGIJA / POLITIKA
Okoliš (foto TRIS)

(De)racionalizacija:
Kako bi se smanjio broj agencija, osniva se Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

Okoliš (foto TRIS)
Okoliš (foto TRIS)

Okoliš (foto TRIS)

Na današnjoj 233. sjednici Vlade Republike Hrvatske nalazi se i Prijedlog uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu. Zanimljivo je kako je to posljedica prethodne Odluke Vlade Republike Hrvatske o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima.

Kako se obrazlaže, u toj odluci je i „Popis agencija koje se ukidaju do kraja 2015. godine“, a po kojemu proizlazi da se Državni zavod za zaštitu prirode pripaja Agenciji za zaštitu okoliša, kao i da je procijenjeno da će se time smanjiti troškovi poslovanja u 2016. godini za 2,15 milijuna kuna. S obzirom na stalne napade na okoliš kakvi nanose znatno veću štetu od 2,15 milijuna kuna, možda ova racionalizacija i nije baš bila toliko racionalna kako se čini.

Ista nastavlja obavljati poslove…

– Slijedom navedenog, ovom Uredbom, radi ostvarenja cilja utvrđenog navedenom Odlukom Vlade Republike Hrvatske, osniva se Hrvatska agencija za okoliš i prirodu koja preuzima djelatnosti, poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze Agencije za zaštitu okoliša, te prava i obveze Državnog zavoda za zaštitu prirode, kao i djelatnike zatečene na preuzetim poslovima, te upisom Agencije u sudski registar s radom prestaju Državni zavod za zaštitu prirode i Agencija za zaštitu okoliša, čime se ostvaruje jedan od utvrđenih ciljeva iz gore navedene Odluke Vlade Republike Hrvatske – kaže se.
Uredbom o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, propisano je da ista nastavlja obavljati poslove i djelatnosti Državnog zavoda za zaštitu prirode i Agencije za zaštitu okoliša, ističe se.
– Za obavljanje pripremnih radnji za početak rada Agencije, ministar nadležan za poslove zaštite okoliša i prirode imenovat će privremenog ravnatelja, a djelatnici Agencije za zaštitu okoliša i djelatnici Državnog zavoda za zaštitu prirode koji su u trenutku upisa Agencije u sudski registar zatečeni na obavljanju preuzetih poslova nastavljaju s radom na poslovima na kojima su zatečeni i zadržavaju plaće i druga materijalna prava prema dosadašnjim propisima, do sklapanja novog ugovora o radu – navodi se nadalje u obrazloženju osnivanja nove agencije radi namjere ukidanja viška agencija.
Balearski zovoj - foto: Juan Becares

Ugrožena ptica: Balearski zovoj – foto: Juan Becares

O tome kakve promjene očekuju osnivanjem nove agencije poslali smo upit dr. Matiji Frankoviću, ravnatelju Državnog zavoda za zaštitu prirode, o čijem odgovoru ćemo vas izvijestiti naknadno.

Ne mare za okolišne okolnosti

Inače, s obzirom na gore spomenute neprekidne nasrtaje na okoliš i prirodu, kako kroz institucionalne  okvire kroz razne državne tzv. investicijske projekte (termoelektrane, eksploatacija nafte i plina u Jadranu i na kopnu itd.), tako i zbog neprestane devastacije okoliša građevinskim atacima na šumske i poljoprivredne površine i priobalni pojas, posve je jasno da bi novosnovana agencija trebala imati puno posla. Dapače, s obzirom na nepregledan broj državnih  agencija, zavoda i fondova  čiji je smisao postojanja teško dokučiti, izuzev u potrebi nečijeg zapošljavanja, moglo bi se reći kako u slučaju zaštite okoliša možda pak postoji zbiljska i nasušna potreba  za osnivanje više agencija koje bi se bavile specijaliziranom zaštitom okoliša (primjerice zaštitom voda, mora, poljoprivrednog tla, divljih životinja, biljaka, sjemenja itd.). No to vjerovatno baš i nije u interesima kojekakvih tzv. investitora kojima vladajuće strukture vole bezpogovorno izlaziti u susret, ne mareći isuviše za okolišne okolnosti.
Inače, istim zadaćama bi se trebalo baviti i nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, kojega u zadnje vrijeme vrlo učestalo prozivaju brojne okolišne udruge zbog neučinkovitosti, nedjelovanja (eksploatacija ugljikovodika) i donošenja po okoliš štetnih odluka (odlagališta otpada itd.).
No teško je očekivati kako će, primjerice, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode biti zbog tzv. racionalizacije i nekih dodirnih točaka s nekim drugim ministarstvima biti ukinuto i pripojeno eventualnom, nazovimo ga tako,  Ministarstvu gospodarstva, zaštite okoliša, graditeljstva, kulture, sporta i prirode. 
Veliko-žalo--Palagruža

Palagruža – Veliko žalo (foto TZ Komiža)

 

Tags: , , ,

VEZANE VIJESTI