Neovisni novinarski portal
20.9.2021.
IZDVOJENO / POLITIKA
Civilna platforma Istre Istarskoj županiji: Fingirate transparentnost i suradnju

Civilna platforma Istre Istarskoj županiji:
Fingirate transparentnost i suradnju

cpi-statement-kros

Civilna platforma Istre, koju čine Centar za građanske inicijative Poreč, Čarobnjakov šešir, Gradska radionica, LabinArt Express, Građanska inicijativa Naš Potok, Pilula – platforma za teoriju i praksu društvenih promjena, Tranzicijska Pula i Zelena Istra, prijavila je nezakonitost u postupku donošenja Županijske razvojne strategije Istarske županije. Istarske žuanijske vlasti prozivaju za ‘fingiranje participativnosti, transparentnosti i suradnje, budući da organizacije civilnoga društva i medije nije uključila u proces izrade Nacrta ŽRS. Poručuju istarskim vladajućim političarima: Djela, ne riječi!

Inače, Civilna platforme Istre  okuplja organizacije i inicijative civilnog društva s područja Istre koje se bave zaštitom ljudskih prava, demokratizacijom, suzbijanjem korupcije i zaštitom javnih resursa, posebno okoliša, razvojem civilnog društva, brigom o djeci i mladima, kulturom i umjetnošću i drugim područjima organiziranog djelovanja.

Evo priopćenja, kojega za CIP javnosti šalje Dušica Radojčić iz Zelene Istre:

 

Civilna platforma Istre prijavila je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode Istarsku županiju jer prilikom izrade Županijske razvojne strategije do 2020. godine nije pokrenut postupak strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO), obavezan prema Zakonu o zaštiti okoliša (čl. 63) i Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš.
Sukladno čl. 66. Zakona o zaštiti okoliša, tijelo nadležno za izradu strategije dužno je prije započinjanja postupka ishoditi mišljenje Ministarstva zaštite okoliša o potrebi provedbe postupka ocjene odnosno strateške procjene. Župan Istarske županije donio je 3.4.2014. godine Zaključak o pristupanju izradi Županijske razvojne strategije Istarske županije u kojoj nema spomena o mišljenju ili rješenju nadležnog ministarstva o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš.
Podsjećamo i na to da je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU donijelo u rujnu 2015. «Smjernice za izradu županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe» u kojima se, također, navodi ta obaveza te dalje objašnjava: “Odluku o pokretanju izrade Strateške procjene donosi tijelo nadležno za izradu plana ili programa. Važno je vremenski uskladiti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš i proces izrade ŽRS-a. Navedena dva procesa moraju se odvijati paralelno kako bi se izbjegla kašnjenja.”

o_nama

Javno savjetovanje na temu nove Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. godine trajalo je od 16. do 29. veljače 2016. godine bez spomena provođenja postupka strateške procjene utjecaja na okoliš. Namjera izbjegavanja neprovođenja SPUO može se iščitati i u tekstu objavljenom na internetskim stranicama Istarske županije i Istarske razvojne agencije (http://www.istra-istria.hr/index.php?id=2326&tx_ttnews[tt_news]=3837&tx_ttnews[backPid]=3856&cHash=f1bb2977ba): “Nakon razmatranja komentara putem javnih konzultacija planira se tijekom mjeseca travnja 2016. godine usvajanje završne verzije dokumenta na županijskoj Skupštini.”
No, u izradi Županijske razvojne strategije ima još propusta. Prvo, u pripremi Nacrta Strategije potpuno su izostavljeni važni društveni dionici koji dolaze iz područja medija i civilnoga društva. Drugo, savjetovanje je trajalo samo 14 dana i to bez ijednog javnog predstavljanja (?!).
U samom dokumentu jedan od deklariranih ciljeva je «ostvarivanje načela partnerstva, transparentnosti, ravnomjerne predstavljenosti i suradnje pri definiranju zajedničkih prioriteta razvoja na području Istarske županije.” Tek formalno omogućavanje sudjelovanja javnosti na kraju procesa izrade jednog strateškog dokumenta i to u trajanju od samo 14 dana vrlo je uobičajena forma alibija za uključivanje građana – koje se zapravo ne želi.
U pozivnom tekstu za javne konzultacije navodi se i kako je nužna “suradnja u definiranju prioriteta” za pojedina područja strategije. Drugim riječima, o prioritetima područja razvoju «civilno društvo i društveno poduzetništvo» trebalo se raspravljati s predstavnicima samog civilnog društva, no to nije učinjeno. Iz svega navedenog proizlazi da je ostvarivanje “načela partnerstva i participativnosti” koji se višekratno spominju u Nacrtu, tek floskula koja dobro zvuči, forma bez sadržaja i stvarne namjere da se to doista i dogodi.
Pozivamo Istarsku županiju da umjesto na deklarativnoj razini, prihvati demokratska načela i u praksi, da u izradu Nacrta Županijske razvojne strategije uključi i zapostavljene dijelove društva – medije i civilno društvo, da potom osigura smisleno sudjelovanje zainteresirane javnosti u primjerenom roku, te da osigura više javnih izlaganja u istarskim gradovima kako bi priliku za sudjelovanje dobili svi zainteresirani.
Tek takvim postupanjem Istarska županija bi pokazala da doista razumije i živi načela participativnosti, transparentnosti i suradnje.
Zaključujemo: Acta, non verba!

cpi

 

 

Tags: , , , , , , , , , ,

VEZANE VIJESTI