Neovisni novinarski portal
28.11.2023.
GRAĐANI / POLITIKA
Ilustracija

Građani Pule pulskim političarima:
Skidajte s dnevnog reda dodjele koncesija za plaže

Ilustracija

Za srijedu, 28. studenog 2019. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, sazvana je 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule . Na toj sjednici će se naći odluke kojima se na 10 do 20 godina namjeravaju dodijeliti koncesije na pulske gradske plaže. Pulska javnost se dulje vrijeme protivi nakanama političara da glavninu priobalnog pojasa daju na višedesetljetnu upotrebu tzv. investitorima (vidi Tris). Vlasti uglavnom ignoriraju apele i zahtjeve građana Pule. Uoči sjednice pulskog Vijeća, Udruga Zelena Istra u ime građana Pule koji se ne slažu s takvom politikom gradskih vlasti je poslala poziv predsjedniku gradskog vijeća Pule da skine s dnevnog reda Odluku o donošenju Plana davanja koncesija za 2019. godinu (poveznica), jer javnost nema informaciju o razlogu i javnom interesu dodjele koncesija za gradske plaže

Njihov Otvoreni poziv s obrazloženjima prenosimo u nastavku.

S nedavnog prosvjeda: ‘Ne damo Pulu!’

OTVORENI POZIV PREDSJEDNIKU GRADSKOG VIJEĆA DA S DNEVNOG REDA SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA SKINE ODLUKU O USVAJANJU PLANA DAVANJA KONCESIJA NA GRADSKE PLAŽE

Javnost nema informaciju o razlogu i javnom interesu dodjele koncesija za gradske plaže, pa zahtijevamo brisanje donošenja tih odluka dok se javnosti ne predoči analiza potreba i učinaka planiranih koncesija te omogući komentiranje Planova putem javnog savjetovanja.

Pozivamo predsjednika Gradskog vijeća da s dnevnog reda 13. sjednice skine odluke o donošenju plana davanja koncesija za gospodarsko korištenje 7 pulskih plaža budući da ni vijećnicima/cama niti javnosti nisu predočene studije opravdanosti davanja tih koncesija. Na internetskim stranicama Grada Pule objavljeni je dnevni red koji u točci 23. odnosi na usvajanje sljedećih odluka bez obrazloženja opravdanosti odnosno javnog interesa:

1. Odluke o donošenju Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje 2019.- 2021. godine

Vrste koncesija: koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra; Planirani broj koncesija – 8 koncesija: gospodarsko korištenje morske plaže u uvali Saccorgiana, na kupalištu Ferijalni savez, na kupalištu Ambrela, na području Punta Verudela resort, na području TN Splendid Zlatne stijene, na kupalištu Valkane, na kupalištu Stoja i za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene – luke nautičkog turizma “Bunarina” Pula;

Rok na koji se koncesije planiraju dati: 10 – 20 godina; Procijenjena godišnja naknada za koncesije: 450.000,00 kn.

2. Odluke o donošenju Plana davanja koncesija za 2019. godinu
Vrste koncesija: koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra; Planirani broj koncesija: 4 koncesije: gospodarsko korištenje morske plaže u uvali Saccorgiana, na kupalištu Ferijalni savez, na kupalištu Ambrela i za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene – luke nautičkog turizma “Bunarina” Pula;

Rok na koji se koncesije planiraju dati: 10 – 20 godina; Procijenjena godišnja naknada za koncesije: 280.000,00 kn.

 

Prema čl. 18. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama prije izdavanja koncesija potrebno je izraditi Studije opravdanosti davanja koncesija. Međutim, obrazloženje potrebe davanja javnog dobra u koncesiju prije usvajanja Odluke o Planu davanja koncesija nalaže i zdrav razum kao i odgovorno i transparento upravljanje. Zar to ne bi trebao biti minimum prilikom donošenja odluka koje mogu bitno utjecati na kvalitetu života građana? Zar ne bi trebalo znati koji se javni interes ostvaruje predloženim odlukama odnosno planovima davanja plaža u koncesiju?

Prema čl. 20. Zakona o koncesijama, procjena vrijednosti koncesije izračunava se na temelju podataka iz studije opravdanosti davanja koncesije, odnosno analize davanja koncesije. Na temelju čega je procijenjena vrijednost od 280.000,00 kn za 4 koncesije u 2019.? Studija odnosno analiza, ako postoji, trebala bi biti dostupna javnosti odnosno vijećnicima prije donošenja Plana davanja koncesija.

Ilustracija – Sljedeći korak su ograde? (foto Tris/G. Šimac)

Budući da je čl. 9. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama utvrđeno da se davanjem pomorskog dobra na gospodarsko korištenje mogu druge osobe djelomično ili potpuno isključiti od upotrebe ili korištenja, javnost mora biti upoznata s planiranim stupnjem isključenosti iz korištenja područja koja se planiraju dati u koncesiju.

Temeljno bi pravilo bilo da se u koncesiju daje nešto što se vlastitim sredstvima ne može izgraditi ili održavati, a u slučajevima navedenih plaža ne znamo da li se i što planira graditi i koliko stoji održavanje pomorskog dobra. Ne poznaju se obaveze koncesionara i što građani time dobivaju. Da bi apsurd bio veći, do sada su se na tim plažama za obavljanje gospodarskih djelatnosti izdavala koncesijska odobrenja – koja ne omogućavaju isključivanje javnosti iz korištenja pomorskim dobrom. Prihod od koncesijskih odobrenja u cijelosti je prihod Grada Pule. Za razliku od toga, prihod od koncesije se dijeli na tri dijela: trećina naknade ide državi, trećina Županiji i trećina Gradu. Koncesija ujedno omogućava isključivanje javnosti odnosno uvjetovanje pristupa naplatom.

Zakonom je propisano i da rok na koji se koncesija daje ne smije ograničavati tržišno natjecanje više nego što je to nužno kako bi se osigurala amortizacija stvarne vrijednosti ulaganja koncesionara i razuman povrat uloženog kapitala, istodobno uzimajući u obzir troškove i rizike koje koncesionar preuzima za vrijeme trajanja koncesije. Iz navedenih odluka o davanju koncesije nije moguće utvrditi koje su obaveze ulaganja koncesionara npr. na plažama Saccorgiana, Zlatne stijene ili Stoja i koji će im objekti na tim plažama pripasti?

Opisane informacije nisu dio navedenih prijedloga odluka pripremljenih za 13. sjednicu Gradskog vijeća pa se ne može ni zaključiti na temelju čega je utvrđena potreba za dodjelom koncesije, rok i procijenjena vrijednost. Stoga zahtijevamo brisanje donošenja tih odluka dok se javnosti ne predoči analiza potreba i učinaka planiranih koncesija te omogući komentiranje putem javnog savjetovanja.

Izostanak obrazloženja i netransparentnost postupka daje nam za pravo da sumnjamo u donošenje odluke u javnom interesu.

Transparentnost nalaže i savjetovanje s javnošću o planovima davanja pomorskog dobra u koncesiju kao što su to učinile, na primjer, Općina Podstrana u rujnu 2018. http://www.podstrana.hr/…/javna-rasprava-o-planu-gospodarsk… ili Primorsko-goranska županija za Planove davanja pomorskog dobra u koncesiju za razdoblje 2017.-2019. te za 2018. godinu.

Ilustracija – foto TRIS/G. Šimac

 

Tags: , , , , ,

VEZANE VIJESTI