Neovisni novinarski portal
19.1.2022.
EKOLOGIJA / GRAĐANI / POLITIKA
Otpad iz kamenoloma

Zelena Istra protiv ekocida:
Grad Vodnjan spriječen u daljnjem uništavanju 22 uvale

Otpad iz kamenoloma

Pulska udruga građana Zelena Istra obavještava javnost kako je zasad spriječeno daljnje uništavanje prirodne kamenite obale na području Grada Vodnjana. Tek nakon upornih prijava građana reagiralo je i mjerodavno ministarstvo, pa je bezumno zatrpavanje obale otpadom iz kamenoloma eventualno zaustavljeno. I na ovom slučaju se pokazuje kako u Hrvatskoj samo savjesni, uporni i pravdoljubivi građani mogu (djelomično) spriječiti posvemašnje nepravilnosti u društvu, zlouporabu zajedničke imovine, uključujući i uništavanje prirodnih resursa (morske obale). U nastavku je priopćenje Zelene Istre, kao i kronologija slučaja uništavanja obale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Ministarstvo zaštite okoliša shvatilo obmanu i onemogućilo Grad Vodnjan u daljnjem uništavanju 22 uvale odnosno 20 ha obalnog pojasa

Tijekom 2016. i 2017. godine Zelena Istra je javnost obavijestila o ekocidu koji je Grad Vodnjan počinio nad 2,2 km svoje prirodne kamenite obale na potezu od granice s Općinom Fažana do lučice Portić u Peroju, pretvorivši je u makadamski put nasut tucanikom iz kamenolomabez zakonom propisanog postupka procjene utjecaja na okoliš.

Ministarstvo zaštite okoliša je, temeljem prijave Zelene Istre, naložilo Gradu Vodnjanu Rješenjem od 14.10.2016. da naknadno, iako je šteta već bila počinjena, provede postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš.

U srpnju 2017. Grad Vodnjan pokrenuo je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za uređenje plaže od naselja Peroj – lučica Portić do granice s Općinom Fažana u duljini od 2,2 km. Iz naslova i sadržaja Elaborata moglo se pretpostaviti da se radi o izvršenju Rješenja Ministarstva od 14.10.2016. jer se radi o istom dijelu obale na kojem je prethodno izvršeno nezakonito nasipavanje obale. Međutim, radilo se o obmani koju je Zelena Istra otkrila i prijavila Ministarstvu zaštite okoliša i Pučkom pravobranitelju. Radi se o istoj lokaciji, ali ne o izvedenom već novom, dodatnom uništavanju obale i mora.

Zato je Ministarstvo zaštite okoliša Rješenjem iz studenog 2017. zanemarilo zahtjev Grada Vodnjana iz srpnja 2017. i naredilo da se najprije provede postupak sukladno Rješenju iz listopada 2016. U obrazloženju Rješenja stoji da «planirani zahvat obuhvaća potez od 2,2, km, odnosno 22 uvale, površine skoro 20 ha koji se odnosi na obalno područje i morski okoliš. S obzirom na prethodno izvršeno nasipavanje morske obale na lokaciji zahvata i planirano daljnje nasipavane i izgradnju u moru, nije razvidno u kojem dijelu i kojem opsegu je obala predmetnog zahvata ostala u prirodnom stanju te tako nije moguće procijeniti, odnosno isključiti moguće značajne negativne utjecaje na istu. Uz navedeno, nije uzeto u obzir Rješenje od 14. listopada 2016. kojim je Grad Vodnjan za izvršeno nasipavanje obale na predmetnoj lokaciji trebao ishoditi rješenje ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno u ovom postupku prethodno nasipavanje nije uzeto u obzir i nisu procijenjeni utjecaji istog nativni utjecaj. Predmet zahtjeva nisu izvedeni radovi već novoplanirani, odnosno predmetni zahvat ne obrađuje radove za koje je Uprava za inspekcijske poslove Ministarstva izdala nalog za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš.

Koristimo ovu priliku i da ponovimo kako je postupak procjene utjecaj na okoliš izgubio vjerodostojnost i zbog izrađivača studija utjecaja na okoliš i elaborata zaštite okoliša, u ovom slučaju tvrtka Studio Kappo, koji najčešće opravdavaju zahvate umjesto da objektivno procjenjuju moguće značajne negativne utjecaje predloženih zahvata, te što, i kad se to potvrdi kao u ovom slučaju, ne snose nikakve posljedice.

Zelena Istra će nastaviti pratiti postupa li Grad Vodnjan po odluci nadležnog Ministarstva.

Za Zelenu Istru

Dušica Radojčić

 

Kronologija

6. srpnja 2016. – Zelena Istra prijavljuje Upravi za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša i prirode Grad Vodnjan zbog kršenja Zakona o zaštiti okoliša zbog uništavanja i nasipavanja tucanikom cca 2 km prirodne kamenite obale bez provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Inspekcija je na temelju prijave Zelene Istre izdaje prekršajni nalog protiv Grada Vodnjana jer za zahvat nasipavanja morske obale nisu proveli zakonom predviđeni postupak procjene utjecaja.

14. listopada 2016. – Uprava za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša izdaje Rješenje kojim naređuje Gradu Vodnjanu da za zahvat nasipavanja morske obale kod naselja Peroj ishodi Rješenje o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i to u roku od 45 dana. Ako izvršenik u roku ne izvrši mjeru, na izvršenje će biti prisiljen izricanjem novčane kazne. Naređenu mjeru nisu proveli, no nemamo informaciju je li kazna naplaćena.

21. srpnja 2017. – Zahtjev Grada Vodnjana za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za uređenja plaže na vodnjanskoj obali od naselja Peroj – lučica Portić do granice s Općinom Fažana u duljini od 2,2 km – dakle o istom dijelu obale na kojem je prethodno izvršeno nezakonito nasipavanje obale – ali ne za zahvat za koji je trebalo prema inspekcijskom Rješenju – već za sasvim drugi zahvat uređenja plaže. Radi se o istoj lokaciji, ali o sasvim drugom, dodatnom zahvatu.

Grad Vodnjan je mjerodavno Ministarstvo doveo u zabludu jer premda se radi o istoj lokaciji, ne radi se o zahtjevu za nasipavanje obale tj. izvršenju mjere naređene gore navedenim Rješenjem već o sasvim novom zahvatu koji uključuje uređenje plaže i novo nasipavanje

obale i mora te gradnju. Saveznik u tome je Studio Kappo, koji je izradio novi Elaborat zaštite okoliša uređenja plaže Peroj u kojem nema spomena o obavezama iz Rješenja Ministarstva zaštite okoliša ni o naloženim mjerama. U Elaboratu u Opisu planiranog zahvata nema spomena ni o tome kako je više od 2 kilometra obale nezakonito samljeveno (nečuveni ekocid i zločin prema krajobrazu) i nasipano tucanikom iz kamenoloma.

Zahtjev za ocjenu prihvatljivosti zahvata za okoliš Grada Vodnjana za uređenje plaže Peroj iz srpnja 2017. ne odnosi na izvršeno nezakonito nasipavanje, kako je naređeno Rješenjem Inspekcije zaštite okoliša, nego na dodatno nasipavanje, ovog puta i u moru, proširenje plaže te gradnju molova:

«TEHNIČKI OPIS – Obuhvaća dio obalnog pojasa u dužini od cca 2.200,00 m širine od 15,0 – 20,0 m, odnosno do max. 40,0 m od obalne linije u more. Obalni će se rub proširiti nasipavanjem obale sa sitnozrnim rastresitim materijalom – šljunkom različite frakcije u odnosu na namjenu i funkciju do najviše razine na koti od +1,88 m.n.v. Obala će se nasipati kako bi se dobila potrebna širina plaže, a nasipani materijal od šljunka različitih frakcija stabilizirati će se između stabilizacijskih pera kameno-betonske konstrukcije obloženih većim kamenim elementima. Uređeni dio obuhvaća sveukupno 22 uvale nasipane šljunkom i jednu uvalu sa betonskim platoima, koje se prostiru u raznim dužinama, od najmanje 45,0 m do 85,0 m dužine. Sve su uvale zaštićene pojasom podvodnih kamenih elemenata – tombolona širine 1,5 m i raznih dužina od 20,0 do 77,0 m, i smješteni na udaljenost od cca 20,0 m od obale.»

14. rujna 2017. – Zelena Istra dostavlja Upravi za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša i prirode prijavu zbog neizvršenja mjera iz inspekcijskog Rješenja iz listopada 2016.

9. listopada 2017. – Zelena Istra o ovom slučaju obavještava i Ured pučkog pravobranitelja

24. listopada 2017.- Ured pučkog pravobranitelja zahtijeva od Ministarstva zaštite okoliša očitovanje o slučaju

20. studenog 2017. – Ministarstvo zaštite okoliša nalaže Gradu Vodnjanu izvršenje Rješenja od 14. listopada 2016.

Otpad iz kamenoloma

Tags: , , , , , , , , ,

VEZANE VIJESTI