Neovisni novinarski portal
26.2.2024.
EKOLOGIJA / prostor / županija
Atraktivna murterska uvala prevara se u legalno sidrište: “Cepelin” slijeće u Kosirinu…

Atraktivna murterska uvala prevara se u legalno sidrište:
“Cepelin” slijeće u Kosirinu…

Jedna od najljepših prirodnih uvala na Murteru, među najljepšima na cijeloj Jadranskoj obali, pješčano-šljunčana Kosirina s koje puca pogled na Kornate, uskoro bi trebala dobiti koncesionara za sidrište i čime će, vjerojatno, trajno biti izgubljena kao oaza mira i prirodne, nepatvorene ljepote i užitka za one koji preferiraju čisto more i sunčanje na murterskim stijenama. Doduše, Kosirina je odavno načeta agresivnim turističkim razvojem koji ubrzano osvaja u pravilu najatraktivniji prostor. Na Murteru, u obje tamošnje općine- Tisnu i Murteru, čak i Kornatima- nažalost, često bespravno. “A kako drugačije”, veli jedan Tišnjanin…

Kosirina kao sidrište

U bajkovitoj Kosirini, već godinama je autokamp s brojnim sadržajima, restoran, kafić, čak i škola jedrenja… Sidrilo se u uvali nekad i do stotinu brodova, ali su dolazili na kratko, da bi se sklonili od vjetrova ili naprosto uživali u kristalno čistom moru i krajoliku koji doslovce osvaja. Obožavali su je nautičari i nudisti.

Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj Šibensko-kninske županije prije nekoliko dana je na službenim županijskim stranicama objavio javni poziv za davanje ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole za sidrište u uvali Kosirina, prema Idejnom projektu ( oznake PP-308/23) od listopada ove godine.  Rok za iskazivanje interesa je 15 dana od objave poziva na mrežnim stranicama ŠKŽ. Cijeli postupak ishođenja dozvole pokrenut je na inicijativu privatnog obrta Cepelin iz Zagreba, vlasništvo Anamarije Matić, a lokacijska dozvola preduvjet je i za dobivanje koncesije. Mnogi su ovim javnim pozivom ostali zatečeni, neki i iznenađeni…

Nije problem, kazali su nam neki poznanici u općini Tisno, što će Kosirina dobiti koncesionara za sidrište, jer se tamo sidrilo i dosad, a naplaćivalo “na crno”, navodno po jahti ( 10-15 metara dužine )  dnevno 70-100 eura. Sada će bar biti legalno, kažu. Ali, problem je što se sve to radi netransparentno, što se javni poziv objavljuje na zahtjev potpuno anonimnog obrta iz Zagreba ( pitanje je tko stvarno stoji iza toga ? ), što je ta obavijest samo na službenim stranicama županije, ne i na stranicama dviju općina ( Tisna i Murtera ) kojima teritorijalno pripada Kosirina i gdje bi možda bilo lokalnih zainteresiranih investitora. Problem je i što se traži nova lokacijska dozvola za nešto za što je već bila izdana, ali se koncesionar vrlo brzo odrekao (?) Što se želi novom lokacijskom dozvolom, pitaju se neki. Vjerojatno se traži i novo proširenje sidrišta, svakako ne smanjenje, strahuju, konstatirajući da je to kraj Kosirine kakvu poznajemo i na kakvu više nema povratka.

Umjesto da se uz pomoć komunalnog redarstva i Lučke kapetanije uvala zaštiti, broj sidrenih mjesta ograniči, a ne povećava, legalizacijom sidrišta zagađenje Kosirine, u kojoj je dosad bilo moguće vidjeti incidento i naftu i fekalije s brodova, postat će, prognoziraju, redovita pojava.

No, da ne bismo nagađali o čemu se točno radi pitali smo odgovorne osobe u nadležnim županijskim upravnim odjelima o kakvom se sidrištu radi i pod kakvim se uvjetima dodjeljuje koncesija ( na općem, pomorksom dobru ).

Samo 10 sidrenih mjesta za plovila do 15 metara ( ? )

Pročelnica županijskog Upravnog odjela za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i gradnju, Sanja Slavica Matešić, koju smo uz ostalo, pitali i kako to da se o legalizaciji sidrišta u tako atraktivnoj uvali odlučuje tek na pojedinačnu inicijativu zainteresiranog koncesionara, potpuno anonimnog zagrebačkog obrta Cepelin ( 2022. imali su 27 zaposlenih s plaćom oko 700 eura ), odgovorila nam je  sljedeće:

Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove Šibensko-kninske županije proveo je postupak Utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja za potrebe izrade idejnog projekta (KLASA: 350-05/23-28/000769, URBROJ: 2182-16-03/3-23-0018, 24. listopada 2023. godine) za podnositelja zahtjeva Ivica Galasso, Istarska br. 4, Split, u ime investitora Obrt „Cepelin“, Velikopoljska br. 2a, Zagreb, za namjeravani zahvat “Postavljanje sidrišta u akvatoriju uvale Kosirina, otok Murter, općina Murter-Kornati i općina Tisno“.

Sukladno članku 135. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) Utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja traži projektant putem upravnog tijela koje je nadležno za izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru za čiju se provedbu izrađuje idejni projekt. Navedeni postupak prethodi izdavanju Lokacijske dozvole čiji temelj predstavlja idejni projekt. Zahtjev za izdavanje Lokacijske dozvole nije podnesen niti je ista izdana– saznat ćemo od pročelnice. No, u nastavku objašnjava:

Za predmetno sidrište– napominje Slavica Matešić–  još tijekom 2020. godine bila je od strane Šibensko-kninske županije izrađena kompletna studijska i projektna dokumentacija te su ishođeni posebni uvjeti i uvjeti priključenja za navedeni zahvat u prostoru. Uz navedeno, temeljem spomenutog idejnog projekta bila je ishođena i Lokacijska dozvola (Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Šibensko – kninske županije, KLASA: UP/I-350-05/20-01/000016, URBROJ: 2182-1-16-20-0009, 25. svibnja 2020. godine),  koja je u međuvremenu istekla. Stoga su temeljem prethodno navedenog postupka traženi posebni uvjeti i uvjeti priključenja za sidrište koje u svemu ostaje nepromijenjeno u odnosu na osnovno rješenje – dva (2) sidrena polja – zapadno površine 8.248 m2 sa četiri (4) sidrena mjesta i istočno površine 10.800 m2 sa šest (6) sidrenih mjesta, odnosno ukupno deset (10) sidrenih mjesta za smještaj deset (10) plovila duljine do 15 m– precizira pročelnica i na taj način demantira sve one koji su sumnjali kako se javnim pozivom zapravo najavljuje proširenje sidrišta u odnosu na ono za koje je 2020. već bila izdana lokacijska dozvola.

Ali, ostaje dvojba, kako je moguće da se legalno sidrište reducira na svega 10 sidrenih mjesta, a nelegalno ih je primalo i do stotinu?! Kako spriječiti da se i mimo legalnih vezova ne sidre u Kosirini i oni koji su to godinama navikli činiti nelegalno, bez naplate, ili plaćanjem “na crno”?

Pročelnica Slavica Matešić za sva pitanja koja se odnose na koncesioniranje ( pa time i komercijaliziranje uvale Kosirina ), uputila nas je na svoju kolegicu u Upravnom odjelu za pomorstvo, promet i otočni razvoj, Marinu Rak koja je nadležna za taj dio posla.

Županija je 2020. dodijelila koncesiju za sidrište u Kosirini, ali …

A od pročelnice Rak smo, nažalost,  dobili odgovore tehnicističke i teorijske naravi, u kojima se uglavnom citiraju zakoni i definira pojam koncesije, odnosno procedura njezinog odobravanja.

Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj Šibensko-kninske županije, sukladno članku 57. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj: 83/23 dalje: Zakon), na prijedlog obrta Cepelin vl. Anamarija Matić, na službenim mrežnim stranicama objavio je javni poziv za davanje ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: sidrište u uvali Kosirina, otok Murter, prema Idejnom projektu oznake PP -308/23 od listopada 2023. godine.

Sukladno članku 48. Zakona, koncesija na pomorskom dobru, u smislu Zakona, jest koncesija za gospodarsko korištenje općeg dobra. Koncesija na pomorskom dobru je vremenski ograničeno pravo gospodarskog korištenja pomorskog dobra, sa ili bez prava na gradnju, a koje se stječe ugovorom o koncesiji. Koncesija na pomorskom dobru daje se na temelju javnog prikupljanja ponuda.

Koncesija na pomorskom dobru daje se za djelatnosti propisane člankom 49. Zakona i za namjene planirane prostornim planom, a uvidom u Lokacijsku informaciju KLASA: 350-05/23-10/000811, URBROJ: 2182-16-03/3-23-0003 od 29. kolovoza 2023 godine, izdanu od Upravnog odjela za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove Šibensko-kninske županije,  predmetna lokacija se nalazi u zoni oznake S-sidrište.

Javno prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru za predmetnu lokaciju bit će objavljeno po donošenju Odluke Županijske skupštine Šibensko-kninske županije, uz prethodno ishođenje pravomoćne lokacijske dozvole, dok će rok i naknada biti utvrđeni Studijom opravdanosti davanja koncesije sukladno Zakonu o koncesijama („Narodne novine“, broj: 69/17 i 107/20).

Za predmetnu lokaciju Županijska skupština Šibensko-kninske županije je 2020. godine donijela Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene luku nautičkog turizma – sidrište u uvali Kosirina, otok Murter, no ista je prestala 2022. godine odricanjem Ovlaštenika koncesijenavela je u odgovoru na naša pitanja pročelnica Martina Rak. Kako neslužbeno saznajemo, tadašnji je koncesionar počeo s radovima, ali i nelegalnom naplatom sidrenja brodova, zbog čega je plaćao kazne, i naposljetku je odustao…

Dakle, na potezu je ponovo Županijska skupština pred kojom je Kosirina kao legalno sidrište po drugi put. A da vijećnici ovog puta malo razmisle o tome što županija dobiva koncesioniranjem jedne od najatraktivnijih uvala na Murteru, a što gubi…?

Tags: , , , , ,

VEZANE VIJESTI