Neovisni novinarski portal
19.10.2021.
iz š'benika
Nekadašnji Dolac

Što vi mislite?:
Javna rasprava o budućnosti šibenskog Doca, nekim novim zgradama i garažama u najosjetljivijem dijelu grada…

Nekadašnji Dolac

Ako vam je stalo do Šibenika i njegove budućnosti, ali i uvjeta života vaše djece i njihovih potomaka u tom gradu, vrijeme je da se uključite u proces odlučivanja o korištenju najvrijednijeg prostora u gradu: drevnog Doca i priobalnog pojasa prema uvali Pekovac i plaži Banj. Naime, Grad Šibenik je objavio kako sutra, u ponedjeljak, 23. kolovoza 2021. godine, počinje javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja luke Pekovac. Što to znači?

To znači da građani na rok od 8, a zapravo pet dana jer  je subotom i nedjeljom gradske vlasti ne rade, mogu vidjeti što su političari u suradnji s poduzećem Ape d.o.o. iz Zagreba (koje je izradilo navedeni plan ‘nacrtalo’ i zacrtalo namjenu tog najosjetljivijeg i vjerojatno najljepšeg te najstarijeg dijela Šibenika) namjerili učiniti s tim našim zajedničkim javnim prostorom.

Evo kako su zamislili namjenu tog prostora...

Evo kako su zamislili namjenu tog prostora…

-Javna rasprava s javnim uvidom trajat će osam (8) dana u vremenu od 23.08.2021. godine do 30.08.2021. godine. Za vrijeme trajanja javnog uvida Prijedlog plana se može vidjeti na oglasnoj ploči Grada Šibenika, Trg palih branitelja Domovinskog rata br.1, 22000 Šibenik, svakog radnog dana od 9:00 do 14:00 sati, na mrežnim stranicama Grada Šibenika (www.sibenik.hr) i  Informacijskom sustavu prostornog uređenja (https://ispu.mgipu.hr/). – javljaju iz Grada Šibenika. 

Dakako, to je već klasičan model ponašanja lokalne i državne uprave u Hrvatskoj: neke strateški važne planove daju na javni uvid najčešće u vrijeme godišnjih odmora, božićnih i novogodišnjih blagdana i tome slično, u vrijeme kada je pažnja javnosti uspavana i fokusirana na zabavu, odmor, blagovanje i tome slično.

Oni koji se služe računalima ne moraju ići u gradsku upravu i gledati prijedlog plana izvješen u predvorju na oglasnoj ploči nego ga mogu razmotriti i proučiti klikovima na navedene poveznice (www.sibenik.hr  i  https://ispu.mgipu.hr/).

Dolac iz zraka

Cjeloviti dokument tih prijedloga i izmjena možete pronaći i na našim stranicama:  DPU Pekovac_ ID_PP_JR.

Inače, kako javljaju iz Grada Šibenika, javno izlaganje plana će biti održano utorak, 24. kolovoza u 12 sati u Kući umjetnosti Arsen u Šibeniku, pa ljubitelji Šibenika i tamo mogu reći što misle o ovom bitnom dokumentu.

Kako pojašnjavaju u odluci o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja luke Pekovac, ‘osnovni cilj i programsko polazište za izradu Prostornog plana je stvaranje prostorno planskih preduvjeta za realizaciju proširenja i uređenja obalnog pojasa u Docu.’

-Uz proširenje i sanaciju dotrajalih dijelova obale, planirana je i rekonstrukcija samog mandroča i proširenje postojeće ceste, a postojeća obalna crta će se (faksimilno) mijenjati s ciljem umanjenja plavljenja i poboljšanja uvjeta dužobalne šetnje-komunikacije. – kako kažu.

Dolac – foto TRIS/G. Šimac

Najprije ta namjera rekonstrukcije mandroča plaši mnoge u Šibeniku, jer se pribojavaju kako će biti izvedena na način koji će gradu oduzeti prepoznatljivu vizuru i ljepotu, a koju dijelom ima i zbog povijesnih kamenitih mula i mora u simbiozi s kamenim priobalnim kućama. Nije jasno što se pritom planira s tradicionalnim vezovima i brodicama domaćeg stanovništva, bez kojih Šibenik ne bi   bio tako lijep i zanimljiv mnogima koji ga posjećuju.

Podsjetimo, već otprije tri godine je zabranjeno istezanje i popravak brodica u Docu, čime je zadan prvi udarac primorskom šarmu i pomorskoj tradiciji. Iako najveći mediteranski gradovi, npr. Marseilles, Genova itd. zadržavaju takve tradicionalne sadržaje tik uz terase najskupljih hotela i nikome ne smetaju, nego su pak atrakcija za turiste, šibenske vlasti su ih, neosjetljive na tradiciju vlastitog grada, protjerali s rive. Valja napomenuti kako je rezultat toga činjenica da vlasnici malih jedrilica već godinama nemaju gdje u gradu istezati svoje brodice, a jer u lučici Vrnaža več tri godine nisu nabavili postolje za takva plovila.

Prazan dolački škver s dizalicom foto TRIS/G. Šimac

Prema prijedlogu ovoga plana na prostoru bivšeg istezališta predviđen je – parking. Time će gradske vlasti dokazati kako su i dalje najuspješnije u crtanju linija po asfaltu i pretvaranju javnih površina u parkiralište s naplatom i u gradnji garaža. To potkrijepljuje i namjera gradnje još jedne višekatne garaže u srcu grada, između zgrada Veslačkoh g kluba Krka i jedriličarskog kluba Val, podno osnovne škole, jedinoj tamnošnjoj zelenoj površini.

-U skladu sa potrebama grada za parkirališnim površinama i javnim skloništima i nemogućnošću da se isto riješi u staroj gradskoj jezgri, na prostoru izvan stare gradske jezgre, na neuređenoj javnoj površini planom je predviđena gradnja javne garaže sa maksimalno 100 parkirnih mjesta za osobna vozila… Maksimalna katnost garaže je 4 podrumske etaže na najvišem dijelu, a na najnižem maksimalna katnost je 1 podrumska etaža… – pišu planeri u tom planu.

Nekadašnji Dolac

Umjesto da se razmišlja o izmještanju prometa iz tog dijela grada, kao što to čine razumne vlasti u suvemenim europskim gradovima, šibenske vlasti bi gradile garažu u srcu srca starog grada.  Možda je sljedeće podzemna garaža ispod katedrale sv. Jakova.

No to nije sve, u tom istim uskom prostoru ispod osnovne škole djeci ‘pod nosom’, planira se i gradnja stambene zgrade i još koječega. Ako ovakav plan prođe, vlasnici tog zemljišta imat će razloga za slavlje jer su se političari i planeri sjetili takve namjene.

-Stambeno-poslovna građevina s javnom garažom nastaje od kopnenih površina na neizgrađenom dijelu parcela na prostoru postojećeg neuređenog zemljišta obraslog korovom s terenom u velikim nagibu (50%) prema postojećoj rampi i trgu na jugozapadnoj strani planirane građevine i prema planiranom novom stubištu na jugoistočnoj strani, te na pješačkoj neuređenoj (makadam) površini rampi uz ogradu škol, na poziciji postoječeg stubišta koje se ruši i gradi novo uz planirani objekt u sklopu uređenja javnih površina, te na rampi i trgu na jugozapadnoj strani građevine.. – citiramo s gramatičkim greškama dio teksta koji se odnosni na tu planiranu privatnu građevinu.

Još se lovi riba – šibenski Dolac (foto TRIS/G. Šimac)

Planira se još mnogo toga. Primjerice ovo:

-Ugostiteljsko-turistička građevina nastaje od kopnenih površina na izgrađenim parcelama u prostoru bivšeg Brodoservisa. Svi postojeći objekti se ruše. Planom je predviđena gradnja ugostiteljsko-turističke građevine sa smještajnim kapacitetima, garažom, wellnessom, unutarnjim bazenom, poslovnim prostorima, poslovni prostor sa
trgovinom i proizvodnjom opreme za nautiku s tradicionalnim zanatima i manjim servisom. – ističe se.

Zanimljivo je kako planeri pišu kako se ‘u arhitektonskom oblikovanju planiranu izgradnju visokogradnje treba projektirati na način da se ne naruši vizura Šibenika‘, te kako ‘0blikovanje građevina prilagoditi i uskladiti s tehnološkim i oblikovnim dometima vremena.‘ Pritom dodaju i kako ‘ograničenja u izboru konstrukcije, materijala, oblika i materijala krova, površinske obrade, veličine i položaja otvora, istaka i sl. elemenata arhitekture nema‘ (!?), te kako se ‘za obradu pročelja ostavlja se, također, potpuna sloboda oblikovanja‘ (!?).

U svakom slučaju, ako hoćete, vaše stajalište o svemu ovome možete izreći na javnoj raspravi, a svoje prijedloge, primjedbe  i mišljenja morate poslati do 30. kolovoza čitko napisane i potpisane, pretpostavlja se na adresu gradske uprave (u dokumentu Objava javne rasprave – o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja luke Pekovac ne ističu adresu).

Dakle, pet dana… za budućnost Šibenika.

Šibenski Dolac (foto /G. Šimac)

Tags: , , , ,

VEZANE VIJESTI