Neovisni novinarski portal
12.7.2024.
pomoć / šibensko-kninski kutak
Šibensko-kninska županija osigurala 1,2 milijuna kuna potpora za sedam jedinica lokalne samouprave na svom području

Šibensko-kninska županija osigurala 1,2 milijuna kuna potpora za sedam jedinica lokalne samouprave na svom području

Šibensko-kninska županija osigurala je 1,2 milijuna kuna za razvoj infrastrukturnih projekata na području sedam svojih jedinica lokalne samouprave. Svečano potpisivanje ugovora o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za nužnu infrastrukturu organizirano je u Oklaju, a županija se potpisom župana Marka Jelića na ugovorima, obvezala financijski pomoći općinama Promina, Unešić, Kijevo, Biskupija i Kistanje te gradovima Kninu i Skradinu.

Radi se o sufinanciranju projektne dokumentacije za projekte koji su odobreni za tu vrst županijske potpore provedbom Javnog poziva, a svi se odnose na razvoj infrastrukture javne i društvene namjene na području gradova i općina u županiji, u 2022. godini.

Uz župana, potpisivanju ugovora s predstavnicima jedinica lokalne samouprave, bili su prisutni i zamjenici župana Iris Ukić Kotarac i Ognjen Vukmirović, a ukupna vrijednost ugovora iznosi 1,2 milijuna kuna.

Županija će tako u općini Promina sufinancirati izradu projektne dokumentacija za  izgradnju, odnosno rekonstrukciju bivše škole u Bogatićima za potrebe budućeg hostela. Prema prijedlogu Povjerenstva maksimalan postotak sufinanciranja iznosi 65%, a najviši mogući iznos sufinanciranja je 121.875,00 kn.

U općini Unešić, s maksimalnim iznosom od 344.400,00 kn, odnosno 49,20%, sufinancirat će se izrada idejnog građevinskog projekta za vodoopskrbni cjevovod Sv. Marko – Kladnjice.

Općini Kijevo županija će sufinancirati dva projekta; s 85%, odnosno 26.562,50 kn, maksimalnim mogućim iznosom, sufinancirat će se  Glavni projekt uređenja javnih površina u općini, a drugi projekt je Modernizacija nerazvrstanih cesta na području općine. Postotak sufinanciranja iznosi 75%, a najviši mogući iznos sufinanciranja 106.762,50 kn.

I općini Biskupija sufinancirat će se dva projekta; za projektnu dokumentaciju za izgradnju tržnice u Zvjerincu najviši mogući iznos sufinanciranja, 65.000,00 kn, odnosno 84,75% vrijednosti projekta. Projektna dokumentacija za izgradnju vatrogasnog doma sufinancirat će se u postotku od 84,70%, najvišim mogućim iznosom od 69.000,00 kn.

Grad Skradin podnio je zahtjev za izradu studije izvodljivosti i analize troškova i koristi za potrebe prijave projekta Centar aktivnog turizma i dopuna projektne dokumentacije za razvoj sportske infrastrukture. Na prijedlog Povjerenstva odobreno je  sufinanciranje od 75%, u maksimalnom iznosu od 128.437,50 kn.

S 53.625,00 kn, odnosno 65% ukupne vrijednosti projekta Županija će sufinancirati Izmjenu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i uređenje stare gradske tržnice u Kninu.

U općini Kistanje s 85%, odnosno 148.750,00 kn, najvišim mogućim iznosom, sufinancirat će se  Izrada idejnog projekta sunčane elektrane Macure – Jelenik. Također, istim postotkom, a najvišim mogućim iznosom od 134.937,50 kn, Županija će sufinancirati izradu projektne dokumentacije sunčanih elektrana na zgradama u vlasništvu Općine Kistanje.

Čelnici županije naglasili su kako disperziranjem sredstava, poticanjem razvoja poljoprivrede i ulaganjem u komunalnu infrastrukturu ova županijska vlast nastoji potaknuti razvoj zaobalnog dijela županije i učiniti ga sredinom poželjnom za život.

-Cilj nam je potaknuti proaktivnost čelnika jedinica lokalne samouprave te im pomoći u razvoju i realizaciji svih projekata od javnog interesa, u svrhu zadržavanja građana i ravnomjernog razvoja svih dijelova naše županije- poručili su župan Marko Jelić i  njegova zamjenica Iris Ukić Kotarac.

Tags: ,

VEZANE VIJESTI