Neovisni novinarski portal
12.7.2024.
VODA
Vodovodna božićna priča: Voda će stići i na Žirje, Kaprije, Obonjan, Lepenicu, Mitlo i Bliznu….

Vodovodna božićna priča:
Voda će stići i na Žirje, Kaprije, Obonjan, Lepenicu, Mitlo i Bliznu….

Izgleda kako bi voda iz vodovoda konačno u prvoj polovici 21. stoljeća mogla stići i do šibenskih otoka te više sela u zaleđu Šibenika. Izgleda kako to nije samo vodovodna božićna priča ni puko obećanje kakvih se naslušalo u ovim krajevima. Naime, direktor Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik Damir Martinović potpisao je za hrvatske prilike epohalan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026 (NPOO) u iznosu od 121.800.000,00 kuna za unapređenje vodno-komunalnog gospodarstva uslužnog područja kojim upravlja Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik.

Dakle, kako pojašnjavaju iz Vodovoda i odvodnje, kroz ovaj projekt će se izgraditi nekoliko infrastrukturnih objekata.

Prvi je, kako se ističe, složena građevina uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (tzv. kolektor) naselja Zaton (UPOV-Zaton).

To je doista potrebno, jer vode i more u zatonskom zaljevu zbog konfiguracije Zatona često bivaju vidljivo i nevidljivo zagađene.

–  Cilj ovog projekta je rješavanje problema procjeđivanja iz propusnih septičkih jama i direktnog ispuštanja otpadnih voda u plitko more što predstavlja izvor zagađenja. Izgradnjom prve faze kanalizacijskog sustava Procijenjena vrijednost projekta je 18.086.250,00kn bez PDV-a. – ističu u VIOŠ-u.

Onda slijedi i dovođenje vode u dijelove šibenskog zaleđa koji stoljećima vape za vodom, a obećavana im je još od završetka 2. svjetskog rata. To je vodovodna mreža naselja Lepenica, zaseoka u sastavu naselja Boraja koji nije spojen na vodoopskrbni sustav. Stanovništvo zaseoka Lepenica trenutno se opskrbljuje vodom preko gusterni u kojima prikuplja kišnicu ili u slučaju da nemaju dostatne količine voda se dostavlja autocisternama.

-Ovim projektom izgradila bi se vodoopskrbna mreža naselja Lepenica ukupne duljine 2.113,12m. Procijenjena vrijednost projekta je 3.234.000,00kn bez PDV-a. – kako kažu.

Vodoopskrbni sustav zagorskog dijela Općine Marina (mjesta Mitlo, Blizna Donja i Blizna Gornja) bi trebao biti izgrađen s oko 7.290 m vodoopskrbnih cjevovoda i mreže, a u projekt ulazi i sagraditi crpnu stanicu Mitlo, pristupni put do vodospreme Zelenika i vodospremu Zelenika. Realizacijom ovog projekta cjelokupno stanovništvo zagorskog dijela općine Marina, odnosno ostatak stanovnika naselja Blizne Donja i cjelokupno naselje Blizna Gornja će se priključiti na novoizgrađeni sustav.          Procijenjena vrijednost projekta je 15.440.250,00kn bez PDV-a. 4.

I na koncu, najskuplji projekt se odnosi na otoke.: dovodni cjevovod kopno-Prvić-Obonjan-Kaprije-Žirje.

-Projektom će se omogućiti kvalitetna i zdravstveno ispravna voda kao preduvjet za opstanak života na otocima koji nisu samo otoci već dijelovi Grada čiji stanovnici zaslužuju iste uvjete života kao i ostali sugrađani.- kako rekoše.

Evo sad i nekih tehničkih podataka.

-Projekt je predviđen da se izvodi u tri faze: – I faza je izgradnja podmorskog vodoopskrbnog cjevovoda Srima-Prvić-VS Obonjan. l= 8.147,10 m procijenjena vrijednost radova je 23.157.750,00 kn bez PDV-a – II. faza je vodoopskrbni cjevovod Obonjan – Kaprije, s ogrankom za Kaprije. Cjevovod je ukupne duljine 6.916 m, procijenjena vrijednost radova je 19.850.000,00 kn bez PDV-a – III. faza je vodoopskrbni cjevovod Kaprije – Žirje. Cjevovod je ukupne duljine 5.890,60 m, procijenjena vrijednost radova je 17.645.250,00 kn bez PDV-a. Ukupna procijenjena vrijednost radova jest 60.653.000,00 kn bez PDV-a. Ukupna duljina cjevovoda 20.953,7 m. – obavještavaju iz VOIŠ-a.

Sada se samo treba nadati kako će to mahom vremešno stanovništvo navedenih krajeva to i doživjeti, te kako navedeni milijunski iznosi neće biti značajnije premašeni, kako se to obično događa u sličnim projektima.

Arhiva: Cijevi su iskrcane na otoku Žirju još prije deset godina (Foto: H. Pavić)

 

Tags: , , , , , , , , ,

VEZANE VIJESTI