Neovisni novinarski portal
22.7.2024.
šibensko-kninski kutak
Poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za razvoj infrastrukturnih projekata javne i društvene namjene

Poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za razvoj infrastrukturnih projekata javne i društvene namjene

Bespovratna financijska sredstva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za razvoj infrastrukturnih projekata javne i društvene namjene dodjeljivat će se s ciljem daljnjeg razvoja infrastrukture i ujednačavanja životnog standarda u Šibensko-kninskoj županiji.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva, odnosno Korisnici bespovratnih financijskih sredstava su jedinice lokalne samouprave na području Šibensko-kninske županije, a koje prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti pripadaju ispodprosječno rangiranim jedinicama lokalne samouprave: I. skupina; II. skupina; III. skupina; IV. skupina.

Šibensko-kninska županija po pojedinačnom zahtjevu koji se odobri može sufinancirati najviše 500.000,00 HRK s PDV-om koji je prihvatljiv trošak.

Prihvatljivi podnositelj zahtjeva, odnosno Korisnik može podnijeti najviše 2 (dva) zahtjeva za sufinanciranje.

Udio sufinanciranja Šibensko-kninske županije ovisi o indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave te može iznositi najviše:

  • za podnositelje prihvatljivih zahtjeva iz I. skupine do najviše 85% prihvatljivih troškova,
  • za podnositelje prihvatljivih zahtjeva iz II. skupine do najviše 75% prihvatljivih troškova,
  • za podnositelje prihvatljivih zahtjeva iz III. skupine do najviše 65% prihvatljivih troškova,
  • za podnositelje prihvatljivih zahtjeva iz IV. skupine do najviše 55% prihvatljivih troškova.

Zahtjev za sufinanciranje se podnosi najkasnije u roku od 10 dana od dana objave Javnog poziva, odnosno do 30. rujna 2022.  na obrascu „Zahtjev za prijavu“ skupa s pripadajućim prilozima neposredno ili putem pošte na adresu:

 

Šibensko-kninska županija

Trg Pavla Šubića I. br. 2, 22000 Šibenik

uz naznaku: „NE OTVARAJ: Javni poziv – sufinanciranje dokumentacije za infrastrukturu“

Sve informacije i dokumenti vezani za Javni poziv dostupni su na poveznici :

https://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/informacije/zatita-okolia/javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-sufinanciranje-izrade-projektne-dokumentacije-za-razvoj-infrastrukturnih-projekata-javne-i-drustvene-namjene-na-podrucju-jedinica-lokalne-samouprave-u-2022-g/3146.html

Tags:

VEZANE VIJESTI