Neovisni novinarski portal
8.12.2021.
GRAĐANI / MEDIJI
foto H-Alter

Neprofitni mediji su važni – piši ministrici! Adresa:
Nina Obuljen Koržinek, Ministarstvo kulture RH, Runjaninova 2, 10000 Zagreb ili na kabinet@min-kulture.hr

foto H-Alter

U tijeku je kampanja kojom se nastoji Ministarstvo i ministricu kulture N. Obuljen Koržinek podsjetiti na neispunjene obveze prema medijima, posebice neprofitnim medijima i tzv. medijima zajednice. Ako podržavate slobodno i neovisno novinarstvo, što je vrlo vjerojatno jer upravo čitate ovaj tekst, onda znate kako su neprofitni mediji njegova osnova. Bez neovisnog novinarstva nema slobode medija u današnjim vremenima, jer je ona teško održiva u redakcijama u kojima sadržaj izravno ili neizravno uređuju političke strukture i(li) vlasnički kapital. Kampanju je pokrenula Udruga za nezavisnu medijsku kulturu, nakladnik H-Altera, a uz nju stoji glavnina neprofitnih medija u državi. Pišite ministrici. Pomozite neprofitnim medijima. A usput i sebi.

 

Vijeće Europe prepoznaje vrijednost medija zajednice kao izvora lokalnog sadržaja, kulturne i jezične raznolikosti, medijskog pluralizma, socijalnog uključivanja i interkulturalnog dijaloga. Sve je veće priznavanje njihovog značaja i potrebe za financijskom potporom, što se ističe i u smjernicama Vijeća Europe. Još 2015. godine u Hrvatskoj je osigurano preko 4 milijuna eura iz ESF-a za rad neprofitnih medija, međutim ta sredstva, uz razne izlike, nikada nisu raspodijeljena. Neprofitni mediji su važni. Zna li to ministrica Nina Obuljen Koržinek? Piši joj!

U svojim smjernicama za podupiranje medija zajednice, Vijeće Europe prepoznaje vrijednost medija zajednice kao izvora lokalnog sadržaja, kulturne i jezične raznolikosti, medijskog pluralizma, socijalnog uključivanja i interkulturalnog dijaloga. Podržava predanost medija u zajednici na radu medijske i informacijske pismenosti, kroz razvoj kritičkog i kreativnog mišljenja i aktivno sudjelovanje u proizvodnji medijskih sadržaja.

Letak Vijeća Europe (foto VE)

Vijeće Europe prepoznaje važnu ulogu medija zajednice u podržavanju temeljnog prava na slobodu izražavanja i informiranja, kako je utvrđeno u članku 10. Europske konvencije o ljudskim pravima.

Iako su mediji zajednice važan dio demokratskog društva, u mnogim europskim zemljama još uvijek nisu formalno i pravno priznati, kao i što im nije omogućen pristup distribucijskim platformama te nije omogućeno održivo financiranje. U aspektu financiranja obično se oslanjaju na javne izvore, volonterske doprinose, programe usavršavanja i na društveno korisne projekte. No u stvarnosti, zbog nedostatka jasnog prepoznavanja važnosti medija zajednice, i u onim zemljama gdje postoje posebni fondovi za financiranje medija zajednice, postoji rizik da ih se ukine ili preusmjeri za druge medije poput privatnih i profitno orijentiranih.

foto H-Alter

Godine 2016. ministar kulture Zlatko Hasanbegović raspustio je Stručno povjerenstvo za neprofitne medije, a HDZ-ova vlada ukinula je program potpore neprofitnim medijima kojim je prethodnih godina upravljalo Ministarstvo kulture, pod nikad dokazanim optužbama za krupne pronevjere i nezakonitosti u postupcima natječaja. Još 2015. godine prethodna je vlada osigurala iz ESF-a preko 4 milijuna eura za rad neprofitnih medija, međutim ta sredstva, uz razne izlike, nikada nisu raspodijeljena. Među nakladnicima neprofitnih medija prisutna je sve veća zabrinutost kako se u pozadini otezanja s raspisivanjem natječaja za ESF-ova sredstva krije politička namjera destruiranja i gušenja neprofitne medijske scene u Hrvatskoj.

Dio smjernica u kojima Vijeće Europe razrađuje važnost i značaj uloge medija zajednice, među njima i onoga što se u Hrvatskoj podrazumijeva pod neprofitnim medijima, donosimo u nastavku ovog teksta (ili kliknite na ovaj link) te ohrabrujemo čitatelje i čitateljice da kroz kampanju Neprofitni mediji su važni – piši ministrici! šalju ovaj letak na adresu Nina Obuljen Koržinek, Ministarstvo kulture RH, Runjaninova 2, 10 000 Zagreb ili mailom na kabinet@min-kulture.hr.

Za svaki slučaj, evo i sadržaj pisma koji možete jednostavno kopirati i poslati gospođi ministrici:

Piši ministrici na Nina Obuljen Koržinek, Ministarstvo kulture RH, Runjaninova 2, 10 000 Zagreb ili na kabinet@min-kulture.hr

Vijeće Europe – smjernice za podupiranje medija zajednice

Vijeće Europe prepoznaje vrijednost medija zajednice kao izvora lokalnog sadržaja, kulturne i jezične raznolikosti, medijskog pluralizma, socijalnog uključivanja i interkulturalnog dijaloga. Podržava predanost medija u zajednici na radu medijske i informacijske pismenosti, kroz razvoj kritičkog i kreativnog mišljenja i aktivno sudjelovanje u proizvodnji medijskih sadržaja.

Vijeće Europe prepoznaje važnu ulogu medija zajednice u podržavanju temeljnog prava na slobodu izražavanja i informiranja, kako je utvrđeno u članku 10. Europske konvencije o ljudskim pravima. Mediji zajednice obuhvaćaju oblike emitiranja i / ili multimedijske projekte i dijele neke od sljedećih obilježja: neovisnost od vlade, poslovnih tvrtki, vjerskih institucija i političkih stranaka; neprofitna orijentacija; dobrovoljno sudjelovanje građana u osmišljavanju i upravljanju

programima; aktivnosti usmjerene na društvenu dobit i korist u zajednici; vlasništvo i odgovornost prema lokalnim zajednicama i / ili zajednicama od interesa kojima služe; predanost inkluzivnim i interkulturalnim praksama.

Mediji zajednice su obično organizacije civilnog društva registrirane kao pravne osobe koje nude i potiču sudjelovanje na različitim razinama svojih struktura. Također ih se naziva “trećim medijskim sektorom”. Mediji zajednice imaju jasan identitet, i razlikuju se od nacionalnih javnih medija i privatnih komercijalnih medija. Kao alternativni i komplementarni kanali medijske proizvodnje i distribucije, mediji zajednice podupiru aktivno građanstvo i političko sudjelovanje za sve. Oni služe različitim zajednicama i uključuju tisuće ljudi, volontera u višejezičnoj medijskoj produkciji, u obuci i u upravljanju – sa ženama, marginaliziranim skupinama, umjetnicima, studentima novinarstva, građanima, neki s migrantima ili izbjeglicama, mladim i starim ljudima.

Posljednjih desetljeća europska su društva postala su raznovrsnija i višejezična, ali i sve više podijeljena i isprepletena nejednakošću. Prijelaz na digitalni komunikacijski ekosustav favorizirao je fragmentirane i nejednake mogućnosti putem kojih ljudi mogu konzumirati medije na komercijalnim online platformama. Mediji zajednice su protuteža ovim fenomenima. Na tim inkluzivnim stranicama za dijalog, pitanja kao što su usamljenost i strah od siromaštva, polarizacija i dezinformiranje, mogu biti adresirana.

Iako su mediji zajednice važan dio demokratskog društva, u mnogim europskim zemljama još uvijek nisu formalno i pravno priznati, kao i što im nije omogućen pristup distribucijskim platformama te nije omogućeno održivo financiranje. U aspektu financiranja obično se oslanjaju na javne izvore, volonterske doprinose, programe usavršavanja i na društveno korisne projekte. No u stvarnosti, zbog nedostatka jasnog prepoznavanja važnosti medija zajednice, i u onim zemljama gdje postoje posebni fondovi za financiranje medija zajednice, postoji rizik da ih se ukine ili preusmjeri za druge medije poput privatnih i profitno orijentiranih.

Pristup adekvatnim distribucijskim tehnologijama također je izazov za medije zajednice, koji obično imaju manji doseg te ovise o pristupačnim cijenama u smislu autorskih prava, plaćanja zemaljskih ili digitalnih frekvencija. U većini europskih zemalja mediji zajednice se u nabavi opreme oslanjaju na donacije te je rad većinom volonterski. Također, usluge audio i video emitiranja koje pružaju mediji zajednice su često podcijenjene i nedovoljno plaćene te su rijetko zastupljene na digitalnim platformama.

U kontekstu u kojem su sloboda izražavanja i pristup informacijama sve više ugroženi koncentracijom vlasništva medija i širenjem dezinformacija, mediji zajednice, bilo da je riječ o online, radijskim ili televizijskim, pokazatelj su medijskog pluralizma. Kroz kreativnost, raspravu i učenje doprinose društvenom razvitku i održivoj ekonomiji.

Standardi Vijeća Europe koji se odnose na medije zajednice razvili su se tijekom godina, uz sve veće priznavanje njihovog značaja i potrebe za financijskom potporom. U Preporuci o medijskom pluralizmu i transparentnosti vlasništva nad medijima (2018.) Odbor ministara Vijeća Europe poziva države članice da podrže osnivanje i rad manjinskih, regionalnih, lokalnih i neprofitnih medija zajednice, te da osiguraju financijske mehanizme za njihov razvoj.

Tags: , , , , , ,

VEZANE VIJESTI