Neovisni novinarski portal
2.2.2023.
Megafon / projekti
Foto: TRIS

Radionica:
Kako potaknuti veće uključivanje mladih u rad udruga

Foto: TRIS

Kako potaknuti veće uključivanje mladih u rad organizacija civilnog društva i o čemu bi sve pritom trebalo voditi računa, upoznali su članove i zaposlenike Udruge TRIS članovi i zaposlenici Ekološke udruge „Krka”Knin, prepoznate u lokalnoj zajednici po uspješnom radu s mladima. Dvodnevna radionica na temu rada s mladima, održana je u okviru projekta Megafon.

Interaktivnu radionicu „Rad s mladima”, održanu 10. i 11. ožujka u šibenskom Press centru ogranka Hrvatskog novinarskog društva (HND) u Šibensko-kninskoj županiji, vodio je Marko Čeko, član Ekološke udruge „Krka” Knin, zaposlen kao koordinator aktivnosti na projektu Megafon. Riječ je o projektu, sufinanciranom sredstvima Europskog socijalnog fonda, kojeg od 1. prosinca 2021. do 30. studenog 2022. godine provodi Udruga za promicanje civilnog društva, medijske kulture i razmjene informacija – TRIS, u partnerstvu sa Ekološkom udrugom „Krka” Knin. U provedbi radionice sudjelovala su i dvojica od četvorice volontera uključenih u provedbu projekta, angažirani na pripremi lokacije i podjeli promotivnih materijala.

Prvog radioničkog dana, koordinator aktivnosti upoznao nas je sa tipovima aktivnosti, razvojem rada s mladima i načinima rada s mladima. Prezentirao je, uz ostalo, kako istražiti potrebe mladih u lokalnoj zajednici te nam objasnio da to možemo učiniti prateći događanja i prilike na lokalnoj razini, izravno razgovarajući s mladima, kroz evaluacije pojedinih aktivnosti i projekata, praćenjem statistike, mapiranjem zajednice, kroz fokus grupe i javne rasprave sa korisnicima. Doznali smo i da prioritete u radu s mladima možemo odrediti sukladno izraženim potrebama i prethodnim analizama, sukladno vlastitim ljudskim i materijalnim kapacitetima te prilikama i trendovima.

Drugog radioničkog dana bilo je riječi o razvoju programskih sadržaja sukladno potrebama mladih, mogućnostima volontiranja za mlade, primjerima rada s mladima u organizacijama civilnog društva te vještinama komuniciranja s mladima kao i o motivaciji mladih. Naučili smo uz ostalo da vještine komunikacije s mladima podrazumijevaju jasno izražavanje, aktivno slušanje, izražavanje kritike i pohvale, pružanje informacija, prezentacijske vještine, uz humor kao podlogu za dobro ozračje. Naučili smo, isto tako, i da mlade možemo motivirati tako da uključivanjem u rad organizacija civilnog društva mogu biti zadovoljene neke od njihovih potreba, poput stvaranja i poticanja osjećaja pripadnosti, kvalitetne komunikacije, izražavanja poštovanja, omogućavanja samostalnosti u obavljanju zadataka te mogućnosti osobnog razvoja.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Tags: , , , , , ,

VEZANE VIJESTI