Neovisni novinarski portal
31.7.2021.
KULTURA / POLITIKA
Ministarstvo kulture: Nikad nije zaprimljen zahtjev za gradnju ‘biskupove grobnice’ u šibenskoj katedrali sv. Jakova

Ministarstvo kulture:
Nikad nije zaprimljen zahtjev za gradnju ‘biskupove grobnice’ u šibenskoj katedrali sv. Jakova

Ponovno je aktualizirana priča o bespravnoj gradnji navodne biskupove grobnice u kripti nastaloj tijekom istražnih radova u katedrali sv. Jakova u Šibeniku. Ministarstvo kulture u svom očitovanju za Tris ne demantira Šibensku biskupiju koja tvrdi da se tu ne gradi nikakva grobnica, ali i pojašnjava kako Povjerenstvo za praćenje radova na Katedrali sv. Jakova tek prikuplja dokumentaciju o izvedenom zahvatu u kripti.

Katedrala (Foto H. Pavić) (5)

Zbog, najblaže rečeno, netransparentnih radova u šibenskoj katedrali u javnosti se iznose svakakve optužbe,  na račun Biskupije i na račun Ministarstva kulture i pojedinih djelatnika. Ministarstvo smo stoga zamolili za pojašnjenje, kao i za informaciju o rezultatima rada nedavno osnovanog Povjerenstva za praćenje radova na Katedrali sv. Jakova. Priopćenje koje potpisuje glasnogovornica Ministarstva kulture Nataša Petrinjak prenosimo u cijelosti:
Podrumska prostorija u Katedrali sv. Jakova, koja je predmet novinskih natpisa, nastala je prilikom izvođenja radova u svrhu konstruktivne sanacije južnog zida katedrale i arheoloških istraživanja koja su tom prilikom provedena (od 2008. – 2011. g.), na mjestu nekadašnje kuhinje biskupskog dvora koja je uklonjena krajem 19. st. Istražnim radovima su dokumentirani ostaci južnog zida starije, romaničke crkve sv. Jakova, ostaci gradskog bedema iz najkasnije 13. stoljeća te ostaci još starije građevine, koji se nalaze ispod bedema i zida romaničke crkve sv. Jakova. Prilikom istraživanja uklonjen je armirano-betonski kanal za kondicioniranje zraka, izgrađen 60/70 tih godina u sterilnom nasipu uz južni zid s vanjske strane te dvije komore za upuhivanje zraka unutar katedrale. Uklanjanjem te prigradnje otvorila se mogućnost istraživanja substrukcije prvog i trećeg traveja južnog broda katedrale koja su provedena uz dokumentiranje nalaza ostataka zidova građevine starije od romaničke crkve sv. Jakova i gradskog bedema. Nalazi su geodetski snimljeni, arhitektonski i foto dokumentirani, a o nalazima su izvijestili gotovo svi mediji.                                                                                                                                                                                                                                                               Katedrala (Foto H. Pavić) (8)

 ‘Biskupova grobnica’ je prostor za prezentaciju nalaza

Analizom mogućnosti prezentacije nalaza kao i otvaranje mogućnosti nastavljanja konzervatorskih istraživanja substrukcije katedrale predloženo je da se istražne jame ne zatrpavaju već da se formira prostor koji će omogućiti prezentaciju nalaza kao i nastavak istraživanja.

Uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da je Knzervatorski odjel  Šibenik izdao prethodnu dozvolu za sanaciju južnog zida Katedrale od 3. srpnja 2009. Ni u jednom dijelu dostupne projektne dokumentacije ili izdanog odobrenja od strane Konzervatorskog odjela ne spominje se termin „biskupova grobnica“ niti je ikad zaprimljen zahtjev za njezinu izgradnju.

Tek se razmatra je li prostorija prihvatljiva


Ministarstvo je poduzelo mjere u svrhu kompletiranja potrebne dokumentacije o izvedenom zahvatu u prostoru kako bi se utvrdilo da li je izgradnja navedene prostorije prihvatljiva za građevinu u konstruktivnom smislu. Osim toga, s obzirom da se ovdje radi o građevini koja je kulturno dobro upisano na Listu svjetske baštine, Ministarstvo je osnovalo Povjerenstvo za praćenje radova na Katedrali sv. Jakova, koje ima zadatak utvrditi stanje katedrale u građevinskom smislu, odrediti prioritetne radove na sanaciji vlage, odrediti potrebne analize i studije kako bi se uspostavilo kontinuirano praćenje stanja i osigurao nadzor tima stručnjaka različitih profila.Katedrala (Foto H. Pavić) (10)
Tijekom posljednjih mjeseci Povjerenstvo se sastalo više puta, obišlo Katedralu, napravilo uvid u građevinsko stanje te utvrdilo prioritetne mjere od kojih izdvajamo sljedeće:

Povjerenstvo je utvrdilo Program radova za 2014. g. koji se odnosi nastavak radova čišćenja kamena u unutrašnjosti Katedrale sa prioritetom čišćenja ploha koje su bitne za sagledavanje oštećenja zidane konstrukcije. Istaknuta je potreba prikupljanja sve postojeće dokumentacije o Katedrali te njene digitalizacije. Prioritet je završetak arhitektonske dokumentacije postojećeg stanja (3D snimka) koju vodi HRZ, kao digitalne baze koja mora omogućiti kreiranje digitalnih grafičkih podloga (npr. horizontalnih i vertikalnih presjeka u svim karakterističnim ravninama) za izradu sve ostale potrebne tehničke dokumentacije kao što su: analiza stanja konstrukcije, projekti sanacije konstrukcije, analiza mikroklime u Katedrali sa projektom tehničkih rješenja za njeno poboljšanje, projekt unutrašnje opreme, te ostali nacrtni planski i tehnički dokumenti. Također je ukazano na potrebu izrade cjelovitog konzervatorskog plana za sve potrebne aktivnosti i postupke vezane uz proces obnove katedrale, njenog održavanja i korištenja. Takav plan ujedno bi postao sastavni dio Plana upravljanja koji je prema standardima UNESCO- a potrebno izraditi za sva kulturna dobra na Listi svjetske baštine. Konzervatorski plan obuhvatio bi sva potrebna konzervatorsko restauratorska istraživanja s analizom povijesnih zahvata na građevini, istraživanja i ekspertize tehničkog stanja konstrukcije i materijala, dijagnostiku uzroka oštećenja i poremećaja, analizu potreba vezanih uz liturgiju i korištenje prostora, izradu svih vrsta tehničke dokumentacije, te sve potrebne građevinske i restauratorske radove. Povjerenstvo je raspravljalo i o podzemnoj prostoriji koja je izvedena s južne strane Katedrale neposredno uz južni brod te djelomično ispod njega. Budući da za ovaj zahvat do sada nije predočena cjelovita projektna dokumentacija, dogovoreno je, a radi obaveze sređivanja postupka vezanog uz građenje, uskladiti projektnu dokumentaciju, koja mora sadržavati snimku stanja prije zahvata, izvještaj o arheološkim istraživanjima odnosno nadzoru, arhitektonski projekt ucrtan u nacrte postojećeg stanja Katedrale sa analizom utjecaja zahvata na njenu konstrukciju. Konzervatorski odjel u Šibeniku kontaktirao je Biskupiju radi pribavljanja ove dokumentacije te provedbe Zakonom propisanih postupaka što je u postupku.
Katedrala (Foto H. Pavić) (6)

 

Tags: , ,

VEZANE VIJESTI