Neovisni novinarski portal
17.5.2021.
IZDVOJENO
Ilustracija

Javna tajna služba:
Sigurnosno-obavještajna agencija objavila Javni dokument o SOA-i

Ilustracija
- Slušaj dobro: od sutra radiš u carini...

– Slušaj dobro: od sutra radiš u carini…

Medijskim prostorom se netom proširila vijest kako se jedna domaća tajna služba po prvi put predstavila javnosti. Naime, na svojim internetskim stranicama je Sigurnosno-obavještajna agencija objavila dokument radnog naziva ‘Javni dokument o SOA-i’, a u kojem na 50 strana iznose osnovni podaci o njezinoj strukturi i djelovanju. Osnovni podaci o tajnim službama tako više nisu javna tajna, već su pak javno dostupni na internetskim stranicama službe (vidi ovdje).

Tako je ‘Dokument’ podijeljen na nekoliko poglavlja koji govore o generalnim podacima o SOA-i, područjima sigurnosno-obavještajnog djelovanja, međunarodnoj suradnji, nadzoru nad radom SOA-e, odgovornosti prema javnosti, te razvoju sposobnosti SOA-e.

Visoki kriteriji, iznad onih zapošljavanja na jedan dan

Dakle, SOA se bavi prikupljanjem i analizom podataka od značaja za nacionalnu sigurnost, prepoznaje, istražuje i razumijeva prijetnje i izazove nacionalnoj sigurnosti pružajući državnom vodstvu i ostalim tijelima pouzdanu podlogu u odlučivanju i djelovanju u zaštiti nacionalne sigurnosti, interesa i dobrobiti građana Republike Hrvatske, kako se ističe. No kako to radi SOA, koja za sebe ističe da teže izvrsnosti, zakonitosti, timskom rad, te integritetu?
_SOA-znak U svemu što radimo težimo najboljim standardima, usmjereni smo na nalaženje rješenja i postizanje rezultata, stalno se usavršavamo i učimo kroz provedbu zadaća, potičemo kreativnost i inovacije, primjerom pokazujemo vodstvo i profesionalnost, u radu koristimo suvremene tehnike, metode i alate, svoje djelovanje provodimo u zakonskim okvirima te etičkim i profesionalnim standardima, za svoj rad odgovaramo zakonom propisanim institucijama. Parlamentarni, stručni i građanski nadzor dodatno potvrđuju zakonitost djelovanja Agencije, izgrađujemo zajedničke uspjehe, dijelimo rizike i međusobno se pomažemo, poštujemo druge i cijenimo različitosti, komuniciramo iskreno i otvoreno, svi dijelimo jednake mogućnosti i prilike koji ovise o našim kvalitetama, sposobnostima i znanjima, cijenimo kolege koji su radili prije nas i prenosimo znanja i iskustva na one koji će raditi poslije nas, s drugim tijelima, institucijama i međunarodnim partnerima gradimo snažne i pouzdane veze – nabrajaju u SOA-i svoje kvalitete.
Sve to upućuje na zaključak kako je nemoguće da se u takvoj jednoj visokoprofesionalnoj, te moralno i etički izvrsnoj organizaciji mogu dogoditi slučajevi otprije nekoliko godina, kada su se, prema nedavnim izvješćima, neke osobe, oglavnom tzv. stranački poslušnici (u vrijeme kada je na čelu agencije bio danas istaknuti političar) u SOA-i zapošljavali na jedan dan (vidi TRIS), a kako bi se onda zaposlili u Poreznoj upravi (link), Hrvatskim šumama ili drugdje, mimo javnog natječaja. No to nije sve:

‘Optimizam, moral i hrabrost’

– Odgovorni smo, diskretni, pouzdani i posvećeni ispunjenju zadaća, domoljublje i ponos iskazujemo odgovornim radom, u teškim situacijama iskazujemo optimizam, moral i hrabrost, lojalni smo Agenciji, njezinoj misiji i vrijednostima, poštujemo sigurnosnu kulturu, sebe ocjenjujemo po vrijednosti i rezultatima koje svakodnevno donosimo u službu… – nastavljaju o sebi u SOA-i.
O službi kojoj je na čelu govori i njezin trenutačni ravnatelj dr. sc. Dragan Lozančić.
Ilustracija

Ilustracija

– Doprinositi zaštiti građana svoje domovine, očuvanju nacionalnih interesa i demokratskog ustavnog
poretka iznimna je čast. U isto vrijeme to je i velika odgovornost. Djelatnici Sigurnosno-obavještajne agencije imaju ovu čast i odgovornost u svakodnevnim aktivnostima koje obavljaju. Stoga vam s ponosom i zadovoljstvom predstavljam naš prvi javni dokument sa željom da on bude još jedan korak približavanja javnosti našemu poslu. Obrazloženje prirode sigurnosno-obavještajne djelatnosti javnosti ima dva suprotstavljena čimbenika. S jedne strane, uvažavamo i razumijemo interes javnosti za naš rad, dok s druge strane, naša djelatnost zahtijeva da, u mnogim slučajevima, poslovi koje obavimo ostanu nepoznati široj javnosti. Razlozi su za to višestruki a uključuju zaštitu i sigurnost naših djelatnika na terenu, metoda i izvora našeg rada kao i zakonska ograničenja. No, sve to ne znači da smo zbog toga manje odgovorni građanima koji nas financiraju. Naprotiv, ova činjenica još više obvezuje na profesionalno djelovanje koje je u potpunosti u
skladu sa zakonskim odredbama i našom ulogom u sustavu nacionalne sigurnosti. Isto tako, SOA ne želi ostati izvan legitimnih očekivanja hrvatske javnosti o otvorenosti i transparentnosti državnih tijela. Stoga se nadam da će ovaj dokument dati hrvatskoj javnosti bolji uvid u rad koji smo proteklih godina predano obavljali i prikazati njegove rezultate – ističe ravnatelj Lozančić.

‘Stalna samo mijena jest’

Sigurnosno-obavještajna djelatnost odvija se u specifičnom i promjenjivom okruženju, kaže nadalje, a onda citira i jednog pjesnika.
– U njemu, prema riječima našeg pjesnika Petra Preradovića, „stalna samo mijena jest“. Sigurnosna dinamika današnjice, često brza i teško predvidiva, zahtijeva stalne prilagodbe i nova rješenja. Pri tome SOA raspolaže istim resursima i ljudima koji svojim znanjima i sposobnostima moraju odgovoriti novim izazovima. To zahtijeva agenciju koja je dinamična i inovativna, stalno na visokom stupnju spremnosti i sposobnosti. Ulaganje u sposobnosti i znanja naših zaposlenika, uz moderna tehnička sredstva, jamče da će SOA i nadalje biti spremna odgovoriti na suvremene sigurnosne izazove i prijetnje nacionalnoj sigurnosti, interesima i građanima Republike Hrvatske. Globalizacija i tehnološki napredak civilizacijski su dosezi i pozitivni procesi koji pružaju nezamislive mogućnosti razvoja. Međutim, paralelno s ovim pozitivnim koracima, postoje pojedinci, skupine pa čak i države koje ih žele iskoristiti za postizanje svojih nelegalnih i nelegitimnih ciljeva čime ugrožavaju sigurnost Republike Hrvatske, njezinih građana, ali i naših međunarodnih saveznika. Prijetnje poput terorizma, cyber kriminala, proliferacije oružja za masovno uništenje ne poznaju nacionalne granice, a linija koja ih međusobno razlikuje sve je nejasnija. Odgovor na njih sadržan je u dvjema dimenzijama: novim sposobnostima i snažnim međunarodnim partnerstvima. Moja dužnost ravnatelja SOA-e nalaže stvaranje uvjeta da Agencija, posao koji joj je povjeren, u odgovoru na ovakve prijetnje radi učinkovito i racionalno – veli Lozančić.
Ilustracija

Ilustracija

Njegovi ciljevi pri uparvaljnju SOA-om su postići izvrsnost i strateški učinak, postići koherentnost i snažnije se povezati s državnim institucijama i tijelima, te snažna međunarodna partnerstva bez kojih se ne može suprostaviti ‘transnacionalnim sigurnosnim izazovima’, kako se ističe. Lozančić progovara i o ovlastima agenata i metodama rada koji znaju izravno umanjiti osnovna ljudska prava.
– Za obavljanje svojih zadaća, SOA ima značajne zakonske ovlasti koje ponekad zadiru i u ljudska prava. Nadzor nad radom SOA-e smatram ključnim u osiguravanju da ona u potpunosti ispunjava svoju zakonsku ulogu i svoje ovlasti koristi isključivo u skladu sa zakonom. Zato nam je postojeći razvijeni višestruki sustav nadzora: parlamentarni, stručni, građanski – neophodan. Međutim, uz zakonom propisani nadzor, izuzetno bitnim smatram kontinuirano izgrađivanje djelatnika SOA-e u profesionalce i stručnjake čiji će profesionalni habitus biti prvo jamstvo zakonitosti i svrhovitosti djelovanja Agencije. U tome je cilju potrebno i dalje inzistirati na stalnoj izgradnji profesionalne etike naših djelatnika, a ovaj dokument vidim kao još jednu kockicu u mozaiku društvene odgovornosti SOA-e i nadzora nad sigurnosno-obavještajnim djelovanjem – napominje Lozančić.

Pohvala onima koji nikad ne budu javno pohvaljeni

Tolike ovlasti pomiješane s mogućim neetičnim i neprofesionalnim djelovanjem postaju same po sebi sigurnosni problem, pa je zbiljsko provođenje spomenutog nadzora od najviše važnosti.
– Kad god se pojavi prijetnja hrvatskoj sigurnosti i interesima, ona mora biti spriječena što ranije. Uspjesi Sigurnosno-obavještajne agencije vrlo često nisu poznati javnosti i za njih nema javnih priznanja i pohvala. No, postoji osjećaj zadovoljstva da su hrvatski građani i njihova sigurnost zaštićeni. Zato bih ovo uvodno obraćanje završio zahvalom svim predanim djelatnicama i djelatnicima Sigurnosno-obavještajne agencije koji svakodnevno rade sjajne stvari, znajući da se njihovi napori i uspjesi vjerojatno nikada neće javno obznaniti niti pohvaliti. No, takav je posao kojeg radimo, a najbolja nagrada koju za njega možemo dobiti jest spoznaja da je sigurnost Republike Hrvatske i naših građana zaštićena – zahvaljuje svojim zaposlenicima ravnatelj SOA-e.
Dakle, rad SOA-e se po definiciji sastoji od posebnih oblika prikupljanja podataka od značaja za nacionalnu sigurnost, njihove obrade i analize te pružanja obavještajne potpore donositeljima političkih odluka i nadležnim državnim tijelima. U svojem djelovanju SOA prikuplja podatke u RH i inozemstvu koristeći široki raspon mjera, uključujući ljudske i otvorene izvore te tehnička sredstava. A ta tehnička sredstva, poglavito tzv. prisluškivanje, su najčešći predmet javnih polemika. No zakon je tu posve jasan, a jasna bi trebala biti i njegova primjena.

Vrhovni sud – gospodar prisluškivanja

– Primjenu mjera tajnog prikupljanja podataka kojima se ograničavaju ustavna prava i slobode čovjeka i građanina odobravaju Vrhovni sud ili ravnatelj SOA-e, ovisno o vrsti mjere. Vrhovni sud odobrava sljedeće mjere:tajni nadzor sadržaja telekomunikacijske usluge (tzv. prisluškivanje), tajni nadzor nad poštanskim i drugim pošiljkama, tajni nadzor i tehničko snimanje unutrašnjosti objekata, zatvorenih prostora i predmeta, tajno praćenje i motrenje uz zvučno snimanje sadržaja komunikacija osoba u otvorenom prostoru i na javnim mjestima. Ravnatelj SOA-e odobrava sljedeće mjere: tajni nadzor podataka o telekomunikacijskom prometu (tzv. izlist), tajni nadzor lokacije korisnika telekomunikacijske usluge, tajni nadzor međunarodnih telekomunikacijskih veza, tajno praćenje i motrenje uz svjetlosno snimanje osoba uotvorenom prostoru i javnim mjestima i tajni otkup dokumenata i predmeta – ističe se.
spy 1No tko sve radi u SOA-i i koliko tamo ima zaposlenika. E taj podatak je ipak tajan.
– Broj zaposlenika SOA-e je tajan podatak, a sličan je sigurnosno-obavještajnim agencijama usporedivih država članica EU-a i NATO-a. Najveći su dio zaposlenika SOA-e ovlaštene službene osobe, a znatno manji dio čine namještenici. S obzirom na specifičnost posla koji obavljaju, ali i rizike i opasnosti kojima su izloženi, SOA je dužna štititi identitet svojih zaposlenika. Djelokrug poslova SOA-e zahtijeva zaposlenike brojnih
specijalnosti i profila za popunjavanje radnih mjesta poput analitičara, operativaca i stručnjaka za kadrovske, pravne i financijske poslove te potpornog osoblja (administrativni tajnici, djelatnici na osiguranju i slično). Obrazovna struktura djelatnika vrlo je raznolika i ovisi o potrebama radnih mjesta. U SOA-i tako ima ekonomista, informatičara, politologa, pravnika, kriminalista, profesora stranih jezika, elektrotehničara
ali i raznih drugih struka. Tri četvrtine zaposlenika SOA-e ima neku od razina visokog obrazovanja. U ukupnom broju zaposlenih oko 40% su žene koje obavljaju iste poslove kao i njihovi muške kolege. Dobna struktura SOA-inih zaposlenika se uglavnom kreće u rasponu od 30-50 godina, a manje od 10% zaposlenika starije je od 50 godina – otkrivaju obavještajci neke obavijesti o sebi.

Oglas za posao je oglašen stalno

Ako netko poželi među spomenuto društvo, mora znati da oglas za posao u toj službi neće naći na oglasnoj ploči u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, već je isti na neki način stalno otvoren, o čemu je podrobnije rečeno na web stranici SOA-e.
-SOA nastoji privući mlade i obrazovane osobe koje posjeduju znanja i vještine, motiv i želju za modernim sigurnosno-obavještajnim radom te koji žele raditi na zaštiti nacionalne sigurnosti države. Za prijam u SOA-u ne provodi se javni natječaj. SOA na svojim internetskim stranicama (www.soa.hr) ima prostor posvećen zaposlenju gdje se svi zainteresirani kandidati mogu prijaviti za rad (zaposlenje@soa.hr). Sukladno trenutnim potrebama Agencije, razmatraju se sve prijave za posao te se kontaktiraju kandidati s odgovarajućim kvalifikacijama koji se pozivaju za pristupanje postupku prijama pod jednakim uvjetima. Postupak prijma provodi se u više koraka te uključuje zaprimanje zamolbi za posao i prikupljanje podataka o mogućim kandidatima za zapošljavanje. Odgovarajući se kandidati pozivaju u kandidacijski postupak koji, između ostalog, uključuje sigurnosnu provjeru, razna testiranja znanja i vještina, psihološku procjenu i zdravstvene preglede. Kandidacijski postupak uključuje i poligrafsko ispitivanje kandidata – vele agenti o zapošljavanju u Agenciji.

Strani špijuni su tobožnji diplomati, novinari, znanstvenici…

A iz SOA-e upozoravaju i na strane špijune, te kako hrvatski državljani moraju pripaziti kome povjeravaju informacije.
Top Secret

Top Secret

– Primjer strane obavještajne aktivnosti u RH može biti nastojanje da se pribave klasificirani podatci koji bi mogli ugroziti nacionalne interese RH, npr. u područjima poput gospodarskih aktivnosti ili međunarodnih pregovora u kojima sudjeluje RH. Isto tako, mogu nastojati utjecati na hrvatsku javnost plasiranjem (dez)informacije koje služe njihovim ciljevima. Djelatnici/agenti stranih obavještajnih službi obično su prikriveni tako da se predstavljaju kao diplomati, znanstvenici, novinari ili gospodarstvenici – vele, uz upozorenje kako naši državljani nekad i nesvjesno mogu biti izvor informacija, te kako kazneni zakon RH definira kazneno djelo špijunaže i propisuje kaznenopravne sankcije za osobe koje ga počine.
No nije tajna da je ove godine proračun SOA-e 324 milijuna kuna, kako se navodi. A s tim novcem trebaju obavljati sljedeće zadaće: spriječavati terorizam i ekstremizam, pratiti stabilnost u jugoistočnoj Europi, aktivnosti stranih obavještajnih službi koje mogu ugroziti interese RH, organizirani kriminal i korupciju, štititi gospodarsku sigurnost RH, obrađivati teme globalne sigurnosti, pitanja ratnih zločina, zatočenih i nestalih osoba, osigurati protuobavještajnu zaštitu i sigurnost štićenih osoba, objekata i prostora, štititi informacijsku sigurnost i obavljati razne sigurnosne provjere.
Nije da nema posla, reklo bi se, a koga zanima i više o svemu ovome može podrobnije iščitati SOA-ino izvješće OVDJE.

Top-Secret-Not

Tags:

VEZANE VIJESTI