Neovisni novinarski portal
4.12.2023.
EKOLOGIJA / IZDVOJENO
NP Krka: Nove edukativne radionice o flori, fauni i kulturnopovijesnoj baštini na području Nacionalnog parka

NP Krka:
Nove edukativne radionice o flori, fauni i kulturnopovijesnoj baštini na području Nacionalnog parka

Javna ustanova “Nacionalni park Krka” predstavila je dva nova edukativna programa za osnovnoškolce: prirodoslovni i arheološki. Riječ je o zabavnim i interaktivnim radionicama, zasnovanim na znanstvenim i pedagoškim metodama, na kojima će djeca iz osnovnih škola s područja Šibensko-kninske županije učiti o fenomenima vode i krša, o flori i fauni i o antičkom dobu kroz vrijedan arheološki lokalitet rimski vojni logor Burnum.

Radionice su osmišljene za izvođenje u Eko kampusu Puljane, velikom edukativnom centru koji se uređuje i oprema u sklopu projekta “Nepoznata Krka: skrivena blaga srednjeg i gornjeg toka”.
Edukacija predstavlja jedan od najvažnijih elemenata u radu JU Nacionalni park Krka, istaknuo je na predstavljanju novih edukativnih programa ravnatelj Parka Krešimir Šakić:
– Kako oni stavovi koje upijemo kroz djetinjstvo ostaju najdublje usađeni u našem životu, tako smo i mi najveći dio naših edukacijskih aktivnosti usmjerili na djecu školske dobi s kojima već i sad radimo velik broj radionica. Ovo je jedan iskorak u tom smjeru i ovo je dio jednog dugoročnog plana koji će svoje finale doživjeti otvaranjem Eko kampusa u Puljanima. Ove radionice, figurativno rečeno, predstavljaju software onoga što ćemo  kroz projekt “Nepoznata Krka: skrivena blaga srednjeg i gornjeg toka” izgraditi kao hardware. Naime u Puljanima izgrađujemo jedan prostor koji će biti adaptiran za edukaciju, volonterske programe i istraživački rad, a ovo je prvi korak kroz koji ćemo osmisliti programe koji će se u Eko kampusu provoditi.

Na slici: Nataša Zaninović, rukovoditeljica Odsjeka za arheologiju i kulturnopovijesnu baštinu JU NP Krka

Set radionica s temom kulturnopovijesne baštine odnosi se na antičku ostavštinu u NP Krka i na vrijedni arheološki lokalitet rimskog vojnog logora u Burnumu.
– Osnovni cilj radionica je da potaknemo radoznalost i istraživački duh kod djece predškolske i školske dobi i kako bismo, u izravnom doticaju sa samim nalazištem, stvorili neku novu muzejsku publiku te potakli svijest o značenju te kulturnopovijesne baštine kao nositelja identiteta neke zajednice, istaknula je Nataša Zaninović, rukovoditeljica Odsjeka za arheologiju i kulturnopovijesnu baštinu.
Program edukacije iz područja arheologije obuhvaća šest radionica predviđenih za djecu u dobi od sedam do trinaest godina:
– Zajednički cilj radionica jest upoznavanje s osnovama arheologije, posebno antičke: djeca se na zabavan, njima prilagođen način upoznaju s rimskom vojskom, numizmatikom, mitologijom, svakodnevnim životom. Tiskane su i dvije publikacije: Burnum 4 Kids i NP “Krka” i Rimljani – arheologija za znatiželjnu djecu kao i radni listići, koji će djeci na zanimljiv i jednostavan način približiti povijesnu važnost Burnuma i brojne arheološke aktivnosti koje ga i danas čine “živahnim” logorom, dodala je Zaninović.
Edukativni program iz područja prirodne baštine, s temama flore i faune te vode i krša, obuhvaća predavanja, nakon kojih djeca mogu provjeriti svoje znanje ispunjavanjem radnih listića s temama flore i faune i vode i krša. Listići su podijeljeni u dvije skupine, za uzrast od 1. do 4. i od 5. do 8. razreda, a obrađuju najzanimljivije podatke o ovom području i njegovim specifičnostima.

Na slici: Gordana Goreta, rukovoditeljica Odsjeka za zaštitu voda, sedrenih barijera i biološku raznolikost JU NP Krka

– Za potrebe edukativnog programa iz područja prirodne baštine, s temama flore i faune i vode i krša, tiskana je i brošura NP “Krka” 4 Kids, u kojoj djecu s Nacionalnim parkom upoznaje simpatična vidra. Brošura, koja sadrži i dječju kartu Parka, namijenjena je djeci osnovnoškolskog uzrasta, kako bi na jednom mjestu dobila informacije o Parku i shvatila važnost zaštićenog područja, kazala je Gordana Goreta, rukovoditeljica Odsjeka za zaštitu voda, sedrenih barijera i biološku raznolikost.

Goreta je najavila kako JU NP Krka u ovoj godini planira izraditi mape radionica za edukatore o flori i fauni i o vodi i kršu, po uzoru na radionice iz kulturnopovijesne baštine, a tiskat će se i brošura i slikovnica o klimatskim promjenama te brošura o važnim i endemičnim biljnim i životinjskim vrstama u Parku.

 

Tags: , , , , , , ,

VEZANE VIJESTI