Neovisni novinarski portal
16.5.2021.
EKOLOGIJA / POLITIKA
izvor: prvic-luka.info

Opet izmjene plana:
na Obonjanu bi 3.000 umjesto – tisuću kreveta

izvor: prvic-luka.info

Trostruko povećanje broja kreveta na otočiću Obonjanu od dosad predviđenoga, planiranje gradnje tzv. aqua-parka kod Prokljana i novo uzgajalište tuna kod otočića Balabre neki su od razloga zbog kojih županijske vlasti planiraju izmjeniti i dopuniti aktualni prostorni plan. Naime, za danas (srijeda, 20. studenoga) u podne u šibenskoj Gradskoj vijećnici se planira javna rasprava o Prijedlogu (ciljanih) Izmjena i dopuna (V) Prostornog plana Šibensko-kninske županije.

izvor: prvic-luka.info

Obonjan – izvor: prvic-luka.info

 

Prenosimo ‘osnovne ciljeve izrade Izmjena i dopuna (V.) PP Šibensko-kninske županije’:
• Preoblikovanje prostora turističko-ugostiteljske zone i golf igrališta na Prukljanu (Grad Skradin), uz mogućnost planiranja aqua parka;
• Određivanje lokacije i uvjeta smještaja za marikulturu (uzgoj tuna) u akvatoriju južno od otočića Balabre, izvan ZOP-a (Općina Murter-Kornati);
• Detaljnije razgraničenje u odnosu na značaj i moguću namjenu planiranih gospodarskih zona;
• Izmjena i dopuna članka 121. stavak 15. u vezi planiranja solarnih kolektora i/ili panela u građevinskim područjima naselja;
• Izmjena članka 40. na način da se u tablici “Raspored turističkih zona po naseljima, veličine i maksimalni kapaciteti po zonama” poveća maksimalni kapacitet (broj kreveta) za turističko-ugostiteljsku zonu na otoku Obonjanu (Grad Šibenik) (na način da se poveća s 1000 na 3000 kreveta) ;
• Izmjena članka 148. stavak 5. na način da se dopuni smjernicama za izgradnju potrebnih sadržaja za arboretum;
• Dopuna članka 44. na način da se za eksploatacijska polja na kojima se, kao osnovna sirovina, eksploatira vapnenac – karbonatna sirovina za industrijsku preradu, razmotri mogućnost uvrštenja i tehničko – građevnog kamena.
Kako se nadalje ističe, odustalo se od odredbi u vezi planiranja solarnih kolektora i/ili panela u građevinskim područjima naselja,  te onih oko eksploatacijskih polja na kojima se htio vaditi osim vapnenca i tehničko– građevni kamen. Tom je uzrok ‘negativno mišljenje nadležnih institucija’, obrazlaže se.

Za primjedbe građana svega nekoliko dana

Inače, spomenuti Prijedlog (ciljanih) Izmjena i dopuna (V) Prostornog plana Šibensko-kninske županije je na javnom uvidu u trajanju od 8 dana, s početkom od prek jučer (18. studenog) do 25. studenog 2013. Preostaju, dakle, tek tri radna dana za uvid građanima.
Za one koji bi mogli imati primjedbe na ovakve prostorno planske zamisli, valja znati da će tijekom javnog uvida grafički, te tekstualni dio s obveznim prilozima Prijedloga (ciljanih) Izmjena i dopuna (V) Prostornog plana Šibensko-kninske županije biti će izložen u uredovno vrijeme u prizemlju zgrade Šibensko-kninske županije, Trg Pavla Šubića I br. 2 u Šibeniku.
Osim tamo, može se vidjeti u prostorijama Grada Drniša, Kralja Tomislava 1, Grada Knina, Dr. Franje Tuđmana 2, Grada Vodica, Obala Juričev Ive Cote 10, Grada Skradina, Trg Male Gospe 3, Općine Murter-Kornati, Butina 2 i u prostorijama Općine Primošten, Sv. Josipa 7.
Kako se ističe, u vrijeme trajanja Javnog uvida Prijedlog (ciljanih) Izmjena i dopuna (V) Prostornog plana Šibensko-kninske županije biti će objavljen na službenim web stranicama Šibensko-kninske županije www.sibensko-kninska-zupanija.hr.
Građani trebaju znati da i dalje imaju mogućnosti iznijeti svoje mišljenje o navedenim promjenama, o kojima se detaljnije mogu informirati na naznačenim mjestima. Ukoliko imaju primjedbi, mogu ih vlastima naznačiti na sljedeće načine.

Što se to planira s Obonjanom?

– Mišljenja, prijedlozi i primjedbe o Prijedlogu (ciljanih) Izmjena i dopuna (V) Prostornog plana
Šibensko-kninske županije mogu se dati do zaključenja javne rasprave na mjestima javnog
uvida upisom u Knjigu primjedbi ili se mogu dostaviti putem pošte Upravnom odjelu za zaštitu
okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije, Trg Pavla Šubića I br. 2, Šibenik.
Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, potpisani imenom i
prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja primjedbi,
neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi – kako ističu u Šibensko-kninskoj županiji.
Mnogima će vjerovatno biti zanimljiva i stavka oko trostrukog povećanja broja kreveta na Obonjanu, otočiću zbog kojega se mnogima u šibenskom kraju već godinama ‘diže kosa na glavi’. Valja čuti obrazloženje zbog čega, odnosno zbog koga se planira tri puta više smještajnih kapaciteta nego ranije. Podsjetimo, megalomanski planovi o gradnji turističkog naselja na otočiću nisu se ostvarili, a građanima su ostali za plaćanje milijunski iznosi za ‘konzultantske usluge’ i tome slično. Za sve to vrijeme otočić koji je u međuvremeno mogao biti izvrsno odmaralište za djecu i mladež  zjapi i dalje neiskorišten.


VEZANE VIJESTI