Neovisni novinarski portal
1.3.2021.
POLITIKA
Novi Zakon o referendumu: Može li narod odlučiti o čemu može odlučiti?

Novi Zakon o referendumu:
Može li narod odlučiti o čemu može odlučiti?

Navodno će jednaki biti bogati i siromašni: iste mogućnosti za realizaciju referenduma će imati, primjerice, udruga ljubitelja sijamskih mačaka, kao i organizacije iza kojih stoje političke stranke, crkve ili razne druge moćne interesne skupine. Hm...

Ne dajmo naše autoceste web

Hoće li Hrvatski sabor na današnjoj 16. sjednici usavršiti ili pak ozbiljno ograničiti prava građana na referendumsko izjašnjavanje, kako to upozoravaju kritičari prijedloga novog Zakona o referendumu koji predlaže saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

Kako je već poznato, Peđa Grbin, predsjednik navedenog Odbora, već je u javnosti obrazlagao razloge za izmjene zakona, no po nekima one ne predstavljaju poboljšanje nego novi udar na demokratsko izjašnjavanje i onemogućavanje građana u zbiljskom odlučivanju o važnim pitanjima koja ih se tiču (primjerice, monetizacija autocesta, eksploatacija nafte na Jadranu, u Slavoniji, Lici i na Dinaridima…, uvoz i proizvodnja GMO hrane, prodaja državne imovine, ustupanje voda, šuma, mora, poljoprivrednog zemljišta i drugih strateških resursa itd.).

Ne može na trgovima i ulicama

Inače, predviđene izmjene propisuju, među ostalim, mjesta i načine na koje se referendum može provoditi. Tako bi se umjesto na gradskim trgovima i na ulicama, odnosno ispred bolnica, crkvi itd., građani na referendumu mogli izjašnjavati isključivo u uredima državne uprave, te preko sustava e-građani.
Time se, smatraju kritičari, jasno želi spriječiti da se o referendumskom pitanju izjašnjava veći broj građana, s obzirom da to ne mogu učiniti ‘usput’, nego u spomenutim uredima.
Ipak, prema inicijativama na društvenim mrežama koje su protiv novog prijedloga Zakona o referendumu, posebno je sporan sljedeći članak.
Ustavna i zakonska ograničenja referendumskih pitanja
Članak 3.
Na referendumu se ne mogu donositi odluke koje bi ugrozile vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske propisane Ustavom Republike Hrvatske i odluke koje bi bile suprotne načelu nadređenosti pravnih akata Europske unije.
Na lokalnom referendumu se ne mogu donositi odluke koje bi bile suprotne Ustavu Republike Hrvatske, pravnim aktima Europske unije i zakonu.

 

– Kakvo je to neposredno, samostalno odlučivanje naroda, ako netko (Ustavni Sud) posreduje -odlučuje je li neko pitanje naroda smije ili ne smije na referendum. Referendum mora ostati neposredan i samostalan i nitko po važećem Ustavu RH ne smije zadirati u neposrednost i samostalnost donošenja odluka putem referenduma, što je zagarantirano čl. 1., čl. 2., i čl. 86 (87.) Ustava RH! – upozoravaju na FB stranici dramatičnog naziva Prelazimo iz sustava predstavničke demokracije u sustav predstavničke diktature!

Crveni i plavi pijuni, odnarođene političke elite…

– Dok mi raspravljamo o crvenim i plavim pijunima na bini, iza kulisa igra pravi komad. Vrijedi li vam vaš demokratski glas? Želite li imati pravo odlučiti u kakvoj će Hrvatskoj živjeti Vaša djeca? Želite li da Vaš glas odluči o njihovom boljem sutra? Na papiru demokracija, u praksi sve bliže diktaturi…Ovim se prijedlogom zakona još više centralizira vlast, onemogućavaju i otežavaju mogući referendumi! Ovim se zakonom ukida demokracija. Znate li da nam ovim zakonom oligarhske političko-kapitalističke elite oduzimaju jedino sredstvo istinske vladavine naroda, koje može poslužiti za borbu protiv korumpiranih i odnarođenih političkih elita i njihove diktature? – nadalje dramatično upozorava Ivan Barišić iz inicijative koja se protivi izmjenama Zakona o referendumu.
No što je to referendum? Evo što piše u novom prijedlogu zakona o istome.
Referendum
Članak 2.
Referendum je oblik neposrednog odlučivanja hrvatskih državljana s biračkim pravom u obavljanju državne vlasti o pitanjima određenim Ustavom Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: državni referendum) i o pitanjima iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određenim zakonom i statutom (u daljnjem tekstu: lokalni referendum).
Državni i lokalni referendum mogu biti obvezujući i savjetodavni.

 

Inače, pravo glasa na lokalnim referendumima novim bi se zakonom dalo i državljanima drugih članica EU-a, koji biračko pravo već ostvaruju na lokalnim izborima. Dakako, zakon pripisuje i kako se ne smiju donijeti referendumske odluke ‘koje bi bile suprotne načelu nadređenosti pravnih akata Europske unije’.

referendum2

Referendumska odluka traje – dulje

Izmjena je i ta da na referendumu odlučuje većinom birača koji su mu pristupili, bez obzira na odaziv (ranije je bilo obvezno da odaziv bude veći od 50 posto ukupnog broja birača), a umjesto jednu, sada referendumska odluka ‘vrijedi’, odnosno ne bi se smjela mijenjati – dvije godine.
Na ovoj poveznici možete pronaći cjeloviti dokument s obrazloženjima i prijedlogom novog Zakona o referendumu s internetskih stranica Hrvatskog sabora. Ipak, u nastavku donosimo neke dijelove obrazloženja saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
– Također, ovim Prijedlogom propisuju se mjesta za izjašnjavanje birača o potrebi raspisivanja referenduma. Određeno je da se potpisi za državni referendum prikupljaju u uredima državne uprave dok je za prikupljanje potpisa za lokalni referendum predviđeno da se prikupljaju u uredima državne uprave na području te jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave i uredima upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj je zatraženo izjašnjavanje birača o potrebi raspisivanja lokalnog referenduma – ističe se.
Kao se pojašnjava, ‘predlagatelj smatra da će se ovakvim načinom prikupljanja potpisa olakšati i ubrzati postupak, kako tijelima nadležnim za raspisivanje referenduma tako i građanima s obzirom na dosadašnja različita pravila vezana uz postupak prikupljanja i kontrole potpisa u postupku građanske inicijative za referendum na državnoj i lokalnoj razini’. Ovo pojašnjenje ‘drži vodu’ u dijelu u kojem je referendumsko izjašnjavanje omogućeno elektroničkim putem, smatraju kritičati novog zakona.
– U cilju olakšavanja izjašnjavanja birača o potrebi raspisivanja referenduma, predviđeno je i da se ono organizira putem sustava e-Građani. Smisao propisivanja ovakve norme je maksimalno pojednostaviti i osigurati najjednostavniji načina izjašnjavanja birača (laka dostupnost s bilo kojeg mjesta i u bilo kojem vremenu). Kako bi se osigurala primjena tog sustava i osigurala sigurnost za identifikaciju i autentifikaciju korištenja e-usluga, nedavno donesenim Zakonom o državnoj informacijskoj infrastrukturi („Narodne novine“, broj: 92/14.), osnovan je Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav kao obvezujući za sve institucije. Na taj način rasterećuju se organizatori referenduma pokrenutog na temelju građanske inicijative, sam postupak prikupljanja potpisa se ubrzava i olakšava te se jamči da će davanje podrške birača određenoj inicijativi biti plod njegove autonomne odluke, a ne pritiska okoline u situacijama kada se podrška inicijativi davala na javnim mjestima (često i na onima koja nisu bila predviđena važećim Zakonom) – vele predlagači.

Bogati  i siromašni organizatori – ravnopravni?

I na kraju, tvrdi se kako se ovime htjela postići određena ravnopravnost između bogatih i siromašnih inicijatora – organizatora referenduma.
– Također, ovakvim će načinom prikupljanja podrške referenduma svi inicijatori građanskih inicijativa biti stavljeni u jednak položaj te će mogućnost za uspjeh građanske inicijative ovisiti o argumentima u prilog inicijativi nego o snazi i financijskoj moći organizatora – napominju.
Hoće se reći kako će jednake mogućnosti za realizaciju referenduma imati, primjerice, udruga ljubitelja sijamskih mačaka, kao i organizacije iza kojih stoje političke stranke, crkve ili razne druge moćne interesne skupine. Hm…
Kako će sve izgledati u praksi, vidjet ćemo, kao što smo do sada vidjeli kako se neki svježi referendumski postupci, poput nedavnog o tzv. monetizaciji autocesta, posve očigledno ‘vozaju’ i ‘usporavaju’ svim mogućim pravnim i drugim raspoloživim sredstvima, unatoč posve jasno iskazanoj volji građana.
Tags: , , , , ,

VEZANE VIJESTI