Neovisni novinarski portal
28.9.2021.
ekopis / POLITIKA
Karta eksploatacijskih  i istraživačkih polja za ugljikovodike koja govori sve... Ostatak Hrvatske je osjenčen već ranije...

Lijepa naša u kandžama naftaša

Karta eksploatacijskih i istraživačkih polja za ugljikovodike koja govori sve... Ostatak Hrvatske je osjenčen već ranije...

Ako se naum šačice ‘domoljubnih’ političara koji već desetljećima cijede izmrcvarenu Hrvatsku ostvari, uskoro će ostati malo od njezina ionako upitnog suvereniteta, ali i perspektive zdrave budućnosti za njezino stanovništvo. Jučer su na još jednoj o ‘povijesnih’ sjednica Vlade RH donijeli  Odluku o pokretanju postupka nadmetanja za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na području Dinarida. To znači da su nakon Slavonije, Baranje, Banije, Korduna, Podravine,  Posavine, Međimurja, okolice Zagreba itd. sada i preostali dio Hrvatske (Gorski kotar, Lika, Dalmacija…) dali na uporabu naftaškim korporacijama za istraživanje i eksploataciju nafte i plina. Ukratko, čitava Hrvatska sada može postati jedna velika naftna bušotina. Lijepa naša u kandžama naftaša? Bez patetike, generaciju koja je ne tako davno obranila Hrvatsku od okupacije četnika, sada će potomci, tj. naša djeca i unuci, pamtiti i po žalobnoj pasivnosti i nehajnosti iste naspram potencijalne ‘okupacije’ naftaških korporacija.

Kako pojašnjavaju u Vladi RH, ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić naglasio je da Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Vlada kontinuirano rade na povećanju energetske neovisnosti Republike Hrvatske.

“U tom kontekstu treba promatrati i ovu Odluku. Postupak na području Dinarida je, nastavak je aktivnosti iz 2016. godine u svrhu pronalaženja novih istražnih područja, koji bi doveli do saznanja o novim rezervama ugljikovodika. Nadmetanje za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika provodi se za četiri istražna prostora koji se nalaze na području Dinarida, ukupne površine 12 134 četvorna kilometra, i to na području Karlovačke, Ličko-senjske, Primorsko-goranske, Zadarske, Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije – pojasnio je taj ministar tzv. zaštite okoliša. 

U svjetlu, odnosno mraku navedene odluke, nema smisla više ponavljati kakve posljedice mogu izazvati takva invazivna ‘istraživanja’ u jednom od ekološki najočuvanijih dijelova europskog kontinenta. Opasnost od zagađenja podzemnih pitkih voda za milijune građana, obezvređivanje grčevitih  napora preostalog stanovništva u tim zapuštenim dijelovima države da na noge postave održivi aktivni turizam i ekološku poljoprivredu… itd.

Umjesto nabrajanja svih nevolja i loših posljedica koje takvi postupci mogu donijeti ljudima i prirodi, u nastavku donosimo sadržaj cjelokupne povijesne odluke, za one kojima još uvijek nije jasno o čemu se tu radi.

Ili nije njihova stvar.

 

Na temelju članka 15. stavka 1. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (Narodne novine, broj 52/18), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj _____________ 2019. godine donijela je

ODLUKU O POKRETANJU POSTUPKA NADMETANJA ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA NA PODRUČJU DINARIDA

I.

Ovom Odlukom pokreće se postupak nadmetanja za izdavanje dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na području Dinarida i određuju se istražni prostori za koje se nadmetanje provodi.

II.

Nadmetanje za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na području Dinarida provest će se za četiri istražna prostora:

1. Istražni prostor Dinaridi-13 (DI-13)

2. Istražni prostor Dinaridi-14 (DI-14)

3. Istražni prostor Dinaridi-15 (DI-15)

4. Istražni prostor Dinaridi-16 (DI-16)

Karta istražnih prostora zajedno sa koordinatama vršnih točaka svakog istražnog prostora nalazi se u prilogu ove Odluke i smatra se njezinim sastavnim dijelom.

III.

Planiranje i izvođenje radova istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na svakom istražnom prostoru mora biti u skladu s ograničenjima i mjerama zaštite okoliša iz okvirnog plana i programa, kao i uvjetima i ograničenjima iz prostornih planova.

IV.

Agencija za ugljikovodike provodi pripremne radnje te objavljuje obavijest o nadmetanju za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na području Dinarida, najmanje 90 dana prije isteka roka za podnošenje ponuda, u službenom glasilu Republike Hrvatske i u službenom listu Europske unije.

V.

Agencija za ugljikovodike izrađuje dokumentaciju za nadmetanje za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na području Dinarida, a koja se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Agencije za ugljikovodike.

VI.

Ministar nadležan za energetiku imenuje povjerenstvo najkasnije 30 dana prije isteka roka za podnošenje ponuda u predmetnom nadmetanju, a koje otvara, pregledava i ocjenjuje ponude. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na prijedlog povjerenstva predlaže Vladi Republike Hrvatske izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika.

U svrhu sklapanja ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika, povjerenstvo pregovara s ovlaštenicima dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika temeljem obvezujućih ponuda dostavljenih na nadmetanje za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika.

VII.

Nacrt ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika dostavlja se Vladi Republike Hrvatske na suglasnost, a isti se sklapa između ovlaštenika dozvole i ovlaštenog predstavnika Vlade Republike Hrvatske, a u ime i za račun Republike Hrvatske.

VIII.

Po provedenom postupku nadmetanja za izdavanje dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na području Dinarida te odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva zaštite okoliša i energetike donosi odluku o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na području Dinarida za svaki pojedini istražni prostor.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:

Urbroj:

Zagreb,

Predsjednik

mr. sc. Andrej Plenković

Tags: , , , ,

VEZANE VIJESTI