Neovisni novinarski portal
12.7.2024.
GRAĐANI / HRVATSKA / TORTURIZAM / UKRATKO
Ilustracija

Panel diskusija o budućnosti:
Što čeka Pulu, hoće li glavnina priobalja biti predana na 99 godina…

Ilustracija

Hoće li glavnina pulskog priobalja završiti u rukama raznih tzv. investitora na rok od sljedećih čak 99 godina. Hoće li građani Pule uskoro imati pristupa svojim stoljetnim šetalištima, plažama, stijenama, šumama i obalama? Zašto se o glomaznim turističkim projektima na najatraktivnijim pozicijama zna vrlo malo? To je u Puli danas malo kome jasno. Izuzev eventualno malobrojnim političarima. Stoga Udruga Zelena Istra priređuje panel-diskusiju na Fakultetu ekonomije i turizma, Preradovićeva 1 (dvorana “Pula”) 13. studenog 2018. s početkom u 18 sati  i naslovom “Muzil, Saccorgiana, Hidrobaza – o svim dimenzijama privatizacije pulskog priobalja za potrebe turističkih projekata”. 

– Nedavno je gradonačelnik u ime Grada Pule potpisao sporazum s premijerom o uvjetima, pravima i obavezama za realizaciju turističkih projekata Saccorgiana, Hidrobaza i Muzil. Poput područja Katarina i
Monumenti, ti se atraktivni lokaliteti pulskog priobalja planiraju dati u koncesiju od 50 do 99 godina. Legitimno je pitanje koje si postavlja javnost o ekonomskim, društvenim i okolišnim učincima takvog modela
raspolaganja lokalnim prostornim resursima, ali i kvaliteti života u gradu, o dokumentacijskim uporištima koja ekonomski i razvojno pravdaju predložene turističko-ugostiteljske projekte. Radi se iznimno važnim koracima, presudnima za budućnost našeg grada, no raspoloživost informacija o načinu njihove realizacije i očekivanim učincima nije primjerena njihovom sudbinskom značaju za grad. Javnosti nedostaju informacije o stručnim uporištima za donesene odluke, isplativosti i o načinu zadovoljavanja javnog interesa -kaže Dušica Radojčić koja će biti moderatorica panel-diskusije.

Pula iz zraka

 

Ta je diskusija priređena kako bi se dobili odgovori na spomenuta i druga pitanja, pa će na njoj sudjelovati stručnjaci s područja ekonomije, turizma, ekologije i sociologije, te će nastojati  preispitati predložene projekte na temelju dostupnih informacija.

Panelisti su dr.sc. Saša Poljanec Borić – znanstvena savjetnica u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u području sociologije i ekonomije, prof.dr.sc. Marinko Škare – redoviti profesor FET, izv.prof.dr.sc. Kristina Afrić Rakitovac, voditeljica Katedre za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju, FET, doc.dr.sc. Aljoša Vitasović – voditelj Katedre za turizam, FET, dr.sc. Goran Zgrablić – viši predavač, Visoka tehničko-poslovna škola Pula i predstavnik Grada Pule.

– Poziv za sudjelovanje na panelu uputili smo i gradonačelniku Pule, g. Borisu Miletiću, radi predstavljanja koristi od ovih projekata za lokalnu zajednicu i odgovaranja na pitanja koja će postaviti panelisti ili publika, budući da se radi o diskusiji uz sudjelovanje publike. Radi ranije preuzetih obaveza, gradonačelnik nije u mogućnosti sudjelovati. Za sudjelovanje na panelu imenovat će zamjenika, a njegovo ime dostaviti
naknadno – ističe Dušica Radojčić.

U nastavku prilažemo više podataka o sudionicima panel-diskusije.

Ilustracija

Dr.sc. SAŠA POLJANEC-BORIĆ
Znanstvena savjetnica u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u interdisciplinarnom području sociologije i ekonomije.
Diplomirala je filozofiju i francuski jezik i književnost, magistrirala iz područja urbane sociologije te doktorirala na temi
privatizacije hotelijerstva i razvoju konkurentnosti hrvatske turističke ponude na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu. Usmjerena na interdisciplinarna istraživanja, objavila je 3 knjige i 40 znanstvenih radova iz područja društvenih
znanosti osobito se specijaliziravši za sociologiju i ekonomiku turizma, sociologiju prostora, strateški marketing
destinacija, ekonomsku sociologiju malih i srednjih poduzeća za institucionalni razvoj i ekonomiju javnog sektora.
Članica je doktorskih povjerenstava iz područja ekonomije, sociologije i energetike na hrvatskim sveučilištima: u
Zagrebu, u Zadru i u Puli te na Sveučilištu u Ljubljani. Međunarodno je prepoznati stručnjak iz područja turizma,
sociologije i ekonomije prostora i ekonomije zaštite kulturnog nasljeđa.

Prof. dr.sc. MARINKO ŠKARE
Redoviti profesor u trajnom zvanju iz područja ekonomije na Katedri za ekonomske teorije, prorektor za istraživanje,
umjetnost i suradnju na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Diplomirao je na temi „Poslovne banke u financijskom
sistemu“, magistrirao na temi “Ekonomska vrijednost obrazovanja i njegov utjecaj na stopu rasta nacionalnog
gospodarstva”, te obranio doktorsku disertaciju pod nazivom “Izvođenje i analiza funkcije blagostanja”. Autor je i
koautor preko 140 znanstvenih članaka i brojnih stručnih djela, član uređivačkih odbora časopisa, predstojnik
CASTER-a (Centar za empirijska društvena istraživanja i trendove, koji djeluje u sklopu Sveučilišta Jurja Dobrile u
Puli, Fakulteta za ekonomiju i turizam “Dr. Mijo Mirković”, dobitnik nagrade Sveučilišta za razvoj znanosti, nagrade
Istriana u kategoriji znanost, odgoj i obrazovanje, te Državne nagrade za znanost.

Jedna od zapuštenih povijesnih utvrda unutar Muzila – foto TRIS/G. Šimac

Dr.sc. GORAN ZGRABLIĆ
Rođen u Puli, gdje završava osnovnu školu i gimnaziju. Godine 2000. završava studij fizike na PMF-u u Zagrebu, a
potom 2001. odlazi u Švicarsku gdje započinje doktorski studij na Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne. Titulu
doktora znanosti iz biofizike stječe 2006. godine, a iste godine počinje raditi u međunarodnom istaživačkom centru
Elettra Sincrotrone Trieste, gdje nastavlja s ekperimentalnim radom u području biofizike i laserske spektroskopije sve
do kraja 2016. Do danas je objavio dvadeset znanstvenih radova u svjetski relevantnim časopisima s ukupno preko
500 citata. Fluentno govori engleski, francuski i talijanski jezik. Od 2012. zaposlen kao nastavnik na Politehnici Pula
gdje u zvanju višeg predavača predaje fiziku, mjerne tehnike i ekologiju.

Izv. prof.dr.sc. KRISTINA AFRIĆ RAKITOVAC
Izvanredna profesorica iz polja ekonomije, voditeljica Katedre za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju na Fakultetu
ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Diplomirala je na temi „Analiza financijskih
pokazatelja t.d. Duran d.d. Pula“, magistrirala je na temi „Industrijska politika i prestrukturiranje prerađivačke industrije
Republike Hrvatske“ te obranila doktorsku disertaciju pod nazivom «Ekonomsko-ekološki aspekti održivog razvitka».
Nositeljica je kolegija Gospodarstvo Hrvatske, Menadžment održiva razvoja, Društveno odgovorno poslovanje, Održivi
turizam, Politika zaštite okoliša EU i dr.
Objavila je više od četrdeset znanstvenih radova, urednica je četiri znanstvene monografije, sudjelovala je na više od
dvadeset međunarodnih znanstvenih konferencija te objavila više stručnih radova. Uže područje znanstvenog interesa
je gospodarski razvoj, ekonomika okoliša, održiva (odgovorna) ekonomija, društveno odgovorno poslovanje, održivi
turizam. Surađivala je na više znanstvenih i stručnih projekata iz navedenih područja. Članica je hrvatske sekcije
Europskog udruženja regionalnih istraživanja (European Regional Science Association – ERSA), Centra za europska
istraživanja (CEIPU) Sveučilište u Puli te povjerenstava na nacionalnoj i županijskoj razini. Suorganizatorica je
događanja u sklopu projekta Zelena knjižnica Društva bibliotekara Istre usmjerenih na edukaciju javnosti o nužnosti
tranzicije ka održivom društvu, odgovornom gospodarstvu i osvještavanju odgovornog odnosa prema okolišu.

Doc. dr.sc. ALJOŠA VITASOVIĆ
Znanstveno-nastavne aktivnosti usmjerene su u polju ekonomije, grani trgovina i turizam pri Fakultetu ekonomije i
turizma “Dr. Mijo Mirković” Pula Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Uže područje znanstvenog interesa uključuje analizu
razvoja turizma i suvremene trendove u turizmu, područje ekonomije doživljaja, upravljanje turističkom destinacijom te
društvene funkcije turizma. Poseban znanstveni interes očituje se u izučavanju i specijalizaciji ekonomije doživljaja
kao rijetko proučavane istraživačke perspektive na području RH i EU. Od 2018. godine obnaša funkciju voditelja
Katedre za turizam matičnog fakulteta. U ime Katedre vodi i koordinira izmjene i prilagodbe programa sveučilišnih
studija te je angažiran kao predstavnik matičnog fakulteta na projektu unaprjeđenja kvalitete visokog obrazovanja kroz
primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira za studij turizma na razini države. U više navrata usavršavao se u
inozemstvu; od 2013. voditelj znanstvenog projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH „Održivi turizam u
Hrvatskoj: izrada akcijskog plana održivosti turizma Istre“; član Odbora za znanost matičnog Fakulteta; obavlja
koordinaciju suradnje s nastavnim bazama u vidu gospodarskih subjekata iz područja turizma, a kako bi se ostvarila
refleksija znanosti s gospodarskom praksom; sudionik ocjenjivanja prezentacije turističkih destinacija u organizaciji
Ministarstva turizma radi odabira najboljih dionika u kategoriji „Destinacija godine“ (2015. i 2018. god.).

 

Ilustracija

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VEZANE VIJESTI