Neovisni novinarski portal
18.10.2021.
ekopis / GRAĐANI
Zeleni forum piše neodgovornoj i aljkavoj državi koja sustavno godinama zanemaruje i urušava ekološke civilne udruge

Zeleni forum piše neodgovornoj i aljkavoj državi koja sustavno godinama zanemaruje i urušava ekološke civilne udruge

Organizacije civilnog društva (OCD) okupljene u mrežu udruga Zeleni forum koje djeluju u području zaštite okoliša i prirode, te energetike i klime uputile su otvoreno pismo nadležnom Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (MZOE) i Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU). Pismo je vezano za dugogodišnji izostanak osiguranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva te financiranje i sufinanciranje okolišnih projekata koje provode OCD-i. U nastavku je pismo Zelenog foruma aljkavoj i neodgovornoj državi:

Dok je Hrvatska kao zemlja članica trenutačno među zadnjima u povlačenju dostupnih sredstava iz EU fondova, organizacije civilnog društva koje djeluju u području zaštite okoliša i prirode, te energetike i klime svojim radom i projektima koje provode ispunjavaju ciljeve na koje se Republika Hrvatska obavezala putem nacionalnog zakonodavstva, kao članica Europske unije, ali i putem brojnih međunarodnih sporazuma. Brojna tijela koriste rezultate rada različitih OCD-a prilikom izvještavanja prema Europskoj uniji i drugim međunarodnim tijelima. Udruge između ostalog upozoravaju na zagađenje i štetne projekte, educiraju javnost, pripremaju i provode projekte u kojima lokalnim zajednicama osiguravaju infrastrukturu, opremu, rade s ranjivim skupinama, čuvaju bioraznolikost i sudjeluju u aktivnostima u zaštićenim područjima prirode, osiguravanju čiste vode, tla i zraka, obnovljivih izvora energije te pomažu u boljem gospodarenju otpadom. Često nadoknađuju nepokrivenost teritorija RH inspekcijskim službama i stvaraju nova radna mjesta. MZOE pak ne osigurava siguran i stabilan sustav financiranja OCD-a na tom polju i podršku razvoju malih i srednjih udruga skoro cijelo desetljeće, što dovodi do urušavanja mnogih civilnih inicijativa i organizacija na terenu.

MZOE je ulaskom u Europsku uniju ukinulo razvijeni sustav financiranja projekata iz svoje nadležnosti koji je bio sličan po uvjetima onima iz ostalih ministarstava. Dok ostala ministarstva i danas prepoznaju važnost i ulogu civilnog društva i raspisuju natječaje, MZOE udruge iz svog djelokruga ne prepoznaje kao partnere te već dugi niz godina ne osigurava financiranje projekata iz nacionalnih izvora. Time manje udruge koje djeluju na lokalnoj razini i koje provode konkretne akcije u svojim zajednicama nemaju pristup financiranju.

Oni OCD-i koji imaju kapacitet provoditi veće projekte suočavaju se s nedostatkom institucionalne i financijske potpore prilikom provedbe projekata koji se financiraju iz različitih fondova i programa Europske unije, a za koje nije osigurano financiranje u 100%-tnom iznosu. Kako MZOE ne osigurava potporu, OCD-i su u pojedinim slučajevima prisiljeni odustajati od potpisivanja ugovora za pozitivno evaluirane projekte zbog nemogućnosti osiguravanja vlastitog sufinanciranja ili pretfinanciranja projekata. Dok MZOE šuti, Ministarstvo financija putem Savjeta za razvoj civilnog društva ističe da je moguće osigurati proračunska sredstva za pružanje podrške radu udruga u pojedinim sektorima, ako nadležno ministarstvo iskaže potrebu za time.  Na sredstva iz EU programa i fondova udruge plaćaju poreze, prireze i doprinose u iznosima koji često nadmašuju sufinanciranje, i u takvim slučajevima OCD-i predstavljaju de facto neto uplatitelje u državni proračun.

Zbog svega navedenog Zeleni forum je prisiljen ukazati na ovu ozbiljnu krizu, te poziva MZOE da iznađe rješenje za financijske izazove s kojima se udruge iz područja zaštite okoliša i prirode te energetike i klime suočavaju. Bez poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva nema ni razvoja društva u cjelini. Novi Europski zeleni plan opisuje kako će do 2050. Europa postati prvi klimatski neutralan kontinent te kako potaknuti gospodarstvo, poboljšati zdravlje i kvalitetu života, zaštititi prirodu i pritom nikoga ne zapostaviti. Želimo u partnerstvu s MZOE zajednički djelovati u stvaranju, provođenju i nadzoru politika koje su od izravnoga interesa za građane na tom polju, kako bi zajedno osigurali zaštitu okoliša i prirode koju zaslužuju građani RH, a isto tako i priroda koja nas okružuje.

Inače, članice Zelenog foruma su: Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, Zelena akcija, Zelena Istra, ZEO Nobilis, Franjo Koščec, Eko Pan Karlovac, Udruga za zaštitu prirode i okoliša ZELENI OSIJEK, Brodsko ekološko društvo BED, Udruga BIOM, DOOR, Udruga “Eko-Zadar”, Zelena akcija Mičevec, Centar za zaštitu ptica grabežljivica GRIFON, Ekološka udruga EKO – EKO Komin, EKO UDRUGA KOSINJ , Ekološko društvo Koprivnica, Udruga Baobab,Ekološka udruga Una, Udruga Žmergo, Ekološka udruga Krka Knin, EKO – DRUŠTVO ZELENO ZAGORJE SVETI KRIŽ ZAČRETJE, Ekološko društvo “Žumberak”, Mažuran, Ekološka udruga Pineta, Udruga za ekologiju i kulturu Eia, UDRUGA ZA OČUVANJE KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE STOBREČA EPETIUM, Eko Ombla, Eko Omblići, Zelena akcija Stari Mikanovci, ED Lijepa naša-Zabok, EKOLOŠKO DRUŠTVO EKO OROSLAVJE, Divina Natura, Ekološko turistička udruga Šolte, Udruge Pulentoda, ekološko društvo za inicijativu mladih, Udruga za održivi razvoj UZOR, Dalmatica Viva, Ekološka udruga Izvor, Argonauta, ZELENI DAN, IRRE Institut za ruralni razvoj i ekologiju, EKOTURISTIKO, Lička ekološka akcija LEA, Ekološka udruga Primošten, Sovinjak…

Treba  ovdje istaći i kako upravo dvije navedene institucije kojima su oslali pismo, te koje bi trebale biti ključni čimbenik, pokretač i koordinator djelovanja u zaštiti okoliša u Hrvatskom, svojim djelovanjem nerijetko upravo ugrožavaju okoliš. Aktualni ministar Ćorić ne smatra za shodno obratiti se javnosti i reagirati čak niti u slučajevima katastrofalnih ekoloških incidenata, poput nedanbog zagađenja rijeke zrmanje. Nasuprot tome otvoreno se zalaže za energetske projekte koji izrazito štete okolišu, poput eksploatacije nafte i plina na kopnu i moru, termoelektrane i sl. Nadalje, spomenuti Fond je suodgovoran i za to što unatoč utrošenom novcu nikada nisu sanirane neke izuzetno opasne ekološke crne točke, poput propale tvornice u Obrovcu itd.

Bez organizacija civilnog društva koje se brinu o okolišu svojim skromnim kapacitetima, dobrom voljom i građanskom hrabrošću i savješću, stanje u Hrvatskoj bi bilo neuporedivo gore, jer su se država i njezine trome službe pokazale kao katastrofalno nesposobna u pravovremenom detektiranju, preveniranju i(li) uklanjanju  i spriječavanju zagađenja prirode različite naravi.

Crvena pustopoljina ispod bazena s lužinom u neposrednoj blizini Zrmanje (foto TRIS/G. Šimac)

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VEZANE VIJESTI