Politike Norveške temelje se na uvjerenju da su poštivanje temeljnih prava i demokratskih načela pojedinca preduvjeti za trajni mir i stabilnost. Mnogi današnji sukobi i krize imaju temelje u  nedostatku nečijih prava na sudjelovanje u odlučivanju, nedostatku pravne zaštite te diskriminaciji, kao i kršenjima temeljnih prava i sloboda.

Demokracija i vladavina zakona preduvjeti su da bi se pojedincima pružila prilika da utječu i oblikuju vlastiti život, kako glasanjem, tako i u razdoblju između dvaju izbora. To se odnosi ne samo na mlade. Pravo žena i njihova prilika da sudjeluju u demokratskim procesima i utječu na njih također su ključne u ovom kontekstu.

Slobodni i pošteni izbori, neovisne političke stranke, opće biračko pravo i prilika da ljudi ostvare svoje biračko pravo nužni su da bi se osigurala reprezentativnost. Norveška resursna banka za demokraciju i ljudska prava svake godine u brojne druge države šalje norveške dugoročne i kratkoročne promatrače izbora, pod pokroviteljstvom OESS-a i EU-a (svim ostalim zemljama), da promatraju predizbornu utrku i održavanjea izbora.

Međutim, ono što se događa između izbora jednako je važno. Održiva demokracija ovisi o kontekstu i postoji u mnogim varijantama. Ipak, postoje i određeni elementi, pored volje većine, koji moraju postojati da bi demokracija funkcionirala kao sustav:

 • Liberalna demokracija temelji se na temeljnom poštivanju prava i sloboda pojedinca.
 • Vladavina zakona okosnica je održive demokracije. Neovisno sudstvo preduvjet je za zaštitu poštivanja prava manjina.
 • Organizacije civilnog društva i neovisni mediji služe kao važni kontrolni mehanizmi, igrajući ulogu u javnoj raspravi između izbora i potičući uključive i informirane demokratske procese.
 • Sloboda okupljanja i slobode udruživanja su osnovni preduvjeti.
 • Institucije moraju imati potrebnu stručnost i kapacitet.
 • Odsutnost korupcije – među izabranim predstavnicima, pravosuđem i javnom upravom – ključna je za osiguravanje jednakog postupanja.

Norveški napori na promicanju demokracije odražavaju načela utvrđena u političkoj platformi Granavolden i knjizi Prilike za sve: ljudska prava u norveškoj vanjskoj politici i razvojnoj suradnji (Meld. St. 10 (2014-15 )), posebno načela koji se tiču  individualnih sloboda i prava sudjelovanj javnosti, te vladavina zakona i pravna zaštita.

Nijedna demokracija nije besprijekorna, a demokratizacija je rijetko linearan proces. Moramo biti spremni na neuspjehe, ali moramo i jasno progovoriti kad se dogode. Potrebno je dugo vremena za izgradnju demokratske kulture, posebno nakon generacija autoritarnih režima. Padovi se mogu dogoditi vrlo brzo. Povijest nas je naučila da stabilnu demokraciju ne možemo uzeti zdravo za gotovo. Stoga je važno obratiti pažnju na nove trendove na globalnoj, regionalnoj i u pojedinim zemljama. Razvija li se situacija u dobrom smjeru ili se pogoršava i, ako jeste, je li to činilo traženo?

Nekim zemljama uopće nedostaju demokratske strukture, dok druge imaju neki oblik okvira, ali s ozbiljnim nedostacima na svim razinama. Mala zemlja poput Norveške ne može sve sama. Stoga je suradnja s multilateralnim akterima ili podrška putem njih vitalna. Naši bilateralni napori unutar određenih područja trebali bi biti dio veće cjeline.

Demokratizacija se ne odnosi samo na ustave, zakone ili institucije; to je također proces sazrijevanja koji može potrajati generacijama nakon tranzicije iz autoritarnog režima. Stoga ne bismo trebali podcjenjivati ​​važnost obrazovanja. Od vitalne je važnosti da djeca i mladi dobiju osnovu na kojoj mogu donositi informirane odluke i naučiti značenje demokratskog sudjelovanja.

Prioritetna područja

  • pružiti potporu promicanju demokracije koja se temelji na vladavini zakona, uključujući neovisno sudstvo;
  • promicati pravedne i učinkovite pravne sustave koji se temelje na poštivanju ljudskih prava;
  • pomoći u jačanju pravne zaštite i transparentnosti u sudskom sustavu u pojedinim zemljama, posebno kroz promatranje i podršku sudske uprave;
  • pomoći u razvoju nacionalnih tijela za praćenje i kontrolu;
  • upućivanje stručnjaka za vladavinu zakona, demokraciju i ljudska prava u međunarodne organizacije, uključujući kratkoročne i dugoročne promatrače izbora u misije pod pokroviteljstvom OESS-a i EU-a;
  • nastojati osigurati da nacionalne vlasti promiču i poštuju slobodu okupljanja i udruživanja, kako u zakonodavstvu tako i u praksi;
  • promicati poštivanje slobode okupljanja i udruživanja putem UN-a, drugih međunarodnih organizacija i partnerstva s organizacijama civilnog društva;
  • podržati razvoj zakonodavstva i institucija koje štite neovisnost medija, bore se protiv cenzure i promiču javni pristup informacijama;
  • pomoći u zaštiti i jačanju okvirnih uvjeta i građanskog prostora za organizacije civilnog društva;
  • raditi na osiguranju da se ženama daju jednaka prava na političko i ekonomsko sudjelovanje, uključujući jednaka prava na sklapanje sporazuma, posjedovanje zemlje i nasljeđivanje imovine;
  • boriti se i sprječavati korupciju među izabranim predstavnicima, pravosuđem i javnom upravom;
  • raditi na širenju znanja o ljudskim pravima, s posebnim naglaskom na potpori razvoju znanja o ljudskim pravima za učitelje i ključne aktere u sektoru pravde, organizacijama civilnog društva i medijima.

Veseli Norvežani (foto Facebook)