Neovisni novinarski portal
24.4.2024.

Megafon

U drugoj epizodi TRIS-ovog video-serijala o pravima, mogućnostima i potrebama mladih idemo na selo, u općinu Biskupija u kojoj mladi sami stvaraju svoje lokalne novine. Zovu se „Bac’ de oko”, […]

Medijska kuharica mali je i nepretenciozni medijski priručnik nastao za potrebe radionica osnova novinarstva i medijske pismenosti što ih je u ukupnom trajanju od dvanaest proljetnih dana u ožujku, travnju […]

Prva epizoda TRIS-ovog video-serijala o pravima, mogućnostima i potrebama mladih, koja nas vodi na glazbeno putovanje i druženje s inspirativnom ekipom koja djecu i mlade usmjerava u rokerskom smjeru, pokazuje […]

„Nije sve to samo R’n’R” naslov je prve epizode TRIS-ovog video-serijala o pravima, mogućnostima i potrebama mladih koja nas vodi u Knin. U gradu na sedam rijeka koji odbija biti […]

Drugi broj tiskanog izdanja TRIS-a, sa izborom iz tromjesečnog sadržaja novinarskog portala TRIS, objavljen je potkraj svibnja, a gotovo svu nakladu od 300 komada volonteri projekta Megafon do ovoga trenutka […]

Završila je posljednja od četiri trodnevne radionice novinarstva i medijske pismenosti kojima je Udruga za promicanje civilnog društva, medijske kulture i razmjene informacija – TRIS ovoga proljeća u okviru projekta […]

Propitujući opći dojam i stvorenu medijsku sliku o Šibeniku kao najtolerantnijem gradu u Dalmaciji, što je prije koju godinu i znanstveno potvrđeno istraživanjem koje je ukazalo na tolerantnost njegovih srednjoškolaca, […]

Posljednjom od četiri trodnevne iskustvene radionice novinarstva i medijske pismenosti ovoga tjedna završava radionički program u okviru projekta Megafon koji Udruga TRIS provodi u partnerstvu sa Ekološkom udrugom Krka Knin. […]

Je li Šibenik najtolerantniji u Dalmaciji? Odgovor na to pitanje tražimo na trećoj u ciklusu od šest javnih tribina koje Udruga za promicanje civilnog društva, medijske kulture i razmjene informacija […]

Na trećoj po redu od četiri trodnevne iskustvene radionice novinarstva i medijske pismenosti, koje Udruga TRIS ovoga proljeća organizira u okviru projekta Megafon, polaznici su od gostujućih predavača učili o […]

Video novinarstvo u fokusu je prvoga dana treće od četiri trodnevne iskustvene radionice novinarstva i medijske pismenosti koje Udruga TRIS ovoga proljeća organizira u okviru projekta Megafon. Nadareni, kreativni i […]

Grupa nadarenih, kreativnih i za medije zainteresiranih šibenskih srednjoškolaca i srednjoškolki, koji tek trebaju odlučiti hoće li u životu poći putevima sedme sile i postati novinari i novinarke, nastavila je […]

Naziv projekta: Megafon

Poziv: Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice (UP.04.2.1.11)

Korisnik: Udruga za promicanje civilnog društva, medijske kulture i razmjene informacija – TRIS

Partner na projektu: Ekološka udruga 'Krka' Knin

Trajanje projekta: od 1.12.2021. do 30.11.2022.

Ukupna vrijednost projekta: 472.819,85 HRK

Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 401.896,87 HRK i iz Državnog proračuna RH u iznosu od 70.922,97 HRK

O projektu: Udruga za promicanje civilnog društva, medijske kulture i razmjene informacija - TRIS, u partnerstvu sa Ekološkom udrugom Krka Knin, projektom Megafon u svojoj lokalnoj zajednici, Šibensko-kninskoj županiji, promiče teme aktivnog građanstva, zaštite okoliša i razvoja demokratske političke kulture te prenosi medijska znanja i vještine. Projekt Megafon doprinosi razvoju lokalne socijalne mreže i volonterstva, razvoju medijske pismenosti i strukturiranog izvaninstitucionalnog dijaloga s mladima, razvoju kritičkog mišljenja te povezivanja starije populacije sa lokalnom zajednicom. Biti će organizirano, održano odnosno izrađeno: šest javnih tribina namijenjenih otvaranju javne rasprave u lokalnoj zajednici o društveno važnim temama aktivizma, medija, tolerancije i okoliša odnosno podizanju svijesti, jačanju interesa, razvoju stavova i uključivanju ranjivih skupina u aktivno građanstvo; četiri radionice osnova novinarstva i medijske pismenosti namijenjene mladima koji iskazuju interes za medije; video-serijal od četiri epizode o pravima, mogućnostima i potrebama mladih te četiri izdanja tiskane publikacije TRIS namijenjene generacijama treće životne dobi. 

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Cilj projekta Megafon je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva kroz prijenos znanja, umrežavanje i aktivno djelovanje usmjereno k prevladanju kriznih situacija i rješavanju identificiranih problema u zajednici.

Projektom 'MEGAFON' u trajanju od dvanaest mjeseci ojačat će se kapaciteti članova udruge prijavitelja i partnera te omogućiti prijenos znanja istjecanje vještina za daljnji održivi rad. Nabavit će se suvremena oprema za provedbu aktivnosti usmjerenih OCD-ima, ranjivim skupinama i širojjavnosti, a kroz suradnju OCD-a, volontera i lokalne zajednice potaknut će se volonterizam, socijalna osviještenost i zanimanje mladih za ranjive skupine, aktivizam, kritičko promišljanje i vještine budućnosti.

KRATKI OPIS PROJEKTA/OPERACIJE:

Organizacije civilnog društva važni su promicatelji demokratskog društva, dobrih odnosa u zajednici i aktivnog sudjelovanja građana. Udruga zapromicanje civilnog društva, medijske kulture i razmjene informacija Tris od svog osnutka 2013. radi na poboljšanju kvalitete medijskog prostora isvojim medijskim djelovanjem pomaže pri rješavanju identificiranih problema u zajednici - od nedovoljne socijalne osviještenosti građana upogledu ranjivih skupina, pripadnika manjinskih i socio-kulturoloških zajednica; do građenja novih kanala neformalnog obrazovanja ioblikovanja slobodnog vremena mladih što postaje osobito aktualno u vremenima krize. Uz pasivnost sredine, nedostaje aktivnog civilnogangažmana u zajednici koji bi djelovao na jačanje građanskih vrijednosti i hvatanje ukoštac s naznačenim društvenim problemima. S druge strane,organizacijama civilnoga društva nedostaju znanja i vještine koje bi im omogućile snažnije i usmjerenije djelovanje, vještine prikupljanjasredstava za daljnji razvoj i mogućnost razvoja kroz umrežavanje s iskusnim organizacijama civilnog sektora.Aktivnosti projekta ‘Megafon’ predstavljaju nastavak rada na jačanju društvenih potencijala zajednice, a osmišljene su ponajprije da, sukladnoSpecifičnim ciljevima 1. i 2. Poziva, kroz jačanje kapaciteta članova udruge putem edukacija i prijenosom znanja od strane partnerske udrugeEkološka udruga "Krka" Knin, omoguće udruzi Tris snažnije djelovanje koje targetira potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama, sukladnoSpecifičnom cilju 3. Poziva. Ciljane skupine projekta udruge su prijavitelja i partnera, dok su krajnji korisnici ranjive skupine (mladi,umirovljenici, nezaposleni) i svi pripadnici lokalne zajednice zainteresirani za veće uključivanje i sudjelovanje u građanskim inicijativama.Provedbom edukativnih radionica djelovat će se na građane (mladi, nezaposleni) i organizacije civilnog društva, kojima će se približiti osnovemedijske pismenosti. Svrha aktivnosti je doprinijeti boljem razumijevanju medijskog sadržaja u kriznim situacijama te ojačati kapacitete lokalnihorganizacija civilnog društva novim znanjima, vještinama i volonterima, u skladu sa smjernicama predloženima Nacrtom Nacionalnog planastvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2020. – 2026. Partnerska će organizacija kroz dvije radionice educirati udruguprijavitelja o organiziranju volonterskih aktivnosti i upravljanju volonterima u lokalnoj zajednici te radu s mladima. Radionica koja aktivnimsudjelovanjem volontera promovira društveno-korisne angažmane mladih, provodit će se sukladno Etičkom kodeksu i Zakonu o volonterstvu, kojiće se radionicom dodatno pojasniti polaznicima. Nadalje, provedba šest javnih tribina podići će svijest, povećati društveno prihvaćanje i ojačatiinteres zajednice za marginalizirane teme. Korištenjem tehnologije i inovativnih alata bliskih mladima izradit će se serijal edukativnih video zapisau kojima će se s javnim osobama iz zajednice razgovarati o primjeni rješenja i predložiti koraci za rješavanje identificiranih problema u zajednici,kao načinu upravljanja kriznim situacijama i jednim od sredstava za oporavak društva za vrijeme pandemije COVID-19. Izradom tiskane publikacijeTris s izborom marginaliziranih tema u lokalnom javnom prostoru, izvještajima s javnih tribina i radovima polaznika edukativnih radionica,povećat će se uključivost starijih građana u društvena zbivanja te povećati vidljivost OCD-a prilagođavanjem sadržaja građanima koji nisuaktivni korisnici interneta. Pažljivim korištenjem medijskih alata starijim i nemoćnim osobama i osobama koje nisu aktivni korisnici internetaomogućit će se kvalitetno informiranje, ali i integracija u društvo. Ciljevi ove aktivnosti, uz podizanje svijesti i prepoznavanje osnovnih ljudskihprava osoba koje su pogođene siromaštvom i socijalnom isključenošću, jesu omogućavanje dostojanstvenog života i aktivnog sudjelovanja udruštvu; što kao takvo je dio predloženih rješenja socijalnih inovacija za najranjivije u dokumentu Europa 2020. Sva naklada biti će ustupljenadomovima za starije i nemoćne, organizacijama civilnog društva koje skrbe o istima te knjižnicama u svim gradovima i općinama Županije.Promicanje socijalne uključenosti i djelovanje u praksi na niz socijalnih izazova kao što su marginalizirane skupine, aktivno starenje i mladi, uskladu je s dokumentom Smjernice za lokalni razvoj pod vodstvom zajednice namijenjene lokalnim sudionicima. Svim navedenim aktivnostimaprojekt ‘Megafon’ udruge Tris u partnerstvu s Ekološkom udrugom 'Krka' Knin djelovat će na osnaživanje organizacija civilnoga društvauključujući kreiranje javnih usluga temeljenih na prepoznatim potrebama zajednice i stvaranje inovativnih rješenja za oporavak društva za vrijemei nakon pandemije COVID-19, što u skladu s Općim ciljem Poziva dovodi do razvoja civilnog društva, stvara pozitivno i osviješteno ozračje uzajednici i jača demokratski razvoj Republike Hrvatske.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:

Ime i prezime: Aleksandar Tešić
Funkcija: voditelj projekta
Broj telefona: 0951983411

E-mail: aleksandar.sasa.tesic@gmail.com

Za više informacijama o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Udruge za promicanje civilnog društva, medijske kulture i razmjene informacija - TRIS

Za više informacijama o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr